Oproep wijkambassadeurs

Omdat het voor het bestuur van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist onmogelijk is om te weten wat de wensen en verlangens zijn van alle huurders van Groen Wonen Vlist, als het gaat om verbeterpunten, suggesties, leefbaarheid in de wijk of andere wensen is Huurdersbelang op zoek naar huurders die willen optreden als wijkambassadeur.

Deze wijkambassadeurs kunnen voor de huurder belangrijke zaken vervolgens doorgeven aan het bestuur van Huurdersbelang. Huurdersbelang neemt dit dan weer mee in het overleg met Groen Wonen Vlist. Het doel van dit alles is het woongenot en alles wat daarbij hoort in uw woning/wijk nog verder te verbeteren.

Het streven van Huurdersbelang is om in Haastrecht en Stolwijk minimaal twee ambassadeurs (aanspreekpunten) te hebben en voor de huurders in Vlist één.

Wij hopen dat er huurders zijn die het nut hiervan inzien en zouden dan ook heel graag met u in contact willen komen.

Voel je je geroepen om wijkambassadeur te worden? Meld je dan aan via het mailadres van het secretariaat . Eventuele nadere informatie kunt u ook verkrijgen bij het secretariaat.

Alvast dank voor uw aanmelding!

Bestuur Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist

Benoeming Huurderscommissaris

Het verheugt ons dat op 31 januari drs. P.G. (Paulien)Tanja officieel is benoemd tot huurderscommissaris van Groen Wonen Vlist.

Mevr. Tanja werkt full time bij de Gemeente Rotterdam en heeft een part time wethouderschap in de gemeente Strijen waar zij woont.

Ook de huurdersvereniging is betrokken geweest bij de sollicitatieprocedure en zijn blij met de benoeming van mevr. Tanja, zij was voor Huurdersbelang de juiste persoon  en hopen dan ook op een prima samenwerking.

Het Bestuur

Verandering eigen bijdrage Wmo 2020

In 2020 is de Wmo veranderd. Dit heeft gevolgen als u in 2019 een Wmo-voorziening kreeg of als u in 2020 een indicatie krijgt voor een Wmo-voorziening.

Belangrijk om te weten:

  • Vanaf 2020 betaalt u de eigen bijdrage per maand, in plaats van per 4 weken (28 dagen). Het Centrale Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage.
  • In 2020 is in onze gemeente de eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand. In 2019 was de eigen bijdrage € 17,50 per 4 weken.
  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u in 2020 nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen.

Kreeg u in 2019 een Wmo-voorziening en betaalde u een eigen bijdrage aan het CAK?
Dan kunt u begin 2020 tijdelijk meerdere facturen in één maand krijgen. Dit gaat om de laatste facturen voor hulp of ondersteuning in 2019 én de eerste facturen voor 2020.

Krijgt u in 2020 een indicatie voor een Wmo-voorziening?
Omdat de gemeente uw gegevens na januari pas aanlevert bij het CAK, ontvangt u de eerste factuur van 2020 ook pas later van het CAK.

Voor welke hulp betaal ik een eigen bijdrage?
De meeste hulp of ondersteuning die de gemeente aanbiedt, valt onder de eigen bijdrage Wmo. Dit geldt niet voor alle Wmo-voorzieningen. De gemeente kan u hier uitleg over geven.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het loket Samenleving en Zorg van de gemeente. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur via telefoonnummer 14 0182.

Bron: Gemeente Krimpenerwaard

Brandveiligheid appartementencomplex

Natuurlijk wens je om nooit een brand mee te maken. Het is iets wat we liever niet meemaken. Het is echter overal mogelijk om met een brand geconfronteerd te worden. Een kleine brand kan in een paar minuten uitslaan en het hele appartement in brand zetten. Het hoeft eigenlijk nog niet eens om een grote brand te gaan om het hele appartement te veranderen in een grote ravage. Het is pijnlijk, vervelend en niet prettig. Natuurlijk ben je verzekerd tegen de schade en wordt ook het schoonmaken vergoedt. Het is echter beter om het te voorkomen dan om ermee geconfronteerd te worden. Het is daarom slim om te informeren naar de brandveiligheid van het appartementencomplex. De brandveiligheid in appartementencomplexen is vaak zeer wisselend. Het is niet per definitie goed geregeld om eerlijk te zijn.

Hoe ontstaat brand?
Brand kan op vele manieren ontstaan. We denken vaak direct aan iemand die brand sticht met een aansteker en een fles wasbenzine. Brand kan echter op vele manieren ontstaan. Wat nu als een ontvlambaar voorwerp in de zon ligt en het wordt die dag erg zonnig? Een mix van zuurstof, brandbaar materiaal en warmte kan al snel zorgen voor brand. Ook in de keuken kan vaak sneller dan je zou willen een brand ontstaan. Het is en blijft altijd oppassen om te zorgen voor een brandveilige omgeving.

De wetten, regels en bouwbesluiten?
Wanneer een appartementencomplex gebouwd wordt moet het aan vele strenge regels en wetten voldoen. Anders mogen ze simpelweg niet gaan bouwen. Het is belangrijk om brandpreventie maatregelen te treffen en ook om te zorgen voor de juiste vluchtwegen bij een brand. Het zijn slechts een paar zaken welke aan de orde komen. Natuurlijk is er nog veel meer van belang. In het begin zal het allemaal akkoord en goed zijn. Het is echter ook van groot belang om ervoor te zorgen, dat een appartementencomplex brandveilig blijft en is. Het is dus belangrijk om regelmatig alles te controleren en na te lopen. Ook is het het overwegen waard om nieuwe maatregelen een kans te geven. Hoe kun je de brandpreventie en brandveiligheid naar een hoger plan tillen?

Eenvoudige oplossingen, zoals brandmelders en rookmelders kunnen levens redden. Waarom zou u er in uw appartement en ook in de openbare ruimten van het appartementencomplex geen gebruik van maken? Zeker als het om een oud gebouw gaat.

Rookmelders en noodverlichting
Naast de tip om te starten met rookmelders is het ook slim om te kiezen voor noodverlichting. Zorg voor een veilige vluchtroute. Haal objecten uit de weg waarover men kan struikelen. Zorg voor voldoende licht en indicaties. Weet ook hoe men veilig naar beneden kan komen. Door iedereen goed te informeren en bewust te maken van de brandgevaren ontstaat er ook een menselijke factor om branden te voorkomen. Cumulatief zal het de brandveiligheid van het appartementencomplex bevorderen.

Bron: Brandbeveiliging

 

 

 

Huurdersbelang is op zoek naar extra handjes

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (HB HSV) is
op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Bent u huurder van Groen Wonen Vlist (GWV) en wilt u of jij bestuurservaring opdoen en meewerken de sociale huurdersbelangen te vertegenwoordigen? Aarzel dan geen moment en stel je kandidaat.

Bestuursleden van Huurdersbelang:
• zijn huurders van GWV en zijn (of worden) lid van Huurdersbelang
• zijn mondig en betrokken bij het onderwerp 
• hebben het vermogen om zich in te leven in de wereld van mede-huurders en bij te dragen aan verbetering van woon- en leefklimaat
• zijn wekelijks een paar uren voor het bestuurswerk beschikbaar
• ontvangen een kleine belastingvrije (onkosten)vergoeding

Kandidaten kunnen zich, liefst per mail: aanmelden met vermelding: Nieuw bestuurslid

Schriftelijk kan natuurlijk ook, richt dan uw brief aan:
secretariaat Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist
p/a Dahliastraat 33
2821 VP Stolwijk

Als je interesse hebt in deze functie en dat hopen we, dan verzoeken we je een schriftelijke motivatie in te sturen en daarin ook iets te vertellen over je achtergrond, zoals werk- of bestuurservaring . Het bestuur nodigt u uit voor een gesprek.

Kandidaat bestuursleden met wie het bestuur verder wil, wordt gevraagd om voor een perioden van 3 maanden op proef mee te werken. Bij positieve beoordeling van de kandidaten en wederzijdse ‘klik’, vindt voordracht plaats aan de ledenvergadering.

Huurdersbelang behartigt de collectieve belangen van meer dan 1.000 huurders in het werkgebied van GWV en is een sociale huurdersorganisatie. Huurdersbelang is lid van de Woonbond. Het bestuur geeft in overleg met onze leden en huurders, met GWV, de gemeente en andere partners invulling aan huurdersrechten en huurdersbelangen en volkshuisvestelijke taken, onder andere via wettelijk vastgelegde adviestaken. Als nieuw bestuurslid kom je in een enthousiast en zeer betrokken team.

Wij zien jouw of uw sollicitatie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur HB HSV

Gemeenten geven eigen inwoners voorrang bij toewijzing huurwoning

Gemeenten geven eigen inwoners voorrang bij toewijzing huurwoning

Nu de woningnood hoog is, geven veel gemeenten eigen inwoners (weer) voorrang bij het toewijzen van een huis. BNR deed navraag bij woningcorporaties en andere partijen uit de vastgoedsector. ‘In het verleden waren dergelijke eisen heel normaal, maar dat werd weer losgelaten. Nu de crisis op de huizenmarkt toeneemt, halen gemeenten dit middel weer uit de kast’, zegt Bram Klouwen, directeur van woningmarktadviesbureau Companen.

 

Het gebeurt onder meer in en rond Amsterdam, maar ook op andere plekken maken gemeenten afspraken met corporaties. ‘In de regio Leiden hebben Katwijk, Alphen aan den Rijn en Noordwijk zulke afspraken gemaakt’, zegt Klouwen. Ook Vestia ziet een tendens dat gemeenten steeds vaker eigen inwoners voorrang geven. Dat zou met name spelen in de regio’s Haaglanden en Rijnmond.

‘Het zorgt voor scheve ogen’                                                        
Volgens Paulus Jansen, directeur van de Woonbond, is dit niet de oplossing van het probleem. ‘Een muur om je stad bouwen helpt niet. Een buitenstaander die al jaren op de wachtlijst staat bij een corporatie, ziet daardoor zijn kansen slinken. Dat zorgt voor scheve ogen.

Bron: Radar

 

Huurtoeslag en passend toewijzen in 2020

De inkomensgrenzen in de huurtoeslag komen in 2020 te vervallen. Dat betekent dat mensen niet meer ineens van tientallen euro’s huurtoeslag terugvallen naar nul euro. Hiermee verdwijnt de armoedeval. Goed nieuws dus.
De inkomensgrenzen werden echter ook gebruikt voor het afbakenen van de doelgroep voor passend toewijzen. De minister heeft deze inkomensgrenzen daarom nu elders in de wet opgenomen, waardoor ze nog steeds gelden voor passend toewijzen. Ook dat is goed nieuws, want anders was de groep aan wie een woning onder de aftoppingsgrens had moeten worden toegewezen flink gegroeid.

Hieronder vindt u alle grenzen voor 2020 op een rijtje
Huurprijsgrenzen
• Kwaliteitskortingsgrens: 432,51 euro (2019: 424,44 euro)
• Lage aftoppingsgrens: 619,01 euro (2019: 607,46 euro)
• Hoge aftoppingsgrens: 663,40 euro (2019: 651,03 euro)
• Liberalisatiegrens: 737,14 euro (2019: 720,42 euro)

Grenzen passend toewijzen
• Eenpersoonshuishouden tot AOW: 23.225 euro (2019: 22.700 euro)
• Eenpersoons ouderenhuishouden: 23.175 euro (2019: 22.675 euro)
• Meerpersoonshuishouden tot AOW: 31.550 euro (2019: 30.825 euro)
• Meerpersoons ouderenhuishouden: 31.475 euro (2019: 30.800 euro)

Eigen bijdrage
Het verdwijnen van de inkomensgrenzen betekent overigens niet dat iedereen nu huurtoeslag krijgt. In de huurtoeslag zit een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt hoger naarmate het inkomen hoger wordt. Is de eigen bijdrage hoger dan de feitelijke huur? Dan krijgt een huishouden in de praktijk geen huurtoeslag meer.
Onderstaand schema laat zien bij welke huurprijzen en inkomens mensen geen huurtoeslag meer krijgen.

Onderstaand schema laat zien bij welke huurprijzen en inkomens mensen geen huurtoeslag meer krijgen.

HUURPRIJS EENPERSOONS TWEEPERSOONS DRIE-EN MEERPERSOONS
432,52 23.762
(24.467)
30.931
(32.322)
30.931
(32.322)
619,01 28.950
(28.892)
37.761
(37.951)
663,40 39.223
(39.157)
737,14 31.826
(31.346)
37.761
(41.075)
39.223
(41.075)

Omdat een meerpersoonshuishouden tot de AOW-leeftijd boven de aftoppingsgrens geen extra huurtoeslag meer krijgt, geldt voor hen dat zij in de praktijk al geen huurtoeslag meer krijgen als de huur hoger is dan de aftoppingsgrens.
De tabel laat zien wat het maximale inkomen is waarbij een huurder nog huurtoeslag krijgt, als de huur gelijk is aan het bedrag in de eerste kolom. Voorbeeld: een eenpersoonshuishouden in een woning van 432,52 euro, krijgt geen huurtoeslag meer als zijn of haar inkomen hoger is dan 23.762 euro. Bij dat inkomen is de eigen bijdrage namelijk gelijk aan 432,52 euro. Het bedrag tussen haakjes geldt voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd.

Inkomensgrens en 80-10-10-regeling
Op dit moment (7 november 2019) ligt er een voorstel in de Tweede Kamer om de inkomensgrens de differentiëren naar huishoudtype. Vooralsnog is die wijziging beoogd voor 1 januari 2021. Voor 2020 geldt nog de huidige systematiek (80-10-10 met bestaande, geïndexeerde, grenzen).

Bron: Aedes

 

 

Huurdersborrels

Zoals ieder jaar gaat Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist ook dit jaar weer in alle drie de kernen een huurdersborrel organiseren.

De data zijn:
Vlist: maandag 25 november in ” De Vlisterstee”                                
Stolwijk: dinsdag 26 november in “Het Kwartier”
Haastrecht: woensdag 27 november in “Het Witte Hof”

Alle avonden starten om 19.30 met een inloop vanaf 19.15 uur.
Wij hopen u op één van de avonden te mogen verwelkomen.

Namens het bestuur,

Irene van Vliet,
secretaris HB HSV

Wijziging klachtenbehandeling per 1 november 2019

Vanaf 1 november 2019 zullen de klachten van huurders van Groen Wonen Vlist in behandeling worden genomen door de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH). Op dit moment worden klachten behandeld door de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard. Deze heeft jarenlang naar grote tevredenheid gefunctioneerd, maar stopt per 1 november 2019.

De klachtenbehandeling wordt overgenomen door de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH). Dit is een regionale geschillencommissie met 28 deelnemende corporaties in regio Zuid- Holland.

Wat betekent dit voor onze huurders?
Tot 1 november 2019 kunnen klachten nog worden ingestuurd naar de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard. Deze commissie beoordeelt de klacht op ontvankelijkheid (er wordt vastgesteld of de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard de klacht volgens het reglement inhoudelijk kan behandelen). Net zoals voorheen wordt een klacht niet behandeld als deze niet-ontvankelijk is verklaard. Wanneer een klacht wel ontvankelijk wordt verklaard, zal de klacht tijdelijk worden aangehouden tot 1 november 2019. Hetzelfde geldt voor klachten waarvan de ontvankelijkheid niet vóór 1 november 2019 kan worden vastgesteld. Bijvoorbeeld omdat extra onderzoek nodig is, of omdat de klacht eind oktober is ingestuurd. De aangehouden klachten worden op 1 november 2019 doorgestuurd naar de GCWZH. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de huurder. Vanaf 1 november 2019 start de inhoudelijke behandeling door de GCWZH. De behandeling van klachten door de GCWZH verloopt op eenzelfde manier als de behandeling van klachten door de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard. Klachten die op dit moment al in behandeling zijn genomen, worden binnen de normale termijnen afgerond.

Verder dienen huurders klachten vanaf 1 november 2019 naar de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland te sturen. Dit kan langs de elektronische weg naar of per post op Postbus 610, 3300 AP te Dordrecht. Het klachtenformulier is te vinden op de website www.gcwzh.nl.

Dubbel klikken op onderstaande link voor het openen van de folder “klachtenbehandeling”

Folder klachtenbehandeling

Bron: Groen Wonen Vlist

 

Oproep om lid te worden van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist.

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (HB HSV) behartigt de belangen van de huurders in het werkgebied van Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist. Daarom is het belangrijk dat u zich als lid aansluit bij onze huurdersvereniging. Er wordt geen contributie geheven, de woningcorporatie ondersteunt de huurdersvereniging vanwege het grote belang.

Goede inspraak vinden wij van groot belang. Jaarlijks zal op basis van een begroting van de huurdersvereniging de bijdrage in goed overleg vastgesteld worden.

Ieder jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering georganiseerd.