Bestuurswijziging

Bestuurswijziging

Mededeling bestuurswijziging

Enige tijd geleden hebben wij u mogen meedelen dat Leen Molenaar de nieuwe voorzitter van Huurdersbelang is geworden. Gedurende de afgelopen paar maanden heeft Leen zich volop ingezet voor tal van zaken waar Huurdersbelang bij betrokken is. Dat is ook het geval bij de huidige discussie over het besluit van Groen Wonen Vlist om te gaan fuseren met de woningcorporaties Ammerstol, Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel. De meningen in ons bestuur, over onder meer de te volgen route en het moment van het raadplegen van onze leden/huurders over dit fusiebesluit liepen uiteen.

Dit alles heeft ertoe geleid dat Leen zich niet langer kon vinden in de door het bestuur gevolgde gang van zaken. Mede daardoor heeft hij besloten met directe ingang zijn bestuursfunctie neer te leggen. Het bestuur van Huurdersbelang betreurt dit ten zeerste maar respecteert het besluit van Leen. Wij zeggen hem, ook hier, dank voor al zijn inspanningen in de afgelopen maanden voor de huurders van Groen Wonen Vlist. Want die belangen staan en stonden, net als bij de overige bestuursleden, ook bij Leen altijd centraal.

Ter informatie: binnenkort zal Huurdersbelang in Haastrecht, Stolwijk en Vlist ledenraadplegingen organiseren om de leden te informeren over het fusiebesluit van Groen Wonen Vlist en hen tevens te vragen naar hun mening hierover.

Namens het Bestuur

Irene van Vliet, secretaris HB HSV.