Bestemmingsplan Hoflaan te Stolwijk

Bestemmingsplan Hoflaan te Stolwijk

Bestemmingsplan Hoflaan te Stolwijk, reactie op de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het treffen van een voorlopige procedure.

Op donderdag 26 augustus  heeft de Raad van State een (voorlopige)uitspraak gedaan over het verschil van mening tussen de gemeente Krimpenerwaard en Huurdersbelang.  Huurdersbelang had een aantal opmerkingen gemaakt over de inrichting van dit plan. Onder meer over verbetering van de parkeer-  en verkeerssituatie bij de huurappartementen, de zendmast en nog enkele andere zaken. Huurdersbelang wil dit plan nog verder optimaliseren voor de overwegend oudere bewoners van dit gebied. De voorzieningenrechter vond onze argumenten niet zwaarwegend genoeg om te honoreren. Wij vinden dit jammer maar respecteren uiteraard de uitspraak van dit rechtscollege.

De voorzieningenrechter stelt bij Overwegingen het volgende: Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. Dit betekent dat in de lopende beroepsprocedure de Raad van State een andere oordeel kan vellen dan de voorzieningenrechter. Wanneer de Raad van State een eindoordeel gaat vellen in deze zaak is onbekend.

Het Bestuur
Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist.