Bevries de huren

Bevries de huren

De Woonbond vraagt de Tweede Kamer om de huurprijzen van alle huurwoningen met een F- of G-label te bevriezen zolang ze niet worden geïsoleerd. Dat zorgt ervoor dat de woonlasten van de huurder niet via huur én de energierekening tegelijk blijven stijgen. Ook is het een prikkel om te zorgen dat verhuurders huurwoningen gaan verduurzamen en de slechtst geïsoleerde woningen als eerste aan te pakken. ‘Bevries de huren, en niet de huurders’ zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels in het NOS journaal(externe link).

Verhoog de huurtoeslag

Het zijn vooral huurders met een laag inkomen die in de knel zitten door hoge energielasten. De Woonbond vraag daarom ook aan de Kamer om de huurtoeslag te verhogen. Deze toeslag komt vooral terecht bij huurders met een laag inkomen. Daarmee is dit een effectieve maatregel om huurders die worstelen met hoge woonlasten te helpen.

Gratis webinar: haal energie uit je rekening

Wil je als huurder weten wat je zelf kan doen? In oktober start de Woonbond de campagne Haal energie uit je rekening. We houden onder andere een webinar op woensdag 27 oktober waarin we uitleggen hoe de energierekening in elkaar zit, waar je invloed op hebt, en we laten zien hoeveel energie én geld je kunt besparen met weinig inspanning. Je kunt je via deze webpagina aanmelden(externe link) voor het gratis webinar.

Bron: Woonbond

 

Nieuwe collega voor Groen Wonen Vlist

Per 1 september heeft Groen Wonen Vlist een nieuwe collega: Iris Stevenson.
Iris is aangenomen voor de functies  Directiesecretaresse/Communicatiemedewerker

Organiseren en communiceren, dat is waar Iris zich mee bezig gaat houden binnen het team van Groen Wonen Vlist. Het contact tussen de bewoners van Haastrecht, Stolwijk en Vlist, de partners (Gemeente Krimpenerwaard, Huurdersbelang HSV, maatschappelijke organisaties enz.) en Groen Wonen Vlist is erg belangrijk. Samen met de directeur-bestuurder gaat Iris een nieuw plan ontwikkelen om dit contact zo goed mogelijk te laten verlopen. Er is aandacht voor onder andere de brieven die de huurders ontvangen, de nieuwsbrief, de website, de social media kanalen en de activiteiten van Groen Wonen Vlist. Duidelijke, persoonlijke en volledige informatie voor iedereen! Met als doel een glimlach op het gezicht van alle bewoners en woningzoekende.

 

Huurdersbelang HSV wenst Iris veel succes met haar plannen en hopen op een fijne samenwerking.

Het Bestuur HB HSV

Bestemmingsplan Hoflaan te Stolwijk

Bestemmingsplan Hoflaan te Stolwijk, reactie op de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het treffen van een voorlopige procedure.

Op donderdag 26 augustus  heeft de Raad van State een (voorlopige)uitspraak gedaan over het verschil van mening tussen de gemeente Krimpenerwaard en Huurdersbelang.  Huurdersbelang had een aantal opmerkingen gemaakt over de inrichting van dit plan. Onder meer over verbetering van de parkeer-  en verkeerssituatie bij de huurappartementen, de zendmast en nog enkele andere zaken. Huurdersbelang wil dit plan nog verder optimaliseren voor de overwegend oudere bewoners van dit gebied. De voorzieningenrechter vond onze argumenten niet zwaarwegend genoeg om te honoreren. Wij vinden dit jammer maar respecteren uiteraard de uitspraak van dit rechtscollege.

De voorzieningenrechter stelt bij Overwegingen het volgende: Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. Dit betekent dat in de lopende beroepsprocedure de Raad van State een andere oordeel kan vellen dan de voorzieningenrechter. Wanneer de Raad van State een eindoordeel gaat vellen in deze zaak is onbekend.

Het Bestuur
Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist.

 

Onzin bericht van het AD over 22 woningen aan de Hoflaan in Stolwijk

Huurdersbelang heeft op 17 augustus 2021 bij de Raad van State gepleit voor een betere parkeervoorziening bij het oostelijk gelegen blokje sociale huurappartementen aan de Hoflaan. De 22 huurwoningen aan de Hoflaan zijn bestemd voor de oudere Stolwijkers. De voorzieningen daarvoor, ook in de omgeving dienen daarom optimaal afgestemd te worden op die oudere bewoners. Huurdersbelang wil ook dat het onmogelijk gemaakt wordt dat er in de toekomst nog een zendmast komt te staan in het gebied en/of dat de huidige blijft staan. Gemeente en Huurdersbelang verschillen over deze zaken van mening.
Het bericht van het Algemeen Dagblad  dat Huurdersbelang tegenstander is
van het bouwen van deze 22 woningen is complete onzin.
Huurdersbelang is, dat is algemeen bekend en wordt volledig ondersteund door onze leden, sinds de oprichting in 2017 bezig om dit project te versnellen, echter door het jarenlange gemeentelijke gekissebis over de plek van een nieuwe brandweergarage is dit project, helaas, jaren en jaren en jaren en jaren vertraagd.
Groen Wonen Vlist en Huurdersbelang zijn het helemaal eens. Er komen dus mooie woningen.
Het Bestuur

Nieuwe collega gezocht

Groen Wonen Vlist  is  op zoek naar een Adviseur Financiën.

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging bij een maatschappelijk organisatie die staat voor betaalbaar en prettig wonen in een dorpse en groene omgeving? Of ken je iemand die volgens jou de perfecte kandidaat is? Dan zou Groen Wonen Vlist  graag met je in contact komen.

Meer informatie vacature Adviseur Financiën, klik hier. Heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met Patrick Beterams van AVW2 via 06-122 56 005 of .

Bron: Groen Wonen Vlist

 

Klachtencommissie Wonen Zuid Holland zoekt nieuwe leden

De Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland (KCWZH) brengt adviezen uit over behandeling van klachten van huurders van 32 woningcorporaties. Voor het faciliteren van deze commissie is een Stuurgroep verantwoordelijk. De Stuurgroep zoekt drie leden voor de Klachtencommissie.

Heeft u interesse? Kijk hier voor meer informatie: vacature nieuwe leden KCWZH

Meer informatie over de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland vindt u op: www.kcwzh.nl 

Bron: Groen Wonen Vlist

Nieuwe directeur Groen Wonen Vlist

Gerwin Kamps nieuwe Directeur Bestuurder Groen Wonen Vlist

(foto: links: Wim Kulik, rechts: Gerwin Kamps)

Per 1 juni 2021 is Gerwin Kamps benoemd als nieuwe Directeur Bestuurder bij Groen Wonen Vlist. Gerwin volgt interim Bestuurder Benno Gruijters op, die in december 2020 de tijdelijke rol van Jacques Reniers overnam.

Groen Wonen Vlist trekt met Gerwin een enthousiaste en gemotiveerde persoonlijkheid aan. Wim Kulik, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “We zijn blij met deze benoeming”. Gerwin onderscheidde zich vanwege zijn volkshuisvestelijke visie en maatschappelijke betrokkenheid. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij de juiste persoon is om de ambities van Groen Wonen Vlist te realiseren”.

Ruime kennis en ervaring in de volkshuisvesting
Gerwin Kamps (50) heeft ruime kennis en ervaring in de volkshuisvesting. De afgelopen drie jaar werkte Gerwin als Manager Wonen bij Vechtdal Wonen in Ommen. Daarvoor heeft hij bij diverse woningcorporaties en een zorginstelling interim management functies vervuld.

Belangrijke rol voor woningcorporaties in de toekomst
Gerwin ziet een grote rol weggelegd voor de woningcorporaties in de toekomst: “Ik vind dat we in Nederland trots mogen zijn op de manier waarop wij invulling geven aan de sociale huisvesting. Een dak boven je hoofd is een mensenrecht wat mij betreft. Het zorgt voor rust en geborgenheid, wat ook bij maatschappelijke problemen helpt om effectief te handelen. Bij Groen Wonen Vlist blijven we zorgen dat het ‘dak’, maar ook de woning betaalbaar, beschikbaar en duurzaam blijft en dat de omgeving leefbaar en duurzaam is.” Hij kan zich goed vinden in het motto van Groen Wonen Vlist: ‘Voor de buurt, met de buurt en in de buurt’. Hij wil zich inzetten om lokaal betrokken te zijn als woningcorporatie, dichtbij en met persoonlijke aandacht. Uiteraard in samenspraak met Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist, de gemeente Krimpenerwaard en andere maatschappelijke organisaties, die betrokken zijn bij de leefbaarheid van het gebied.

Binding met de Krimpenerwaard
Gerwin is bekend met de Krimpenerwaard en de regio. Zijn moeder is geboren en getogen in Haastrecht en hij heeft veel familie in de regio wonen. Zelf is Gerwin in Montfoort opgegroeid. Hij woont nu in Utrecht en rijdt dan ook regelmatig met zijn racefiets door de Krimpenerwaard vanwege zijn passie voor de triathlon.

Geen Algemene Ledenvergadering

In verband met de coronamaatregelen is het ook dit jaar niet mogelijk onze Algemene Leden(jaar)vergadering te houden, zoals gebruikelijk. De stukken met betrekking tot deze vergadering, zoals brief aan de leden, jaarverslag e.d. staan vanaf dinsdag 11 mei op onze website www.huurdersbelang.hsv.

Vragen daarover kunt u, tot uiterlijk 25 mei 2021, indienen via onze email . Wij hopen van harte dat we aan het einde van het jaar onze goed bezochte jaarlijkse Huurdersborrel weer kunnen houden in Haastrecht, Stolwijk en Vlist en elkaar in goede gezondheid kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur.

Onderstaand het Jaarverslag 2020 dit kunt u lezen door op de link te klikken en het Verslag kascontrole-commissie

Jaarverslag 2020

Huizen bouwen in een fabriek als oplossing voor de woningnood

Worden er binnenkort hele wijken uit de grond gestampt met in elkaar geschroefde woningen uit de fabriek? Als het aan veel bouwers ligt wel, maar er zijn nog bezwaren.

Prefab, woningen die gebouwd worden met kant-en-klare onderdelen uit de fabriek, is allesbehalve een nieuwe uitvinding. Maar door het grote tekort aan woningen lijkt deze methode weer interessant: het is immers snel en goedkoop.

Minder kosten, minder personeel
Voor veel bouwbedrijven is het maken van prefab-woningen interessant. De eenmalige investering is hoog, maar daarna kan er sterk worden bezuinigd op personeelskosten, bijvoorbeeld op het gebied van bouwvakkers en architecten.

Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer ziet zeker toekomst in prefab-bouwen. “Maar je moet het organiseren. Het probleem is dat de woningbouwmarkt in Nederland zo is ingericht dat er per gemeente allerlei verschillende eisen en kosten zijn.”
De schaarse grond in combinatie met de regelgeving leent zich volgens Boelhouwer niet meteen voor grootschalige bouw van prefab-woningen. Hij noemt Japan als een voorbeeld van een land waar al heel lang succesvol wordt gebouwd met prefab. “Die huizen worden gemaakt van kunststof die je kan recyclen. Ze worden na een paar jaar weer weggehaald en vervangen.”

Eén van de huizen die Dijkstra kan maken is de zogenaamde ‘droogstapelwoning’, een huis van kant-en-klare onderdelen dat binnen één dag kan worden neer gezet. “Verleden jaar hebben we 643 prefab-huizen gemaakt. We hebben nog een beetje stress over de continuïteit van onze productie. We hebben hier in Noord-Nederland vaak te maken met kleine opdrachten. Soms maar 8 of 16 woningen per opdracht. We proberen de productie gevuld te houden.”

Hoogleraar Boelhouwer ziet daarin een probleem. “Je moet kunnen standaardiseren, zodat je kan bouwen in grote hoeveelheden. Dat is in Nederland, door onze structuur, juist lastig. De bouw is toch vaak kleinschaliger.”

Prefab-dorpen in Friesland en Groningen?
De noordelijke provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland meldden vandaag de komende jaren 220.000 extra huizen te kunnen gaan bouwen, als er tenminste 9,5 miljard euro kan worden geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur.

Grootschalig bouwen is juist in die provincies een realistisch plan, denkt Boelhouwer. “In stedelijke gebieden heb je, naast minder ruimte, te maken met hogere kosten en allerlei welstandscommissies.”

Dijkstra, momenteel al actief in het noorden, ziet het ook zitten, maar heeft wel een voorwaarde. “Zorg dat er sneller vergunningen komen, anders realiseer je de ambitie niet. De trage vergunningverlening staat de bouwambitie in de weg.”

Hebben we in Friesland, Groningen en Drenthe straks enclaves van prefab-woningen met daarin voormalige Utrechters en Amsterdammers? Boelhouwer: “Dat zou zo maar kunnen. Vooral langs het spoor kunnen dat soort gemeenschappen ontstaan.”

Bron: Nieuwsuur