Belangrijk voor alle huurders van Groen Wonen Vlist

Belangrijk voor alle huurders van Groen Wonen Vlist

Beste huurders,
Momenteel verkeren we in een bijzondere tijd. Door de Corona maatregelen zijn heel veel (maatschappelijke/economische) zaken stilgevallen. Dat geeft, hebben wij inmiddels vernomen veel huurders het gevoel van onzekerheid. Wellicht hebt u/heb jij als gevolg van de genomen maatregelen geen werk en zelfs geen inkomen meer waardoor u onder meer uw huur niet meer kunt betalen.

Aarzel niet om als u daarvoor in aanmerking komt inkomensondersteuning aan te vragen, wellicht bij het UWV maar bijvoorbeeld ook als dit van toepassing is bij de gemeente Krimpenerwaard. Wellicht kunt u in aanmerking komen voor (tijdelijke) inkomensondersteuning, zoals een bijstandsuitkering. Bijstand, inkomensondersteuning is geen gunst maar een recht. Maak daar, als u daarvoor in aanmerking komt dus gebruik van. Kijk voor alle informatie op de website van de gemeente Krimpenerwaard en op die van Rijksoverheid.nl. Hierop staat wat voor u in genoemde omstandigheden van toepassing is. Doen dus als dit u aangaat.

Neem in het geval dat u de huur niet meer kunt betalen altijd contact met Groen Wonen Vlist op. Doe dit echt altijd. Schaam u hier niet voor. Natuurlijk moet u soms een drempel over dat begrijpen we. Maar het voorkomt dat u later in nog grotere problemen komt. Met Groen Wonen Vlist kunt u in onderling overleg afspraken maken over hoe de (tijdelijke) schuld te zijner tijd dan terugbetaald. Groen Wonen Vlist is een sociale huisbaas, daar valt altijd mee te praten.

Het bestuur van Huurdersbelang komt zolang de maatregelen van kracht zijn niet meer bij elkaar om te vergaderen, ook niet met de directeur van Groen Wonen Vlist. Wel hebben wij natuurlijk onderling contact via de email, telefoon en internet. Zo kunnen we als bestuur van Huurdersbelang toch nog wat betekenen voor alle huurders.

Voor alle duidelijkheid: Huurdersbelang kunt u nog steeds bereiken via ons emailadres . Mochten er grote problemen zijn waarbij wij u behulpzaam kunnen zijn, laat het ons weten. Wellicht kunnen wij bijdragen aan een oplossing.

Wij wensen u sterkte en hopen dat we deze spannende tijd snel kunnen afsluiten. In deze Nieuwsbrief hebben wij veel zaken opgenomen die van belang kunnen zijn voor onze leden en alle huurders.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist