Vogelnest onder zonnepanelen voorkomen

Waarschijnlijk vraag je je af waarom vogels zich graag nestelen onder zonnepanelen? Als het winter is kunnen zij zich warm houden onder de panelen, maar als het zomer is verbergen de vogels zich juist voor de zon. Daarnaast is het een ideale schuilplaats tegen roofdieren. Omdat de zonnepanelen nooit helemaal strak tegen het dak liggen, is er dus veel ruimte en kunnen de vogels daar makkelijk een nestje bouwen. Mussen, kraaien en duiven zijn allemaal gek op een plekje onder de zonnepanelen. Naast vogelpoep gebruiken de vogels verschillende materialen om een nestje te kunnen bouwen takken, karton, plastic, papier etc. Ze gebruiken van alles om een nestje te kunnen bouwen. De bouwmateriaal die ze gebruiken is brandgevaarlijk.

Nadelen vogelnest zonnepanelen

 • Geluidsoverlast onder het dak
 • Rommel in de dakgoot met als gevolg: verstopping
 • Zonnepanelen kunnen niet ventileren
 • Vogelpoep onder de panelen, waardoor de energieopbrengst wordt verminderd
 • De materialen die zij gebruiken om een nestje te bouwen zijn brandgevaarlijk
 • De vogelnesten trekken insecten aan

Let op! Tussen 15 maart en 15 juli is het broedseizoen. Het nest mag dan niet verwijderd worden.

Zo voorkom je vogelnesten onder zonnepanelen

 • Borstels onder de panelen: ventileren is van groot belang voor zonnepanelen. Hoe warmer de panelen worden, hoe lager het rendement. Doordat er nestjes onder de zonnepanelen worden gebouwd, bemoeilijkt dat de ventilatie. Als er borstels onder de panelen worden geplaatst kunnen de vogels niet onder de zonnepaneel komen.
 • Met gaas: dit heeft dezelfde werking als de borstels.
 • Met netten
 • Met duivenpinnen

Bron: Zonnepanelen

 

Regeling voor huurverlaging 2021

U huurt bij een woningcorporatie. En betaalt u te veel huur voor uw inkomen? Dan komt u in 2021 wellicht in aanmerking voor een éénmalige regeling voor huurverlaging. Door deze regeling doet de woningcorporatie u in 2021 zelf een voorstel tot huurverlaging. Dat doet ze als uw inkomen in 2019 (2 jaar eerder) laag was. Is uw inkomen pas na 2019 gedaald? Dan moet u zelf in actie komen. Deze regeling staat los van de andere redenen om huurverlaging aan te vragen.

Hoe vraag ik de huurverlaging via de speciale regeling aan?

Er zijn 2 manieren:

 1. Had u in 2019 een laag inkomen? Dan stelt de woningcorporatie de huurverlaging zelf aan u voor.
 2. Is uw inkomen na 2019 gedaald? Dan moet u de huurverlaging zelf aanvragen.

Manier 1: De woningcorporatie stelt zelf huurverlaging voor

Woont u in een woning van een woningcorporatie? Dan kan de woningcorporatie u zelf een voorstel voor huurverlaging doen. Dat gebeurt als uw een laag inkomen heeft. En u gezien uw inkomen een hoge huur betaalt.

Kale huur voor recht op huurverlaging 
Woonsituatie Kale huur voor mogelijk recht op huurverlaging
U woont met maximaal 2 personen € 633,25 of hoger
U woont met 3 of meer personen € 678,66 of hoger

Woningcorporaties doen u voor 1 april 2021 een voorstel

Zou u met uw kale huur recht kunnen hebben op huurverlaging? Dan gaat uw woningcorporatie controleren of u een laag inkomen heeft. Dat doet ze bij de Belastingdienst. Het gaat dan om uw inkomen in 2019. De Belastingdienst geeft niet door hoe hoog uw inkomen was. Alleen of het een “laag inkomen” of “geen laag inkomen” is. Of dat het inkomen niet bekend is bij de Belastingdienst.

Heeft u een laag inkomen? En is uw kale huur gezien uw inkomen te hoog. Dan moet uw  woningcorporatie u voor 1 april 2021 een huurverlaging voorstellen.

Hieronder ziet u in welke gevallen u huurverlaging krijgt en naar welke huurprijs.

Recht op huurverlaging
Uw huishouden Inkomensgrens, uw gezamenlijk inkomen is niet hoger dan Huurverlaging naar
Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt € 23.725 € 633,25
Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt € 23.650 € 633,25
Huishouden van 2 personen, die allebei geen AOW krijgen € 32.200 € 633,25
Huishouden van 2 personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt € 32.075 € 633,25
Huishouden van 3 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen € 32.200 € 678,66
Huishouden van 3 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt € 32.075 € 678,66

Voor uw huishouden tellen al uw huisgenoten mee. Ook kinderen die thuis wonen. Gaat het om kinderen tot 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. Maar ze tellen voor de grootte van het huishouden dus wel mee.

Woningcorporatie stuurt geen voorstel huurverlaging

Stuurt de woningcorporatie u voor 1 april 2021 geen voorstel voor huurverlaging? En denkt u daar vanwege uw inkomen in 2019 wel recht op te hebben? Neem contact met uw woningcorporatie. Reageert uw woningcorporatie niet? Of wijst ze uw verzoek af? Neem dan contact op met de Huurcommissie. Dat kan tot 12 mei 2021.

Woningcorporatie stuurt verkeerd voorstel huurverlaging
Stuurt uw woningcorporatie wel voor 1 april 2021 een voorstel voor huurverlaging? Maar bent u het niet eens met het voorstel? Ook dan stapt u naar de Huurcommissie. Daarvoor heeft u 6 weken de tijd. Gerekend vanaf de voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging.

 • Gaat de huurverlaging op 1 april 2021 in? Dan heeft u tot uiterlijk 12 mei 2021 de tijd om te reageren.
 • Gaat de huurverlaging op 1 mei 2021 in?  Dan heeft u tot uiterlijk 12 juni 2021 de tijd om te reageren.

Manier 2: U vraagt huurverlaging zelf aan
Was uw gezamenlijk inkomen in 2019 niet laag? Maar is het daarna gedaald? Dan kunt u in 2021 zelf om huurverlaging vragen aan de woningcorporatie. Uw kale huur moet wel hoger zijn dan € 633,25. Dat is het geval als u met maximaal 2 personen woont. Woont u met 3 of meer personen? Dan moet uw kale huur hoger zijn dan € 678,66.

U moet kunnen bewijzen dat uw gezamenlijk inkomen in de laatste 6 maanden laag is. Dit betekent: niet hoger dan de helft van de inkomensgrens voor uw huishoudsituatie. In de tabel staan de inkomens per jaar. Daarom moet u de helft van het inkomen nemen als u checkt of uw inkomen over de laatste 6 maanden voldoet aan de inkomensgrens.

Recht op huurverlaging
Uw huishouden Inkomensgrens, uw gezamenlijk inkomen is niet hoger dan Huurverlaging naar
Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt € 23.725 € 633,25
Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt € 23.650 € 633,25
Huishouden van 2 personen, die allebei geen AOW krijgen € 32.200 € 633,25
Huishouden van 2 personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt € 32.075 € 633,25
Huishouden van 3 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen € 32.200 € 678,66
Huishouden van 3 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt € 32.075 € 678,66

Een rekenvoorbeeld:
u woont alleen in een sociale huurwoning. Uw kale huurprijs is € 700. Uw inkomen was in 2019 hoger, maar is sinds het begin van corona gedaald. De afgelopen zes maanden verdiende u in totaal €10.000. Krijgt u de huurverlaging? Ja, u krijgt de huurverlaging als u hem aanvraagt omdat:

  • uw kale huurprijs boven de € 633,25 ligt
  • Uw inkomen laag was de afgelopen zes maanden: minder dan de helft van € 23.725

Eisen aan verzoek huurverlaging< style=”font-size: 12pt;”>Wat moet u dan naar de woningcorporatie sturen?

   • Een door u ondertekende verklaring over uw huishouden:
    • totaal aantal personen;
    • aantal inwonende kinderen;
    • leeftijden van die kinderen.
   • Een bewijs van het inkomen over de afgelopen 6 maanden. Van alle bewoners, behalve inwonende kinderen tot 27 jaar. Dit kan zijn:
    • salarisstroken;
    • overzicht van uw uitkering;
    • als u zzp’er bent, een verklaring van een boekhouder.

Woningcorporatie reageert niet op tijd op verzoek huurverlaging

Doet de woningcorporatie u niet binnen 3 weken een voorstel? En u denkt daar wel recht op te hebben? Dan kunt u naar de Huurcommissie stappen. Dat kan dan tot uiterlijk 9 weken na uw huurverlagingsverzoek.

Stuurt uw woningcorporatie wel binnen 3 weken een voorstel voor huurverlaging? Maar bent u het niet eens met het voorstel? Ook dan stapt u naar de Huurcommissie. Daarvoor heeft u 6 weken de tijd. Gerekend vanaf de voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging.

U stuurt dan dezelfde bewijzen mee. De bewijzen die u eerder naar uw woningcorporatie heeft gestuurd.

Controleer de gevolgen voor uw huurtoeslag
Gaat uw huur omlaag, dan krijgt u minder huurtoeslag. Maar als uw inkomen ook gedaald is, krijgt u misschien juist meer huurtoeslag. Of u krijgt voor het eerst huurtoeslag. Bijvoorbeeld omdat uw huur nu laag genoeg is. U kunt een proefberekening voor toeslagen maken bij de Belastingdienst.

Geef uw nieuwe huur en uw mogelijk gewijzigde inkomen door aan Belastingdienst/Toeslagen. Dat doet u via toeslagen.nl. U voorkomt hiermee dat u mogelijk later huurtoeslag moet terugbetalen. De woningcorporatie geeft uw huurverlaging ook door aan de Belastingdienst.

Na huurverlaging geen huurverhoging in hetzelfde jaar
Heeft u een huurverlaging gehad, omdat u een laag inkomen heeft? Dan mag de woningcorporatie de huur niet in hetzelfde kalenderjaar weer verhogen. Het maakt niet uit of de woningcorporatie u uit zichzelf een huurverlaging heeft voorgesteld.  Of dat u om huurverlaging heeft gevraagd.

U huurt niet van een woningcorporatie

Huurt u niet van een woningcorporatie? Of huurt u een vrije sectorwoning van een woningcorporatie? Dan heeft u geen recht op deze huurverlaging.
Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning van een woningcorporatie.

Woont u in een particuliere sociale huurwoning? Dan kunt u wel om andere  redenen  huurverlaging aanvragen.

Bron: Rijksoverheid

Huurbevriezing voor sociale huurders in 2021

De Woonbond is blij met de huurbevriezing voor sociale huurders bij corporaties en commerciële verhuurders. Woensdag 17 februari maakte minister Ollongren bekend de huren voor deze huurders te bevriezen.

De huurbevriezing geldt voor alle sociale huurders. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging gaat daarmee dit jaar niet door. Kamerbewoners krijgen ook geen huurverhoging dit jaar. SP-Kamerlid Sandra Beckerman diende een motie voor huurbevriezing in. Vandaag maakte minister Ollongren bekend deze aangenomen motie uit te voeren én corporaties te compenseren.

Helft huurders heeft het financieel moeilijk
‘Goed nieuws voor huurders,’ zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘In 2019 becijferde het NIBUD al dat de helft van de huurders het financieel moeilijk heeft. Onder drie kabinetten Rutte stegen de woonlasten fors en bleven de inkomens achter. Goed dat er nu in een begin wordt gemaakt met de reparatie.’ De Woonbond bracht eerder al eens naar buiten dat huurprijzen met 35 procent zijn gestegen onder de kabinetten Rutte.

Bouw sociale huurwoningen
Winkels: ‘Daarnaast is het goed dat corporaties hiervoor worden gecompenseerd met een korting op de verhuurderheffing. Er moeten veel sociale huurwoningen worden bijgebouwd, daar staat die heffing enorm in de weg.’ De Woonbond wil dat een komend kabinet de verhuurderheffing helemaal afschaft. De heffing die in 2013 is ingevoerd heeft corporaties en daarmee hun huurders inmiddels al meer dan 10 miljard euro gekost.

Bron: Woonbond

Kerstreces

 

Het bestuur van huurdersbelang houdt een Kerstreces van:

donderdag 17 december 2020

          tot

maandag 11 januari 2021

 

Vanaf dinsdag 12 januari staan wij weer voor u klaar.

 

Het Bestuur

 

Groen Wonen Vlist zoekt nieuwe directeur-bestuurder

Na 10 jaar gaat de huidige directeur-bestuurder Jacques Reniers per december 2020 een nieuwe uitdaging aan bij een andere corporatie. Inmiddels is er een interim directeur-bestuurder aangesteld die ter overbugging zal aanblijven totdat de nieuwe directeur-bestuurder in dienst komt.

Voor de opvolging van Jacques Reniers  is Groen Wonen Vlist in samenwerking met Public Spirit op zoek naar een directeur-bestuurder met hart voor de volkshuisvesting.

Heeft u interesse en wilt u meer weten over de functie, bekijk hier de uitgebreide beschrijving van de functie of neem contact op met Patrick Beterams (voor inhoudelijke vragen) of Aukje Beijer (voor vragen over de sollicitatieprocedure) via 033-445 95 22 of .
bron: Groen Wonen Vlist

Pas op voor nep-bericht WoningNet

Pas op voor nep-bericht Woningnet

Er gaan e-mails rond waarin door een onbekende partij ten onrechte de naam WoningNet wordt gebruikt. In het bericht staat dat u verleningskosten van uw inschrijving bij WoningNet moet betalen. Volgens het bericht kunt u de betaling doen door op de link in de tekst te klikken. Wij adviseren u dringend om niet op de link te klikken en de zender te blokkeren.

U kunt de mail herkennen aan het feit dat de mail begint zonder de juiste aanhef, de WoningNet regio wordt niet genoemd, deze spelfouten heeft in de tekst en een verkeerd factuurnummer.

Naast e-mails worden er ook sms-berichten gestuurd met daarin hetzelfde verzoek (verleningskosten betalen). Let op: WoningNet stuurt nooit sms-berichten!

Meer informatie kunt u vinden ophttps://www.woningnetregiomiddenholland.nl/Nieuws/Phishing%20berichten

Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist

 

Problematiek veenweidegebieden opgepakt

Ook belangrijk nieuws voor de (gezondheid) van bewoners van de huurwoningen van Groen Wonen Vlist. Onderhoud en instandhouding van de huurwoningen, hoogte waterpeil, oxidatie van het veen, verzakkingen, broeikasgassen, landbouw, natuur, alles heeft met elkaar te maken.

Het ministerie LNV stelt in het kader van het Klimaatakkoord 100 miljoen euro beschikbaar om de problematiek in veenweidegebieden aan te pakken.

De regeling vanuit het ministerie om diverse veenweideprogramma’s een impuls te geven, staat nu open voor de provincies die gezamenlijk zelf ook 105 miljoen euro bijdragen. Hiermee worden de meest urgente gebieden qua bodemdaling aangepakt om klimaatwinst te boeken in combinatie met een toekomstbestendige landbouw en meer biodiversiteit. Het Rijk en de provincies trekken hierin op met landbouw- en natuurorganisaties, de waterschappen en gemeenten.

De kunstmatig lage waterstand in veenweidegebieden zorgt voor oxidatie van het veen en dat leidt tot extra uitstoot van broeikasgassen en tot bodemdaling. Het waterpeil verhogen in veenweidegebied heeft grote gevolgen voor agrariërs, hogere waterpeilen vragen om een andere bedrijfsvoering. Op te natte gronden zakken koeien en machines weg en is de grasopbrengst minder.

Verschillende regio’s in veenweideprovincies Friesland, Groningen, Noord- en Zuid-Holland, Overijssel en Utrecht vragen elk om eigen maatregelen. Onderzoek is nodig om te kunnen bepalen welke oplossing in welk gebied het beste is. In de veenweidegebieden komen verschillende maatschappelijke opgaves samen op het gebied van landbouw, klimaat, natuur- en biodiversiteit en de gevolgen van bodemdaling op bijvoorbeeld woningen.

Oplossingsrichtingen om boeren in veenweidegebied een duurzame toekomst te geven, liggen in de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe water infiltratie technieken, natuurinclusieve kringlooplandbouw met extensivering en mogelijk de ontwikkeling van natte teelten.

Bron: vngnieuws.nl 

Ingezonden brief van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist.

Laat de politiek in de  Krimpenerwaard de huurders in Haastrecht in de kou staan?

Enige weken geleden is er schot gekomen in de (al tientallen jaren slepende) plannen omtrent de herontwikkeling van een gedeelte van het (bedrijven) terrein Galgoord en Kleine Betuwe in Haastrecht. Dat is heel goed nieuws omdat dit een enorme positieve impuls geeft aan de leefbaarheid van Haastrecht. Huurdersbelang is blij met dit ambitieuze maar ook gecompliceerde plan.

Recent is door het college van b. en w. van de gemeente Krimpenerwaard en projectontwikkelaar Adriaan van Erk  de raadscommissie geïnformeerd. Daaraan voorafgaande zijn enkele geselecteerde belanghebbenden (o.a. ondernemers en omwonenden) in een informatiebijeenkomst op de hoogte gesteld van de inhoud van het herontwikkelingsplan.

Groen Wonen Vlist en Huurdersbelang waren voor deze bijeenkomsten NIET geselecteerd en ook niet uitgenodigd. Merkwaardig, mede in het licht van de al vele jaren geleden herhaaldelijk uitgesproken wens om ook sociale huurwoningen in de herontwikkeling op te nemen.

Die woningen zien wij echter, tot nu toe, niet terug in het plan en ook niet in de uitlatingen (zie AD 17-10-2020) over dit plan door de verantwoordelijk wethouder. Dit is natuurlijk, om het netjes te zeggen, heel teleurstellend voor alle (toekomstige) huurders in Haastrecht.

Groen Wonen Vlist heeft in genoemd AD-artikel gepleit voor ‘zeker twintig sociale huurwoningen op het terrein’. Huurdersbelang gaat voor minimaal 30 à 35% van de beoogde 180 woningen. Een percentage dat veel gemeenten toepassen bij dit soort plannen. En zò hoort het ook.

Omdat zowel Huurdersbelang alsmede woningcorporatie Groen Wonen Vlist buitengewoon ongerust zijn over het ontbreken van sociale huurwoningen geeft Huurdersbelang nu al aan dat wij zullen blijven strijden (als dit noodzakelijk is tot in hoogste instantie) om door Groen Wonen Vlist betaalbare en duurzame sociale huurwoningen in dit gebied te laten bouwen.

Waarom? Nou dat is heel simpel.

Niet iedere Haastrechtse woningzoekende kan namelijk een koopwoning in dit gebied betalen. Gelet op de gemiddelde leeftijd van de bewoners van huurwoningen in Haastrecht is dit ook voor doorstromers van huur naar koop heel vaak niet haalbaar. Dit argument kan dus naar de prullenmand.

Om het geheugen van diegenen die straks een beslissing over het plan moeten nemen nog even op te frissen:
In het besluit van de gemeenteraad van 30 januari 2018 staat:
‘Bij de uitwerking van het woningbouwprogramma te betrekken de behoefte aan woningen voor gezinnen en starters’ Uiteraard betreft dit zowel kopers en huurders. Nergens staat in het raadsbesluit opgenomen dat dit een EXCLUSIEVE wijk moet worden met alleen koopwoningen. 

Dit zou ook niet passen in een inclusieve samenleving waar anno 2020 in ons stedeke Haastrecht voor iedereen een plek is en waarvoor velen zich inspannen, juist in deze moeilijke tijd.

Huurdersbelang is benieuwd of de politieke partijen in de Krimpenerwaardse gemeenteraad zich op 1 en 15 december 2020 sterk gaan maken voor de Haastrechtse huurders of dat de raad de huurders/ woningzoekenden die zijn aangewezen op een sociale huurwoning in de kou laat staan en akkoord gaat met het exclusief realiseren van alleen (dure) koopwoningen op Galgoord/Kleine Betuwe.

Het Bestuur van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist.

 

 

Archeologisch vervolgonderzoek onderzoek ontwikkellocatie Hoflaan in Stolwijk

Vanaf maandag 19 oktober is het archeologisch vervolgonderzoek voor ontwikkellocatie Hoflaan in Stolwijk van start gegaan. Het onderzoek bestaat uit een proefsleufonderzoek en de start van een kleine opgraving. Bij het sleuvenonderzoek wordt gekeken in hoeverre er nog archeologische resten uit de Middeleeuwen aanwezig zijn. De opgraving vindt plaats ter hoogte van de resten van een 19e eeuwse boerderij die tijdens het onderzoek in maart zijn gevonden.

Binnen de Krimpenerwaard zijn onder de grond nog volop funderingsresten aanwezig van 19e eeuwse boerderijen. Uit verschillende archeologische onderzoeken blijkt dat deze funderingsresten veelal geheel vergraven zijn. De aangetroffen resten van de boerderij langs de Bovenkerkseweg zijn in dit opzicht vrij bijzonder te noemen: op slechts 10 cm onder het maaiveld zijn delen van de buitenmuur, het interieur en de vloer aanwezig en relatief goed bewaard gebleven. De verwachting is dat een groot deel van de funderingsresten bewaard zijn gebleven. En: het is niet uitgesloten dat onder deze 19e eeuwse boerderij nog oudere sporen aanwezig zijn. Het was vroeger heel gewoon dat een nieuwe boerderij op de resten van de oude boerderij werd gebouwd. We hopen dan ook dat dit onderzoek nieuwe informatie oplevert over de vroege geschiedenis van Stolwijk.

Het eerste deel van het archeologisch onderzoek zal naar verwachting ruim een week duren. Het tweede deel van de opgraving wordt naar verwachting begin 2021 uitgevoerd, na de sloop van de gemeentewerf. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanwege de beoogde nieuwbouw van woningen en een brandweerkazerne aan de Bovenkerkseweg en de Hoflaan.

Wilt u meer weten over het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen via .

P.S. de pentekening is gemaakt door Henk Meerwijk

Bron: Gemeente Krimpenerwaard

Nieuwe fabriek Van Wijnen landt in Heerenveen

Van Wijnen gaat in Heerenveen een nieuwe fabriek bouwen. In deze fabriek worden circulaire en duurzame woningen geproduceerd. De provincie Friesland en de gemeente Heerenveen zijn blij met deze investering van Van Wijnen in het noorden van Nederland. Samen onderstrepen zij het belang van duurzame en betaalbare woningen voor iedereen.
Van Wijnen investeert fors in deze nieuwe en bijzonder innovatieve fabriek in Heerenveen, op bedrijventerrein Kanaal. De bouw van de circulaire en all electric fabriek, die jaarlijks vierduizend woningen kan produceren, start dit najaar. “Begin 2022 is de nieuwe fabriek operationeel’’, bevestigt Peter Hutten, CEO bij Van Wijnen. “Met deze investering geven we een flinke impuls aan de oplossing van het enorme woningtekort in Nederland. De woningen kennen een korte bouwtijd, zijn betaalbaar, circulair, grotendeels Nul op de Meter, mooi en comfortabel. Deze woningen realiseren we vanuit ons Fijn Wonen-label: woonoplossingen die we aan corporaties, beleggers en ontwikkelaars in het hele land leveren. Met de komst van de nieuwe fabriek kunnen we onze productie verhogen en verbeteren.”

Werkgelegenheid
De fabriek, die minimaal 200 nieuwe arbeidsplaatsen oplevert, is goed voor de werkgelegenheid en het imago van de Friese regio. Het functieaanbod wordt erg breed en loopt uiteen van logistiek, productiemedewerkers, teamleiders, projectleiders en assemblagemedewerkers tot ondersteunende staffuncties, waaronder research & development en productontwikkeling. “Dat Van Wijnen kiest voor een nieuwe fabriek in Heerenveen is geweldig nieuws. Zeker voor Heerenveen, maar ook voor de regio breed. Daarbij denk ik vooral aan werkgelegenheid en de korte lijnen die er van oudsher al liggen met dit bedrijf,” zegt Tjeerd van der Zwan, burgemeester van Heerenveen. “Wij zijn verheugd dat Van Wijnen voor Friesland blijft kiezen. Het bedrijf heeft zijn wortels in Gorredijk waar ook het concept ‘Fijn Wonen’ is ontwikkeld. Dat kan nu verder worden uitgerold. Het is goed te weten dat op deze wijze werkgelegenheid hier behouden blijft en innovatie vanuit gemeente Opsterland gestalte krijgt,” aldus Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland.

Circulair bouwen
Sander de Rouwe, gedeputeerde Provincie Friesland: “Van Wijnen is een icoon als het gaat om circulair bouwen. In de nieuwe fabriek in Heerenveen worden innovatie en circulariteit gecombineerd. Van Wijnen past bij onze provincie. We zijn dus heel blij dat ze Friesland hebben gekozen als locatie voor hun nieuwe fabriek.” Omdat de woningen remontabel zijn, zijn ze in hoge mate circulair. De woningen hebben een lange levensduur en worden samengesteld uit onderhoudsvriendelijke en modulaire componenten. Deze componenten kunnen keer op keer gebruikt worden en eindigen dus niet als afval. Op De Loskade, de circulaire woonwijk van de toekomst, staan prototypes van de producten die straks uit de fabriek komen. Circulaire woningen uit een circulaire fabriek.

Investeren in de maakindustrie
Van Wijnen maakt zich hard voor de betaalbaarheid van woningen. Digitalisering en gerobotiseerde industrie maken dat woningen goedkoper en sneller geproduceerd kunnen worden, zonder in te leveren op uitstraling en wooncomfort. Het proces richt zich vooral op de bouw voor de krapte die er is in de sector van sociale huurwoningen en bereikbare koopwoningen voor starters. Hutten: “De woningen volgens ons Fijn Wonen concept bieden hoge kwaliteit en wooncomfort voor een lagere prijs. Daarnaast hebben ze beduidend minder impact op het milieu. De negatieve impact van de bouwsector op onze aarde is namelijk gigantisch. Ook daarom moeten we anders gaan bouwen. Goedkoper, sneller, en met aanzienlijk minder grondstoffen. Vandaar dat we opnieuw in de maakindustrie investeren. We zijn blij dat we met onze nieuwe fabriek, die we bouwen met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk, in het noorden van het land kunnen neerstrijken. Zo halen we de leefdrukte van de Randstad, waarbij we anticiperen op de groeiende behoefte aan woningen in het noorden van Nederland en de toekomstige realisatie van de Lelylijn.”

Noorden van het land
Van Wijnen is met meerdere gemeenten in het noorden van het land in gesprek over deze nieuwe manier van bouwen en hoe daar gezamenlijk met de provincie Friesland invulling aan kan worden gegeven. Daarbij is het tekort aan betaalbare woningen in het noorden van het land het uitgangspunt.

Bron: www.vanwijnen.nl/