Huurcommissie opent registratiepunt voor huurders die de huur niet meer kunnen betalen

De huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren een registratiepunt opgezet waar huurders die door de Coronacrisis in de financiële problemen zijn geraakt  en de huur niet meer kunnen betalen een melding kunnen doen. Zo wil de minister meer zicht krijgen op hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren voor huurders die in de knel zitten.

Het is een online registratiepunt(externe link), maar huurders die geen toegang hebben tot internet kunnen voor hun registratie contact opnemen met de helpdesk van de huurcommissie via 070-375 4300. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

 

‘Nauwe blik op betaalbaarheid’

Het meldpunt is dus alleen bedoeld voor mensen die de huur niet kunnen betalen, en waarbij de verhuurder geen maatwerk toepast nadat de huurder hier om heeft gevraagd. Hieruit blijkt opnieuw dat de minister een erg nauwe blik heeft als ze kijkt naar huurders die financieel in de knel komen. Huurders besparen vaak al op andere belangrijke zaken zoals lidmaatschap van een vereniging, dagelijkse boodschappen of het verwarmen van de woning.

Doe een melding
Alhoewel de Woonbond vindt dat de minister meer moet doen om huurders tegemoet te komen in de crisis, roepen we huurders die nul op het rekest kregen van hun verhuurder wel op een melding te doen bij het registratiepunt(externe link). Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Het morele appel aan verhuurders is vooralsnog het enige dat de minister doet. Dat is te mager. Maar als zelfs dat nergens toe leidt omdat verhuurders niet reageren op het pleidooi van hun huurder, is het goed dat het ministerie hier signalen over ontvangt.’

De huurcommissie benadrukt dat het registratiepunt bedoeld is om gegevens te verzamelen. Er wordt geen procedure gestart, zoals gewoonlijk bij de huurcommissie wel kan. Voor het ‘maatwerk’ bestaan immers geen wettelijke garanties waar de huurcommissie op kan toetsen.

Als u onderstaande link opent kunt u zich registreren aan de linkerkant van de pagina.
https://www.woonbond.nl/nieuws/huurcommissie-opent-registratiepunt-huurders-huur-niet-kunnen-betalen

Bron: Woonbond

 

 

 

Het woningtekort loopt steeds verder op.

Het woningtekort loopt steeds verder op. Er zijn nu 315.000 huizen te weinig, stelt Rabobank in een nieuw rapport. Maar we hebben (gelukkig) niet zoveel daklozen. Klopt het cijfer wel en hoe kunnen we dit woningtekort ooit oplossen?

“Dat cijfer klopt”, bevestigt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. “Het gaat om een prognose, maar het zal niet veel schelen.”

Rabobank en andere partijen die met vergelijkbare cijfers komen, krijgen hun data van ABF Research in Delft. “Dat onderzoeksbureau rekent het ook voor het ministerie van Binnenlandse Zaken uit. Ze doen dit al jaren, al hebben ze twee jaar geleden wel hun onderzoeksmethodiek aangepast”, weet Boelhouwer.315.000 woningen te weinig, waar wonen die mensen nu?

Eerst werd uitsluitend het nationale woononderzoek gebruikt om te becijferen hoe groot het woningtekort was. Mensen werden onder meer geënquêteerd over de vraag of ze wilden verhuizen.
Maar dat gaf een vertekend beeld. “Als je in een krappe markt vraagt of mensen willen binnen een half jaar verhuizen, zeggen ze nee. Maar ze willen eigenlijk wel, maar kunnen het niet betalen. Wanneer de krapte afneemt en zij kansen zien melden ze zich weer, waardoor het gemeten tekort dan toch niet terugloopt.”

Wel willen, niet kunnen
Nu gebruikt het onderzoeksbureau volgens Boelhouwer niet meer uitsluitend deze enquêtes. “Ze kijken nu meer naar stand gegevens van het CBS. Wat is de voorraad woningen, hoeveel huishoudens zijn er en hoe ontwikkelen die zich.”
Vorig jaar zijn er bijvoorbeeld 90.000 huishoudens bijgekomen. Er zijn 80.000 huizen gebouwd en 10.000 gesloopt, dus het tekort is weer met 20.000 verhoogd.”

Aantal daklozen verdubbeld
Maar waar zijn die 315.000 mensen dan? Hoewel het aantal daklozen ook oploopt, zwerven ze zeker niet allemaal over straat. Sinds de eerste schatting in 2009, is het aantal dakloze 18- tot 65-jarigen in Nederland toegenomen van 18.000 in 2009 naar 39.000 in 2018, meldde het CBS vorig jaar nog.
“In werkelijkheid is dit aantal hoger, want tellen is lastig en daklozen in de opvang en uitgeprocedeerde asielzoekers worden niet meegeteld,” zegt de hoogleraar.

 

Mag ik op je bank slapen?
Meer dan 40.000 mensen wonen dus op straat, maar waar zijn de andere 275.000 woningzoekenden? “60.000 tot 80.000 daarvan wonen campings en vakantieparken, waar je formeel niet permanent mag wonen. Ze worden dus wel meegerekend in de tekortcijfers. Verder slapen economisch daklozen vaak bij vrienden op de bank of delen ze een huis met iemand, terwijl ze liever alleen wonen. En gescheiden mensen blijven soms noodgedwongen samenwonen.”
De grootse groep bestaat uit jongeren, die wat langer bij paps en mams blijven wonen. Boelhouwer: “Dat zijn er echt heel veel.”

Expats en laag opgeleiden
Het migratiesaldo is sinds 2015 op recordhoogte en er komen elk jaar meer mensen bij. In 2019 vestigden bijvoorbeeld 267.000 mensen zich in Nederland. Het zijn voor een deel expats, die geld hebben om een dure woning te kopen en zo anderen verdringen. Een ander deel zijn laagopgeleiden die de wachtlijsten in de sociale huur laten groeien.
Er emigreren ook mensen, maar dat zijn er zeker de laatste jaren minder dan dat erbij komen.
Het tekort aan woningen zal de komende jaren nog wel stijgen, denkt Boelhouwer, ook omdat het CBS schat dat de bevolking ook volgend jaar weer met 105.000 mensen toeneemt.

Prefab woningen
Hij verder vindt hij dat ontwikkelaar meer ‘prefab’ moeten bouwen. Dat is goedkoper, lost het tekort aan bouwvakkers op en gaat sneller.
“Verder moet je wat flexibeler denken. Zet bijvoorbeeld ergens woningen neer voor tien tot vijftien jaar. Die zijn geschikt voor spoedzoekers zoals gescheiden mensen, studenten of arbeidsmigranten. En het is bij tijdelijke woningen vaak makkelijker om het bestemmingsplan te wijzigen.”
Het grootste probleem is namelijk niet het tekort aan bouwvakkers, de juridische procedures of de gestegen migratie. “Het gebrek aan ambtenaren bij gemeentes is het belangrijkste probleem. Bouwvergunningen worden maar traag verstrekt, er is niemand die bezig is met de toekomst. Als je wilt bouwen, moet je nu al gaan plannen.”

Woning splitsen
Verder zouden we bestaande woningen kunnen splitsen of uitbouwen, bijvoorbeeld door er een extra verdieping op te zetten. “Je zou dan wettelijk een splitshypotheek mogelijk moeten maken.”
Boelhouwer ziet wel een lichtpunt. De politiek ziet de urgentie van de problemen in, bleek tijdens het Kamerdebat. “Dat is pure winst. Tot voor kort werd ontkend dat er een probleem was, er werd gedacht dat het vanzelf wel goed zou komen.”

Bron: RTLZ

 

 

Ingreep bij voormalig vliegveld Valkenburg ‘goed signaal’: ‘Rijk mag best tanden laten zien’

Ingreep bij voormalig vliegveld Valkenburg ‘goed signaal’: ‘Rijk mag best tanden laten zien’
Een goede zet vindt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, dat de overheid heeft ingegrepen bij het voormalig vliegveld Valkenburg. Nooit eerder is dit volgens hem gebeurd. “Als gemeenten maar blijven treuzelen met het bouwen van woningen, mag het Rijk best haar tanden laten zien.”
Maar liefst vijftien jaar werd er al gesteggeld over woningbouw op het voormalige vliegveld in Katwijk. Eindelijk werd er gisteren een knoop doorgehakt: de 5.000 woningen gaan er gewoon komen. Niet de gemeente, maar het Rijk maakte deze beslissing, wat hoogst uitzonderlijk is. Normaal wordt woningbouw overgelaten aan gemeenten. Volgens Boelhouwer is het zelfs zo uniek, dat het naar zijn weten, nog nooit eerder is gebeurd.

Was u verrast?
“Nee, dat toch niet helemaal, want er was al een paar keer in de Tweede Kamer mee gedreigd. CDA, D66 en VVD hadden al eerder de minister opgeroepen dit te gaan doen. Het is ook zo hard nodig. De bouwvergunningen zijn vorig jaar ingezakt, de stikstofcrisis is er. De productie van woningen moet echt fors omhoog.”

U vindt het dus een goede stap.
“Ja, het is een goed signaal. De situatie op het voormalig vliegveld van Valkenburg was een klein drama, al jaren lagen de plannen stil, terwijl je er wel 5.000 woningen kunt bouwen.”

Er is grote woningnood in Nederland. Verwacht u dat de overheid dit nu vaker gaat doen?
“Het zal misschien op nog wel een à twee plekken gaan gebeuren. Ook op Rijnenburg in Utrecht en de Zuidplaspolder zijn problemen. Het zou me niets verbazen als daar ook een keer wordt ingegrepen.”

Maar dat zijn maar twee projecten. Moet de overheid niet gewoon weer de regie in handen nemen?
“Nee, dat denk ik niet. Woningbouw moet blijven bij provincies en gemeenten. Ik denk dat het alleen goed is als de rijksoverheid ingrijpt als een project echt compleet vastzit. Op dit moment lopen er regiodeals door het hele land, waar belangrijke projecten worden besproken. Als nou uit deze onderhandelingen blijkt dat een gemeente voor obstructie zorgt, dan zou je dit soort instrumenten kunnen inzetten. Zie het als een paardenmiddel.”

Waarom heeft de overheid nou juist hier ingegrepen?
“Nou ja deze plek is al jaren een schrijnend geval. Dus als het ergens had gemoeten, dan hier.”
Maar het zou kunnen dat de woningbouwplannen hier helemaal niet door kunnen gaan vanwege de stikstofproblematiek.

Dan heeft de overheid voor niks ingegrepen.
“Ja, maar dat geldt voor veel meer bouwlocaties. Natuurlijk moet er hier wel compensatie gaan plaatsvinden, dat geldt voor de hele regio Den Haag, waar weinig depositieruimte is. Ik vind het geen gekke plek waar het Rijk heeft ingegrepen, vooral omdat het ook om zo’n groot project en zo veel woningen gaat.”

Deze ingreep is niet in strijd met de Woningwet?
“Nee, die heeft daar niets mee te maken. Ingrijpen van de overheid mag gewoon en heeft altijd gemogen. Er is alleen in het verleden nauwelijks gebruik van gemaakt. Je moet het zien als een stok achter de deur. Als het écht goed misgaat, kan de overheid ingrijpen. Maar het moet niet op grote schaal worden toegepast.”

Bron: Cobouw

 

Gemeenten geven eigen inwoners voorrang bij toewijzing huurwoning

Gemeenten geven eigen inwoners voorrang bij toewijzing huurwoning

Nu de woningnood hoog is, geven veel gemeenten eigen inwoners (weer) voorrang bij het toewijzen van een huis. BNR deed navraag bij woningcorporaties en andere partijen uit de vastgoedsector. ‘In het verleden waren dergelijke eisen heel normaal, maar dat werd weer losgelaten. Nu de crisis op de huizenmarkt toeneemt, halen gemeenten dit middel weer uit de kast’, zegt Bram Klouwen, directeur van woningmarktadviesbureau Companen.

 

Het gebeurt onder meer in en rond Amsterdam, maar ook op andere plekken maken gemeenten afspraken met corporaties. ‘In de regio Leiden hebben Katwijk, Alphen aan den Rijn en Noordwijk zulke afspraken gemaakt’, zegt Klouwen. Ook Vestia ziet een tendens dat gemeenten steeds vaker eigen inwoners voorrang geven. Dat zou met name spelen in de regio’s Haaglanden en Rijnmond.

‘Het zorgt voor scheve ogen’                                                        
Volgens Paulus Jansen, directeur van de Woonbond, is dit niet de oplossing van het probleem. ‘Een muur om je stad bouwen helpt niet. Een buitenstaander die al jaren op de wachtlijst staat bij een corporatie, ziet daardoor zijn kansen slinken. Dat zorgt voor scheve ogen.

Bron: Radar

 

Kabinet wil alleenstaanden uitsluiten van sociale huur

Alleenstaanden met een middeninkomen boven de 35.000 euro bruto komen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning, als het aan het Kabinet ligt.

Een slechte zaak. Kopen of duur huren in de vrije sector is voor deze groep vaak onbereikbaar en onbetaalbaar. 140.000 huishoudens kunnen straks geen betaalbare woning vinden.

Huursector op slot
Dit gaat grote problemen opleveren voor veel huurders en woningzoekenden. Van starters met een bescheiden middeninkomen tot alleenstaande senioren in een te grote woning die graag willen doorstromen naar een kleinere gelijkvloerse woning. De huursector gaat voor hen nog verder op slot.

Doe een melding
De Woonbond is tegen het verlagen van de inkomensgrens. Zij zijn op zoek naar voorbeelden van huurders en woningzoekers die door deze maatregel in de problemen komen. Brengt deze maatregel u in de problemen? Doe een melding op de site van de Woonbond u kunt de link https://www.woonbond.nl/meldpunt-huuralarm kopiëren en plakken in de adresregel. De meldingen helpen de Woonbond de huurdersproblemen onder de aandacht te brengen bij media en politiek.

Bron: Woonbond

 

 

Aantal nederlanders met baan maar zonder huis blijft groeien

Het aantal Nederlanders dat wel een baan, maar toch geen huis heeft, blijft groeien. Dat blijkt uit een rondgang door onze onderzoeksredactie langs gemeenten en hulpverleningsorganisaties. Ze worden economisch daklozen genoemd.

Door de hoge woningnood in ons land zitten deze mensen klem. In Amsterdam komen er elke week 24 van deze daklozen bij. RTL Nieuws sprak 10 gemeenten waaronder Rotterdam, Tilburg en Enschede. Zij herkennen het probleem maar kunnen niet zeggen hoe groot deze groep is in hun gemeente.

Ze hoppen van plek naar plek, slapen op banken, campings of zelfs in een daklozenopvang. Het gaat om een groep mensen die steeds groter wordt en steeds langer vastzit in de problemen. “Vaak zie je dat wanneer mensen op straat belanden ze eerst nog een baan en een sociaal leven hebben. Als de situatie langer duurt, verliezen ze dat”, zegt Marit Postma van De Regenboog Groep in Amsterdam. “Ook neemt de kans op psychische problemen toe.”

Geen cijfers
Om hoeveel mensen het gaat is niet precies bekend, omdat een deel van de economisch daklozen zich niet meldt bij een instantie. “Zij kunnen zich vaak niet inschrijven, omdat de persoon bij wie ze verblijven daardoor in de problemen kan komen of omdat ze ergens wonen waar je niet màg wonen”, zegt Jeroen van der Velden van kennisinstituut Platform31, dat onderzoek doet naar deze groep.

Opvangplekken zien een toename
De Federatie Opvang, de branchevereniging voor opvangplekken in Nederland, ziet die toename ook onder hun leden. “Als u cijfers vraagt kunnen we precieze cijfers nooit noemen. Maar wat wij wél zien, is, en dat krijg ik ook terug van mijn instellingen, het aantal mensen dat dakloos wordt omdat ze niet meer kunnen betalen of een nieuw huis vinden dat betaalbaar is. Dat aantal neemt zeker toe.”
In het onderzoek van Platform31 wordt geschat dat er tussen de 55.000 en 80.000 mensen tijdelijk op een camping of vakantiepark ergens in Nederland wonen.

Gemeenten herkennen het probleem
RTL Nieuws benaderde een tiental gemeenten. Een meerderheid daarvan herkent deze groep, maar geen enkele gemeenten kan ons vertellen om hoeveel mensen het precies gaat.
Wel is het duidelijk dat het allang geen Randstedelijk probleem meer is; ook gemeenten in Brabant of Oost-Nederland hebben ermee te maken.

Wel een baan, maar geen huis: ‘Het is elke dag oorlog in mijn hoofd’ 

Door de krapte op de woningmarkt is het voor steeds meer mensen onmogelijk om aan een huis te komen. Vooral in een spoedsituatie, bijvoorbeeld na een scheiding, vinden sommigen geen onderdak. Mabel (31) kan daarover meepraten. Toen haar relatie in 2012 uitging, kwam ze op straat te staan. “Ik verhuis van bank naar bank.”
“Het is heel zwaar. Ik heb geen zekerheid, ik heb geen rust”, zegt Mabel over haar zwerversbestaan. Ze is er lichamelijk ziek van. Soms moet ze overgeven van de stress. Zeven jaar geleden ging haar relatie na zes jaar uit, maar geld voor een eigen woning had en heeft ze niet. Twee jaar lang woonde ze bij haar ouders, maar toen die uit elkaar gingen, kon dat niet meer. Daarna woonde ze 2,5 jaar antikraak en sinds een jaar of drie verhuist ze van bank naar bank.

Kijk voor een uitgebreid verslag op onderstaande link:
www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4740471/armoede-voorbeelden-modale-inkomens-onderzoek-research

Bron: RTL nieuws

 

 

 

 

 

 

Verpleegkundige opent zelf mini dorpje voor ouderen in strijd tegen eenzaamheid

Na ruim een jaar bouwen, is ‘ie vrijdag 5 juli 2019 feestelijk geopend: Het Polder Hofje. Binnen Anna Paulowna is het een dorpje op zich, waar senioren zelfstandig kunnen wonen en – als ze het nodig hebben – zorg kunnen krijgen.

Initiatiefnemer Jennifer Hofmeijer heeft Het Polder Hofje zelf bedacht en ontwikkeld. Als verpleegkundige heeft zij veel ervaring met ouderenzorg. “Ze hebben ruimte nodig, ook als ze ziek worden. Ze moeten hun eigen regie houden en zonder zorgen”, vertelt Jennifer aan onze mediapartner NH Nieuws. “Ik wil niet dat mensen op veertig vierkante meter moeten eindigen.”

Feestje
Het hofje is gebouwd in oud-Hollandse stijl met trapgevels, klokgevels, een waterpomp en in het midden een grasveld. Daar omheen zitten de nieuwe bewoners in de zon koffie te drinken. “We willen hier mensen met elkaar verbinden, zodat ze niet vereenzamen. Elke dag moet een feestje zijn.”
Bewoonster Ellie Korver zag de plannen drie jaar geleden al voorbij komen: “Ik dacht: dat is het! Alle mensen bij elkaar. Je kijkt op de tuin en de huisjes zijn ontzettend leuk. Hier kun je niet eenzaam worden, dat bestaat niet.”

Kiezen
“Als je wat gaat mankeren dan sturen ze je ergens waar nog nog een plekje is. Nu kan ik nog kiezen”, vertelt Frits Wijnker. Hij heeft het ontzettend naar zijn zin met zijn vrouw Ria. “Ik vind het schitterend. En de activiteiten er omheen straks. Daar heb ik zin in.”

De zorg in Het Polder Hofje is geregeld, omdat er altijd verpleegkundigen in de buurt zijn. Voor Jennifer Hofmeijer bijna het belangrijkste voor de oude dag: “Als die laatste plek ook geluk kan creëren, dan is dat is een mooi streven voor iedereen in de zorg en voor de overheid. Dat mensen, ook als ze oud en ziek zijn, gelukkig kunnen zijn.”

Bron: Noordkop nieuws

Honderden meldingen intimidatie door huisbaas

Verhuurders die zich schuldig maken aan intimidatie en bedreiging moeten worden aangepakt. De Woonbond pleit voor een landelijk vergunningstelsel voor verhuurders, waarmee verhuurders die over de schreef blijven gaan, hun vergunning kunnen verliezen.

Honderden meldingen intimidatie
Uit een rondgang van BNR nieuwsradio langs Huurteams in het land, blijkt dat er dit jaar al honderden meldingen van intimidatie zijn gedaan. Alleen in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen gaat het in een jaar tijd al om bijna tweehonderd meldingen. Ook op het recent geopende Meldpunt Commerciële verhuurders van de Woonbond, stromen er klachten over bedreigingen en intimidatie binnen.

Landelijk vergunningsstelsel
De Woonbond pleit voor een landelijk stelsel van vergunningen waarbij verhuurders die over de schreef blijven gaan hun vergunning kwijt raken. In Groningen bestaat een dergelijk stelsel al, maar de Woonbond wil dat dit landelijk navolging krijgt.

Bron: Woonbond

Sociaal Huurakkoord, huurbeviezing en huurverlaging

In de laatste week van maart ontstond veel commotie over de (on)mogelijkheden van huurbevriezing en –verlaging. Gelukkig geldt in Amsterdam al sinds 2016 een woonlastenakkoord. Dankzij deze afspraken tussen huurdersorganisaties, gemeente en woningcorporaties is hier al menig huur verlaagd of bevroren. Hoe zit het precies.

In december 2018 sloten Aedes en de Woonbond een sociaal huurakkoord. Dit is hun gezamenlijk voorstel voor het huurbeleid. Onderdeel is aanpassen van huur voor mensen met een laag inkomen in een dure woning, het zogenaamde duur scheefwonen. Deze mensen krijgen geen huurverhoging of soms een huurverlaging. 

Hieronder het sociaal huurakkoord, door op de link te klikken kunt u het bestand openen

Sociaal huurakkoord 2018

Wat staat er in de afspraken?

De afspraak in het Sociaal Huurakkoord is als volgt:

  • dure scheefwoners die recht hebben op huurtoeslag kunnen 0 procent huurverhoging aanvragen bij hun corporatie
  • dure scheefwoners met een huur boven de liberalisatiegrens (nettohuur hoger dan € 720,42) kunnen 0 procent huurverhoging aanvragen als ze een inkomen hebben onder de € 38.035
  • dure scheefwoners met een inkomen onder de huurtoeslaggrens en een huur boven de liberalisatiegrens kunnen een tijdelijke huurkorting aanvragen tot €1 onder de liberalisatiegrens 

De Woonbond en Aedes hebben de minister gevraagd om tijdelijke huurverlaging wettelijk mogelijk te maken. De verwachting is dat dit in 2020 geregeld zal zijn.
Voor nu is het niet zeker of alle woningcorporaties de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord zullen uitvoeren.

Bron: Wooninfo