Actiepunten voor 2018

Actiepunten voor 2018

Onderstaande punten zullen in 2018 onze aandacht vragen.

 1. Huurprijsbeleid periode 1 juli 2018 tot 1 juli 2019 + brieven aan huurders over de huurverhoging.
 2. Algemene Leden Vergadering
 3. Jaarrekening en jaarverslag GWV over 2017
 4. Evaluatie prestatieafspraken 2018+2019.
 5. Beleidsvoornemens en begroting GWWV 2019.
 6. Vaststellen samenwerkingsovereenkomst HB HSV/GWV.
 7. Uitvoeringsfase sloop/nieuwbouw Hoflaan.
 8. Project “kleine herstellingen”, wat is voor de huurder en wat is voor de verhuurder.
 9. Jaarrekening en jaarverslag HB HSV 2017.        
 10. Begroting en activiteitenplan HB HSV 2018.
 11. Begroting en activiteitenplan HB HSV 2019.

 

Namens het Bestuur,

Irene van Vliet, secretaris HB HSV.