Categorie: <span>Nieuws</span>

Folder Energietoeslag

Beste huurders,

In onderstaande link staat belangrijk nieuws van het Ministerie van Sociale zaken over energietoeslag.

Folder Energietoeslag

Lees deze goed om te bekijken of u in aanmerking komt.

Met vriendelijke groet,

Irene van Vliet, secretaris HB HSV

 

 

Energietoeslag verhoogd naar €1.300

Omdat de prijzen voor gas en stroom blijven stijgen, heeft de overheid de energietoeslag opnieuw verhoogd: van € 800,= naar €1.300,=. Eerder was de toeslag al verhoogd van € 200,= naar € 800,=. De toeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. De gemeente keert de energietoeslag uit. Mensen met een uitkering via de gemeente (zoals bijstand of IOAW, IOAZ of Bbz) krijgen de verhoging van de toeslag automatisch. Mensen die al energietoeslag bij hun gemeente hebben aangevraagd of ontvangen, hoeven geen nieuwe aanvraag te doen. Mensen met een laag inkomen die nog geen energietoeslag hebben aangevraagd, kunnen dat alsnog doen bij hun gemeente. 

Richtlijn en eigen regels

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben voor de gemeenten een landelijke richtlijn opgesteld, waarmee een uniforme uitvoering van de energietoeslag wordt gestimuleerd. De Woonbond krijgt echter signalen dat het niet in elke gemeente even makkelijk is om energietoeslag aan te vragen. Bovendien zijn gemeenten vrij om hun eigen regels op te stellen voor het uitkeren van de energietoeslag.

Verhoging huurtoeslag

De Woonbond is niet blij met de manier waarop deze regeling wordt uitgevoerd. Doordat gemeenten hun eigen regels hanteren, ontstaat ongelijkheid. Soms krijgt iemand in de ene gemeente wel energietoeslag, terwijl iemand met hetzelfde inkomen in de naastliggende gemeente geen toeslag krijgt. Bovendien bereiken gemeenten veel mensen niet die wel recht hebben op de energietoeslag. Omdat energiearmoede vooral onder huurders voorkomt, had de Woonbond liever gezien dat de huurtoeslag was verhoogd. Of dat de regeling was uitgevoerd door de Belastingdienst, die de inkomensgegevens van iedereen al heeft.

Lobby: betere maatregelen voor huurders

Omdat de energieprijzen (voorlopig) niet zullen dalen, blijft de Woonbond er bij de Rijksoverheid op aandringen om huurders beter te ondersteunen bij de gestegen energierekening. Door verhoging van de huurtoeslag, maar ook door enkel glas tot gebrek te verklaren en huurbevriezing of huurverlaging voor huurwoningen met een slecht energielabel. Bovendien vindt de Woonbond dat huurwoningen met een energielabel E, F of G als allereerste grondig geïsoleerd moeten worden.

Bron: Woonbond

 

 

Massale kritiek op korten huurtoeslag bij hogere huur

Naast de Woonbond, Aedes, de VNG en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) hebben ook ouderenbonden (de ‘seniorencoalitie’ waaronder de ANBO en de KBO-PCOB) en Ieder(in) (netwerk voor mensen met een beperking) zich uitgesproken tegen de voorgestelde wijzigingen van de huurtoeslag. 

Envelop Belastingdienst Toeslagen

Normhuur in plaats van echte huur

De meest in het oog springende wijziging is de overstap naar een ‘normhuur’. Huurtoeslagontvangers krijgen straks geen huurtoeslag meer op basis van de echte huur die ze betalen, maar op basis van een fictieve huur. Voor de meeste huurders ligt die op € 520,-. Juist huurders met een hogere huurprijs zijn hier de dupe van. Maar ook de plannen om servicekosten niet langer te compenseren via de huurtoeslag en het verhogen van de eigen bijdrage van huurders komt het kabinet op veel kritiek te staan. Ook deze maatregelen jagen huurders immers op kosten.

Honderdduizenden huurders erop achteruit

Aedes, Woonbond en VNG gaven eerder al aan dat 300.000 hurende huishoudens er door de overstap naar normhuren op achteruit gaan, en dat dit op termijn zelfs op kan lopen tot 700.000 huishoudens.

Kabinet onduidelijk over koopkrachteffecten normhuur

Om de wijziging positiever voor te doen komen, wordt er door het kabinet ook andere wijzigingen meegenomen in de koopkrachteffecten die ze benoemen bij de wetswijziging. Zoals de eenmalige huurverlaging in 2024 en de verhoging van het wettelijk minimumloon. Maar deze wijzigingen staan los van het wel of niet veranderen van de huurtoeslag. Het zou eerlijker zijn om de effecten van de huurtoeslagwijziging op zichzelf te benoemen. Aedes en Woonbond dringen er ook op aan dit voor de behandeling van de wet in de Tweede Kamer wel te doen, in een zogeheten impactanalyse.

Bron: Woonbond

 

Betaalbaar bouwen steeds ingewikkelder

Strakke regionale woondeals en voldoende geld uit de Woningbouwimpuls zijn een goede randvoorwaarde voor minister Hugo de Jonge om betaalbaar te bouwen, meent hoogleraar housing systems Peter Boelhouwer. Toch twijfelt hij of deze aanpak volstaat. ‘De vraag is altijd of de eisen die je stelt realistisch zijn. Ik ben daar niet heel positief over.’

Stevige sturing
Voorlopig groeit het tekort aan woningen door, waarschuwde minister Hugo de Jonge (CDA) voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vorig week nog. De nieuwbouw kan de groei van het aantal huishoudens namelijk niet bijbenen. De piek ligt in 2024, met een tekort van 317.000 woningen. Tot en met 2030 zijn er 900.000 nieuwe woningen nodig. Met de Woningbouwimpuls (1,2 miljard euro deze kabinetsperiode) en ‘stevige sturing’ via regiodeals hoopt de minister dit te bereiken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat daarvan twee derde betaalbaar is: sociale huur, middenhuur en betaalbare koop.

Nep-sociale huur
Gemeenten alleen geld geven als ze minstens 65 procent betaalbaar bouwen, dat vindt Boelhouwer een goede aanpak. Maar hij geeft er meteen een disclaimer bij: de vraag is of het geld dat de minister heeft uitgetrokken volstaat om dit effect teweeg te brengen. Het is, legt Boelhouwer uit, steeds moeilijker om exploitaties voor gebiedsontwikkelingen sluitend te krijgen. ‘Sociale huur wordt steeds meer door beleggers gebouwd. Dat noemen we nep-sociale huur. Dat doen beleggers tegen een slechtere prijskwaliteitsverhouding, maar ze kunnen dan meer voor de grond bieden, waardoor je exploitaties toch rond kunt krijgen. Ik hoor steeds meer dat dat gebeurt.’

Businessmodel
Beleggers bouwen in dat geval, vervolgt de hoogleraar, sociale huur tegen de liberalisatiegrens aan. Na vijftien jaar mogen ze de woningen op de vrije markt, zonder prijsregulering, verhuren. ‘Dat is hun businessmodel. Ze kunnen dat die eerste periode zo exploiteren en dan kunnen ze later het geld verdienen.’

Extra eisen
Maar zelfs met dit ingebouwde toekomstige lek van betaalbare woningen naar de vrije markt is het lastig 65 procent betaalbaar te bouwen. Minister De Jonge had dit percentage al eerder aangekondigd, maar zag er toen vanaf, vertelt de Delftse hoogleraar, omdat plannen dreigden spaak te lopen. ‘Maar nu met die woningbouwimpuls kan hij die extra eisen stellen, ook voor bestaande plannen die ingediend worden.’

Bron: Binnenlands Bestuur

 

 

Sloop huurwoningen Frans Halsstraat Stolwijk

Op dinsdag 17 mei zijn wij  (Groen Wonen Vlist) begonnen met de sloop van de huurwoningen aan de Frans Halsstraat 10 t/m 32 in Stolwijk.

Wat gaat er gebeuren?
De sloop van de woningen gebeurt in drie fasen:

Fase 1 – Bouwhekken plaatsen
De woningen zijn leeg. Een aantal weken geleden zijn er bouwhekken geplaatst. Voor de inrichting van het werkterrein worden vooral de parkeerplaatsen aan de voorkant van de woningen gebruikt. Deze fase is inmiddels afgerond.

Fase 2 – Asbest veilig verwijderen

In fase 2 is het asbest uit de woningen weggehaald. Omdat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid, heeft een bedrijf dat alles weet van het veilig weghalen van asbest, dit werk gedaan. Zij hebben ook zorg gedragen voor het wegbrengen van het asbest. Het weghalen van het asbest heeft een aantal weken geduurd. Ook deze fase is afgerond.

Fase 3 – De woningen slopen
Na het plaatsen van de bouwhekken en het asbest verwijderen zijn we aangekomen bij de het slopen van de woningen:

De sloopwerkzaamheden starten dinsdag 17 mei 2022
De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door hoofdaannemer Plegt-Vos. De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden binnen ca. 4 weken worden uitgevoerd en afgerond. De uitvoering van de werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 07.00 tot maximaal 17.00 uur.

De werkzaamheden zullen helaas de nodige overlast geven
Helaas is het niet mogelijk om de sloopwerkzaamheden uit te voeren zonder overlast. Tijdens de werkzaamheden doen we er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. De straat blijft bereikbaar, alleen bij wisseling van de containers zal het verkeer gestremd worden.

Bouwwerkzaamheden
Na de sloop van de woningen worden er 12 nieuwe beneden- en bovenwoningen op deze locatie gebouwd. Een woongebouw dat mooi past in de omgeving, niet meer aangesloten op het aardgasnetwerk en zeer energiezuinig. Eind augustus 2022 starten we met het bouwen van deze 12 nieuwbouwwoningen.

Bron: Groen Wonen Vlist

 

Kom ik in aanmerking voor de energietoeslag?

Ik heb gehoord dat het mogelijk is om een energietoeslag (ca. €800) aan te vragen bij de gemeente. Hoe weet ik of ik hiervoor in aanmerking kom? En moet ik dit zelf aanvragen? Mensen maken zich grote zorgen over hun energierekening.

Antwoord

Of je in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag is afhankelijk van je inkomen. De regeling is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen te helpen met de stijgende energierekening. De precieze inkomensgrenzen kunnen verschillen per gemeente.

Bijstand

Krijg je een uitkering van je gemeente? Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of IOAW, IOAZ of Bbz? Dan weet de gemeente je inkomen en zal de gemeente de energietoeslag automatisch overmaken. Het is natuurlijk wel verstandig in de gaten te houden of dit bij jou ook gebeurt.

 

Zelf aanvragen

Niet alle huishoudens met een laag inkomen zijn bekend bij de gemeente. Bijvoorbeeld omdat je zelfstandig ondernemer bent of gepensioneerde met alleen AOW.  Dan moet je de energietoeslag zelf aanvragen bij je gemeente.

Richtlijn: tot 120% van het minimum

Gemeenten bepalen of je in aanmerking komt voor energietoeslag. Wel heeft de landelijke overheid een richtlijn gegeven. De richtlijn is dat mensen met een inkomen tot 120% van het ‘sociaal minimum’ in aanmerking komen voor de energietoeslag.

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand volgens de overheid minimaal nodig heeft om van te leven. Dat bedrag is niet voor iedereen hetzelfde. Hoe hoog het sociaal minimum voor jou is, hangt af van je leeftijd en leefsituatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het bedrag vast.

Hieronder vind je het sociaal minimum vanaf 1 januari 2022 per leefsituatie, met daarnaast (afgerond) de landelijke richtlijn. Is je inkomen net iets hoger dan de richtlijn? Dan is het verstandig om te kijken of je bij je gemeente een aanvraag kunt doen.

Bruto maandbedragen sociaal minimum plus landelijk richtlijn Energietoeslag
Leefsituatie Bedrag per maand Landelijke richtlijn
Gehuwd/gelijkgestelden €1.724,99 €2 070
Alleenstaande 21 jaar en ouder €1 250,19 €1 501
Alleenstaande van 20 jaar €944,60 €1 134
Alleenstaande van 19 jaar €686,65 €824
Alleenstaande van 18 jaar €574,42 €690

Op de website van het UWV kun je meer informatie vinden over het sociaal minimum(externe link), en over de verschillende ‘leefsituaties(externe link)‘.

Om welk bedrag gaat het?

De overheid heeft een richtbedrag van €800 afgesproken. Maar het precieze bedrag kan per gemeente verschillen. Bovendien kan het ook zo zijn dat je eerst een deel krijgt. Er zou namelijk eerst €200 worden uitgekeerd. Dat is later verhoogd naar €800.

Energietoeslag is belastingvrij

De uitkering van de energietoeslag is belastingvrij. Dat betekent dat het bedrag geen gevolgen heeft voor andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld je huurtoeslag of de kinderopvangtoeslag.

Controleer hoe het zit bij jouw gemeente

De gemeente heeft dus veel vrijheid in de uitvoering van de energietoeslag. De gemeente bepaalt:

  • Welke doelgroepen precies de energietoeslag krijgen
  • De periode waarover het inkomen in aanmerking wordt genomen;
  • óf  vermogen meetelt bij het in aanmerking komen en zo ja op welke manier;
  • de hoogte van het toe te kennen bedrag.

Om precies te weten hoe de energietoeslag in jouw gemeente werkt kun je dus het best de website van de gemeente raadplegen, of contact opnemen met je gemeente.

Bron: Woonbond

Alle huurwoningen krijgen rookmelders

Alle huurwoningen van Groen Wonen Vlist krijgen rookmelders! ⚠️🔈
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht in Nederland om een rookmelder te hebben op elke woonverdieping in huis. Dit heeft de overheid besloten.
Helaas zijn er nog altijd slachtoffers als gevolg van brand in een woning. De dodelijke rook van brand wordt niet opgemerkt tijdens het slapen, het gehoor werkt nog wél. Een rookmelder geeft bij brand een geluidssignaal af. Hoe sneller u een brand ontdekt, hoe groter de kans om uw huis tijdig en veilig te verlaten.
Groen Wonen Vlist gaat in alle woningen rookmelders plaatsen. Aannemersbedrijf Naqubo Comfort en Veiligheid plaatst deze rookmelders in uw woning, in opdracht van Groen Wonen Vlist. Alle huurders hebben een brief ontvangen met daarin alle belangrijke informatie over de installatie van de rookmelders.
Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met Groen Wonen Vlist

Huurverhoging sociale huurwoningen 2022 bekend

Huurverhoging sociale huurwoningen 2022

Overzicht: toegestane huurverhoging per 1 juli 2022 voor zelfstandige sociale huurwoningen

De maandhuur mag maximaal verhoogd worden zolang de huur door de huurverhoging niet boven de maximale huurprijsgrens van de woning komt. De maximale huurprijsgrens van de woning wordt bepaald door het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem).

Maximale huurverhoging die niet afhankelijk is van het inkomen

De maandhuur die niet afhankelijk is van het inkomen mag per 1 juli 2022 maximaal verhoogd worden met:

  • 2,3 % voor huren vanaf € 300;
  • € 25, als de huur onder de € 300 is.

Huurverhoging die wel afhankelijk is van het inkomen (van 2020)

Maximale huurverhoging die wel afhankelijk is van inkomen
Huishouden van 1 persoon Huishouden van 2 of meer personen Maximale huurverhoging per 1 juli 2022
Inkomen tot
€ 47.948
Inkomen tot
€ 55.486
  • 2,3 % voor huren vanaf € 300
  • € 25, als de huur onder de € 300 is
Inkomen tussen € 47.948 en
€ 56.527
Inkomen tussen € 55.486 en € 75.369 € 50
Inkomen hoger dan
€ 56.527
Inkomen hoger dan
€ 75.369
€ 100

Bron: Rijksoverheid