Proef in Gouda: Huis met zonnepanelen voor stroom én warmte

Zonnepanelen die niet alleen stroom leveren, maar ook warmte. Corporatie Mozaïek Wonen neemt hiermee een proef bij een bestaande huurwoning aan de Sparreweg in Gouda.

Het dak van de woning aan de Sparreweg is voorzien van tien speciale zonnepanelen voor het opwekken van stroom. Die stroom wordt voor een deel gebruikt voor elektrische apparaten en voor een deel voor het verwarmen van de woning. Omdat ze niet genoeg warmte leveren om te kunnen douchen is er in plaats van een cv-ketel op gas een andere toestel in de woning geplaatst dat ervoor zorgt dat de temperatuur van het water hoger wordt. Warm water wordt in een opslagvat bewaard.

De panelen zijn het resultaat van een samenwerking van een aantal topbedrijven in de bouw, installatietechniek en op het gebied van duurzaamheid. Mozaïek heeft de woning beschikbaar gesteld om het systeem te testen. Het ministerie van Economische Zaken heeft subsidie verstrekt. Het is al getest in een fabriek, maar nu moet blijken of het ook werkt in de praktijk. De woning wordt daarom voorzien van meetapparatuur. ,,Waar we vooral nieuwsgierig naar zijn is of de speciale panelen genoeg warmte kunnen leveren om de woning voldoende te verwarmen.’’

Korte termijn
Woningzoekenden hebben zich de afgelopen week via Woningnet kunnen aanmelden om te wonen in de proefwoningen. Met de kandidaten worden gesprekken gevoerd. Mozaïek verwacht de proefwoning zodoende op korte termijn te kunnen verhuren.

Het uiteindelijke doel van Mozaïek is minder woonlasten voor de huurder en minder co2-uitstoot voor het milieu. De corporatie is op zoek naar de beste manier om haar bestaande woningen gasloos te maken. Ze wil dit doen met zo min mogelijk aanpassingen in de woning en zo min mogelijk overlast voor de huurder. Wanneer de proef met de speciale panelen slaagt, kijkt Mozaïek hoe dit toe te passen is in andere woningen.

Bron: AD

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht van Groen Wonen Vlist m.b.t. het Coronavirus

Groen Wonen Vlist blijft voorlopig woningen aanbieden. Zij kijken naar mogelijkheden om met beperkt contact deze woningen te bezichtigen, bijvoorbeeld het bezichtigen van een lege woning.

Wellicht wordt u, als huurder, in deze crisistijd geconfronteerd met een grote inkomensterugval? Aarzel dan niet om met Groen Wonen Vlist contact op te nemen, liefst via de e-mail, . Dit omdat het kantoor vanwege thuiswerken beperkt bezet is.

Bron: Groen Wonen Vlist

Levering Led lampen uitgesteld

Helaas moet de levering van de Led lampen naar aanleiding van de led-actie van Groen Wonen Vlist worden uitgesteld. Door de uitbraak van het Coronavirus is de productie van de Led lampen een tijdje stil komen te staan.

Inmiddels is deze hervat, maar desondanks is er een flinke vertraging opgetreden in de productie. Een groot deel van de producten zullen eind april binnenkomen.

Echter zijn er een aantal producten die pas eind mei kunnen worden geleverd. Dit zorgt ervoor dat ongeveer de helft van de pakketten eind april kunnen worden opgehaald en de andere helft eind mei. De huurders worden door Groen Wonen Vlist op de hoogte gehouden.

Bron: Groen Wonen Vlist

Overeenkomst plaatsen zonnepaneleninstallaties getekend

Groen Wonen Vlist en het Solarteam hebben op dinsdag 10 maart jl. een overeenkomst getekend voor het plaatsen van zonnepaneleninstallaties op 210 eengezinswoningen dit jaar.

Directeur-bestuurder Jacques Reniers en directeur Rogier Bos van het Solarteam ondertekenden samen de overeenkomst. Daarnaast waren Ben Jansen (projectleider vanuit Groen Wonen Vlist), Christiaan Klomp (procesleider vanuit het Solarteam) en Marissa van Groenestijn (senior adviseur van Atrivé) aanwezig bij de ondertekening.

Groen Wonen Vlist is op verschillende manieren bezig met het verduurzamen van haar woningen. Het plaatsen van zonnepaneleninstallaties is één van de manieren om dit te doen. Daarnaast hebben huurders met een zonnepaneleninstallatie minder energiekosten en dus lagere woonlasten.

Vanaf september vorig jaar zijn de eerste bewoners benaderd met een aanbod en zijn er gezamenlijke informatiebijeenkomsten met het Solarteam in de wijk gehouden. Dat heeft ca. 80 aanmeldingen opgeleverd.

Het Solarteam zal eind april de eerste zonnepaneleninstallaties op deze woningen gaan plaatsen. De bewoners worden daar door middel van een planningsbrief over geïnformeerd.
Ook komende maanden gaan Groen Wonen Vlist en het Solarteam verder met het benaderen van huurders met een aanbod voor het plaatsen van een zonnepaneleninstallatie.

Bron: Groen Wonen Vlist

Pleidooi voor bouw sociale huurwoningen bij herinrichting Galgoord in Haastrecht

Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist (HB HSV) wil dat er bij de herontwikkeling van het verpauperde bedrijventerrein Galgoord in Haastrecht voldoende betaalbare sociale huurwoningen komen.

Het bestuur vraagt de gemeente om 30 tot 35 procent sociale woningbouw voor onder meer jonge gezinnen en starters. ,,Daar is in Haastrecht grote behoefte aan. Woningbouwcorporatie Groen Wonen Vlist staat te trappelen om kwalitatief goede sociale huurwoningen op deze aantrekkelijke plek langs de IJssel te realiseren.

”Bij de herontwikkeling wordt rekening gehouden met een nieuwe supermarkt en lichte bedrijvigheid. Ook is er onderzoek naar een extra brug over de IJssel als aanvulling op de huidige ophaalbrug tussen de Veerstraat en de Veerlaan.

HB HSV wil meer betrokken worden bij de verdere uitwerking van de transformatie van Galgoord naar nieuwe woonwijk.
Projectontwikkelaar Arie van Erk en de gemeente verzorgen in de maand maart een informatiebijeenkomst. Dan wordt de conceptversie van het stedenbouwkundig plan besproken en is er meer duidelijk over de milieueffecten.

Bron: AD

Meer tijdelijke woningen in Gouda????

Meer tijdelijke woningen in Gouda? De slappe bodem laat het niet toe, stelt Mozaïek Wonen.

Nog meer tijdelijke woningen bouwen om de woningnood in Gouda tegen te gaan? Corporatie Mozaïek Wonen wil dolgraag, maar loopt tegen een te slappe bodem aan.

Bij het NS-station realiseert de corporatie zestig verplaatsbare, sociale huurwoningen. De eersten van deze kleine woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens moeten nog dit jaar worden neergezet. Ze zijn vooral voor jongeren, starters en spoedzoekers.

Daarmee is het tekort aan ‘flexwonen’ niet weg, zegt woordvoerster Jozien van der Knijff. ,,Dat komt vooral door de bodemgesteldheid in het Groene Hart, die maakt dat er al snel een zodanige fundering aangebracht moet worden dat het voordeel van flexwonen – betaalbaar en snel – verdwijnt.’’ Daarom mikt Mozaïek vooral op permanente bouw.

Bron: AD

Verplicht een rookmelder op elke etage

Verplicht een rookmelder op elke etage, ook van bestaande huizen.

In alle huizen in Nederland moet op elke verdieping een rookmelder komen te hangen. Nu geldt de rookmelderplicht alleen voor nieuwbouw, maar ook alle bestaande huizen moeten er vanaf 2022 aan geloven. Het gaat om miljoenen nieuwe rookmelders.

Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken wil het bouwbesluit veranderen, waardoor het vanaf 1 juli 2022 verplicht is om op elke verdieping van een huis een rookmelder te hebben. ,,De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook’’, zegt Knops. ,,Rookmelders redden levens.’’

Sinds 2003 zijn rookmelders al verplicht in nieuwbouwhuizen. De laatste jaren klinkt de roep steeds luider om rookmelders óók in bestaande huizen te verplichten. Door zo’n verplichting kunnen jaarlijks dertien minder doden vallen bij woningbranden, blijkt uit TNO-onderzoek. Tussen 2008 en 2017 stierven in Nederland jaarlijks gemiddeld 31 mensen door woningbrand.

De schatting is dat er 7,3 tot 10,6 miljoen nieuwe rookmelders moeten worden geplaatst. Van 1 miljoen huizen is al zeker dat ze zijn voorzien van rookmelders, omdat ze na 2003 zijn gebouwd. Voor de overige 6,8 miljoen woningen in Nederland geldt de rookmelderplicht nu niet.

Bron: Algemeen Dagblad

Het woningtekort loopt steeds verder op.

Het woningtekort loopt steeds verder op. Er zijn nu 315.000 huizen te weinig, stelt Rabobank in een nieuw rapport. Maar we hebben (gelukkig) niet zoveel daklozen. Klopt het cijfer wel en hoe kunnen we dit woningtekort ooit oplossen?

“Dat cijfer klopt”, bevestigt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. “Het gaat om een prognose, maar het zal niet veel schelen.”

Rabobank en andere partijen die met vergelijkbare cijfers komen, krijgen hun data van ABF Research in Delft. “Dat onderzoeksbureau rekent het ook voor het ministerie van Binnenlandse Zaken uit. Ze doen dit al jaren, al hebben ze twee jaar geleden wel hun onderzoeksmethodiek aangepast”, weet Boelhouwer.315.000 woningen te weinig, waar wonen die mensen nu?

Eerst werd uitsluitend het nationale woononderzoek gebruikt om te becijferen hoe groot het woningtekort was. Mensen werden onder meer geënquêteerd over de vraag of ze wilden verhuizen.
Maar dat gaf een vertekend beeld. “Als je in een krappe markt vraagt of mensen willen binnen een half jaar verhuizen, zeggen ze nee. Maar ze willen eigenlijk wel, maar kunnen het niet betalen. Wanneer de krapte afneemt en zij kansen zien melden ze zich weer, waardoor het gemeten tekort dan toch niet terugloopt.”

Wel willen, niet kunnen
Nu gebruikt het onderzoeksbureau volgens Boelhouwer niet meer uitsluitend deze enquêtes. “Ze kijken nu meer naar stand gegevens van het CBS. Wat is de voorraad woningen, hoeveel huishoudens zijn er en hoe ontwikkelen die zich.”
Vorig jaar zijn er bijvoorbeeld 90.000 huishoudens bijgekomen. Er zijn 80.000 huizen gebouwd en 10.000 gesloopt, dus het tekort is weer met 20.000 verhoogd.”

Aantal daklozen verdubbeld
Maar waar zijn die 315.000 mensen dan? Hoewel het aantal daklozen ook oploopt, zwerven ze zeker niet allemaal over straat. Sinds de eerste schatting in 2009, is het aantal dakloze 18- tot 65-jarigen in Nederland toegenomen van 18.000 in 2009 naar 39.000 in 2018, meldde het CBS vorig jaar nog.
“In werkelijkheid is dit aantal hoger, want tellen is lastig en daklozen in de opvang en uitgeprocedeerde asielzoekers worden niet meegeteld,” zegt de hoogleraar.

 

Mag ik op je bank slapen?
Meer dan 40.000 mensen wonen dus op straat, maar waar zijn de andere 275.000 woningzoekenden? “60.000 tot 80.000 daarvan wonen campings en vakantieparken, waar je formeel niet permanent mag wonen. Ze worden dus wel meegerekend in de tekortcijfers. Verder slapen economisch daklozen vaak bij vrienden op de bank of delen ze een huis met iemand, terwijl ze liever alleen wonen. En gescheiden mensen blijven soms noodgedwongen samenwonen.”
De grootse groep bestaat uit jongeren, die wat langer bij paps en mams blijven wonen. Boelhouwer: “Dat zijn er echt heel veel.”

Expats en laag opgeleiden
Het migratiesaldo is sinds 2015 op recordhoogte en er komen elk jaar meer mensen bij. In 2019 vestigden bijvoorbeeld 267.000 mensen zich in Nederland. Het zijn voor een deel expats, die geld hebben om een dure woning te kopen en zo anderen verdringen. Een ander deel zijn laagopgeleiden die de wachtlijsten in de sociale huur laten groeien.
Er emigreren ook mensen, maar dat zijn er zeker de laatste jaren minder dan dat erbij komen.
Het tekort aan woningen zal de komende jaren nog wel stijgen, denkt Boelhouwer, ook omdat het CBS schat dat de bevolking ook volgend jaar weer met 105.000 mensen toeneemt.

Prefab woningen
Hij verder vindt hij dat ontwikkelaar meer ‘prefab’ moeten bouwen. Dat is goedkoper, lost het tekort aan bouwvakkers op en gaat sneller.
“Verder moet je wat flexibeler denken. Zet bijvoorbeeld ergens woningen neer voor tien tot vijftien jaar. Die zijn geschikt voor spoedzoekers zoals gescheiden mensen, studenten of arbeidsmigranten. En het is bij tijdelijke woningen vaak makkelijker om het bestemmingsplan te wijzigen.”
Het grootste probleem is namelijk niet het tekort aan bouwvakkers, de juridische procedures of de gestegen migratie. “Het gebrek aan ambtenaren bij gemeentes is het belangrijkste probleem. Bouwvergunningen worden maar traag verstrekt, er is niemand die bezig is met de toekomst. Als je wilt bouwen, moet je nu al gaan plannen.”

Woning splitsen
Verder zouden we bestaande woningen kunnen splitsen of uitbouwen, bijvoorbeeld door er een extra verdieping op te zetten. “Je zou dan wettelijk een splitshypotheek mogelijk moeten maken.”
Boelhouwer ziet wel een lichtpunt. De politiek ziet de urgentie van de problemen in, bleek tijdens het Kamerdebat. “Dat is pure winst. Tot voor kort werd ontkend dat er een probleem was, er werd gedacht dat het vanzelf wel goed zou komen.”

Bron: RTLZ

 

 

Sociale Huurwoningen

Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist (HB HSV) vraagt aandacht voor voldoende sociale huurwoningen in het plan Galgenoord te Haastrecht. Het standpunt wordt bekrachtigd in een brief aan het college van B&W.

Er zijn plannen voor de bouw van circa 180 woningen op het –verpauperde- bedrijventerrein en omgeving.

Huurdersbelang maakt zich al jaren sterk voor het realiseren van minimaal 35% sociale huurwoningen in (grotere) woningbouwplannen, meldt HB HSV in de brief. Dit percentage zien we ook graag gerealiseerd op Galgoord. “Op deze fraaie locatie, dichtbij de Hollandsche IJssel, moeten niet alleen woningen komen voor mensen met een goed gevulde beurs. Ook belangstellenden voor sociale huurwoningen willen graag op deze plek wonen”.

Huurdersbelang wil met de oproep een duidelijk signaal afgeven. Daarnaast wil het graag betrokken worden bij de verdere uitwerking van de herontwikkeling van Galgoord.

Bron: Het Kontakt

Onderstaand de brief die HB HSV naar College B&W en naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Dubbelklikken op de link om de brief te openen.

College B&W en Gemeenteraad Ontwikkeling Galgoord Haastrecht

 

 

Oproep wijkambassadeurs

Omdat het voor het bestuur van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist onmogelijk is om te weten wat de wensen en verlangens zijn van alle huurders van Groen Wonen Vlist, als het gaat om verbeterpunten, suggesties, leefbaarheid in de wijk of andere wensen is Huurdersbelang op zoek naar huurders die willen optreden als wijkambassadeur.

Deze wijkambassadeurs kunnen voor de huurder belangrijke zaken vervolgens doorgeven aan het bestuur van Huurdersbelang. Huurdersbelang neemt dit dan weer mee in het overleg met Groen Wonen Vlist. Het doel van dit alles is het woongenot en alles wat daarbij hoort in uw woning/wijk nog verder te verbeteren.

Het streven van Huurdersbelang is om in Haastrecht en Stolwijk minimaal twee ambassadeurs (aanspreekpunten) te hebben en voor de huurders in Vlist één.

Wij hopen dat er huurders zijn die het nut hiervan inzien en zouden dan ook heel graag met u in contact willen komen.

Voel je je geroepen om wijkambassadeur te worden? Meld je dan aan via het mailadres van het secretariaat . Eventuele nadere informatie kunt u ook verkrijgen bij het secretariaat.

Alvast dank voor uw aanmelding!

Bestuur Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist