Bestemmingsplan Hoflaan te Stolwijk

Bestemmingsplan Hoflaan te Stolwijk, reactie op de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het treffen van een voorlopige procedure.

Op donderdag 26 augustus  heeft de Raad van State een (voorlopige)uitspraak gedaan over het verschil van mening tussen de gemeente Krimpenerwaard en Huurdersbelang.  Huurdersbelang had een aantal opmerkingen gemaakt over de inrichting van dit plan. Onder meer over verbetering van de parkeer-  en verkeerssituatie bij de huurappartementen, de zendmast en nog enkele andere zaken. Huurdersbelang wil dit plan nog verder optimaliseren voor de overwegend oudere bewoners van dit gebied. De voorzieningenrechter vond onze argumenten niet zwaarwegend genoeg om te honoreren. Wij vinden dit jammer maar respecteren uiteraard de uitspraak van dit rechtscollege.

De voorzieningenrechter stelt bij Overwegingen het volgende: Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. Dit betekent dat in de lopende beroepsprocedure de Raad van State een andere oordeel kan vellen dan de voorzieningenrechter. Wanneer de Raad van State een eindoordeel gaat vellen in deze zaak is onbekend.

Het Bestuur
Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist.

 

Onzin bericht van het AD over 22 woningen aan de Hoflaan in Stolwijk

Huurdersbelang heeft op 17 augustus 2021 bij de Raad van State gepleit voor een betere parkeervoorziening bij het oostelijk gelegen blokje sociale huurappartementen aan de Hoflaan. De 22 huurwoningen aan de Hoflaan zijn bestemd voor de oudere Stolwijkers. De voorzieningen daarvoor, ook in de omgeving dienen daarom optimaal afgestemd te worden op die oudere bewoners. Huurdersbelang wil ook dat het onmogelijk gemaakt wordt dat er in de toekomst nog een zendmast komt te staan in het gebied en/of dat de huidige blijft staan. Gemeente en Huurdersbelang verschillen over deze zaken van mening.
Het bericht van het Algemeen Dagblad  dat Huurdersbelang tegenstander is
van het bouwen van deze 22 woningen is complete onzin.
Huurdersbelang is, dat is algemeen bekend en wordt volledig ondersteund door onze leden, sinds de oprichting in 2017 bezig om dit project te versnellen, echter door het jarenlange gemeentelijke gekissebis over de plek van een nieuwe brandweergarage is dit project, helaas, jaren en jaren en jaren en jaren vertraagd.
Groen Wonen Vlist en Huurdersbelang zijn het helemaal eens. Er komen dus mooie woningen.
Het Bestuur

Nieuwe collega gezocht

Groen Wonen Vlist  is  op zoek naar een Adviseur Financiën.

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging bij een maatschappelijk organisatie die staat voor betaalbaar en prettig wonen in een dorpse en groene omgeving? Of ken je iemand die volgens jou de perfecte kandidaat is? Dan zou Groen Wonen Vlist  graag met je in contact komen.

Meer informatie vacature Adviseur Financiën, klik hier. Heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met Patrick Beterams van AVW2 via 06-122 56 005 of .

Bron: Groen Wonen Vlist

 

Klachtencommissie Wonen Zuid Holland zoekt nieuwe leden

De Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland (KCWZH) brengt adviezen uit over behandeling van klachten van huurders van 32 woningcorporaties. Voor het faciliteren van deze commissie is een Stuurgroep verantwoordelijk. De Stuurgroep zoekt drie leden voor de Klachtencommissie.

Heeft u interesse? Kijk hier voor meer informatie: vacature nieuwe leden KCWZH

Meer informatie over de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland vindt u op: www.kcwzh.nl 

Bron: Groen Wonen Vlist

Nieuwe directeur Groen Wonen Vlist

Gerwin Kamps nieuwe Directeur Bestuurder Groen Wonen Vlist

(foto: links: Wim Kulik, rechts: Gerwin Kamps)

Per 1 juni 2021 is Gerwin Kamps benoemd als nieuwe Directeur Bestuurder bij Groen Wonen Vlist. Gerwin volgt interim Bestuurder Benno Gruijters op, die in december 2020 de tijdelijke rol van Jacques Reniers overnam.

Groen Wonen Vlist trekt met Gerwin een enthousiaste en gemotiveerde persoonlijkheid aan. Wim Kulik, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “We zijn blij met deze benoeming”. Gerwin onderscheidde zich vanwege zijn volkshuisvestelijke visie en maatschappelijke betrokkenheid. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij de juiste persoon is om de ambities van Groen Wonen Vlist te realiseren”.

Ruime kennis en ervaring in de volkshuisvesting
Gerwin Kamps (50) heeft ruime kennis en ervaring in de volkshuisvesting. De afgelopen drie jaar werkte Gerwin als Manager Wonen bij Vechtdal Wonen in Ommen. Daarvoor heeft hij bij diverse woningcorporaties en een zorginstelling interim management functies vervuld.

Belangrijke rol voor woningcorporaties in de toekomst
Gerwin ziet een grote rol weggelegd voor de woningcorporaties in de toekomst: “Ik vind dat we in Nederland trots mogen zijn op de manier waarop wij invulling geven aan de sociale huisvesting. Een dak boven je hoofd is een mensenrecht wat mij betreft. Het zorgt voor rust en geborgenheid, wat ook bij maatschappelijke problemen helpt om effectief te handelen. Bij Groen Wonen Vlist blijven we zorgen dat het ‘dak’, maar ook de woning betaalbaar, beschikbaar en duurzaam blijft en dat de omgeving leefbaar en duurzaam is.” Hij kan zich goed vinden in het motto van Groen Wonen Vlist: ‘Voor de buurt, met de buurt en in de buurt’. Hij wil zich inzetten om lokaal betrokken te zijn als woningcorporatie, dichtbij en met persoonlijke aandacht. Uiteraard in samenspraak met Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist, de gemeente Krimpenerwaard en andere maatschappelijke organisaties, die betrokken zijn bij de leefbaarheid van het gebied.

Binding met de Krimpenerwaard
Gerwin is bekend met de Krimpenerwaard en de regio. Zijn moeder is geboren en getogen in Haastrecht en hij heeft veel familie in de regio wonen. Zelf is Gerwin in Montfoort opgegroeid. Hij woont nu in Utrecht en rijdt dan ook regelmatig met zijn racefiets door de Krimpenerwaard vanwege zijn passie voor de triathlon.

Geen Algemene Ledenvergadering

In verband met de coronamaatregelen is het ook dit jaar niet mogelijk onze Algemene Leden(jaar)vergadering te houden, zoals gebruikelijk. De stukken met betrekking tot deze vergadering, zoals brief aan de leden, jaarverslag e.d. staan vanaf dinsdag 11 mei op onze website www.huurdersbelang.hsv.

Vragen daarover kunt u, tot uiterlijk 25 mei 2021, indienen via onze email . Wij hopen van harte dat we aan het einde van het jaar onze goed bezochte jaarlijkse Huurdersborrel weer kunnen houden in Haastrecht, Stolwijk en Vlist en elkaar in goede gezondheid kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur.

Onderstaand het Jaarverslag 2020 dit kunt u lezen door op de link te klikken en het Verslag kascontrole-commissie

Jaarverslag 2020

Huizen bouwen in een fabriek als oplossing voor de woningnood

Worden er binnenkort hele wijken uit de grond gestampt met in elkaar geschroefde woningen uit de fabriek? Als het aan veel bouwers ligt wel, maar er zijn nog bezwaren.

Prefab, woningen die gebouwd worden met kant-en-klare onderdelen uit de fabriek, is allesbehalve een nieuwe uitvinding. Maar door het grote tekort aan woningen lijkt deze methode weer interessant: het is immers snel en goedkoop.

Minder kosten, minder personeel
Voor veel bouwbedrijven is het maken van prefab-woningen interessant. De eenmalige investering is hoog, maar daarna kan er sterk worden bezuinigd op personeelskosten, bijvoorbeeld op het gebied van bouwvakkers en architecten.

Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer ziet zeker toekomst in prefab-bouwen. “Maar je moet het organiseren. Het probleem is dat de woningbouwmarkt in Nederland zo is ingericht dat er per gemeente allerlei verschillende eisen en kosten zijn.”
De schaarse grond in combinatie met de regelgeving leent zich volgens Boelhouwer niet meteen voor grootschalige bouw van prefab-woningen. Hij noemt Japan als een voorbeeld van een land waar al heel lang succesvol wordt gebouwd met prefab. “Die huizen worden gemaakt van kunststof die je kan recyclen. Ze worden na een paar jaar weer weggehaald en vervangen.”

Eén van de huizen die Dijkstra kan maken is de zogenaamde ‘droogstapelwoning’, een huis van kant-en-klare onderdelen dat binnen één dag kan worden neer gezet. “Verleden jaar hebben we 643 prefab-huizen gemaakt. We hebben nog een beetje stress over de continuïteit van onze productie. We hebben hier in Noord-Nederland vaak te maken met kleine opdrachten. Soms maar 8 of 16 woningen per opdracht. We proberen de productie gevuld te houden.”

Hoogleraar Boelhouwer ziet daarin een probleem. “Je moet kunnen standaardiseren, zodat je kan bouwen in grote hoeveelheden. Dat is in Nederland, door onze structuur, juist lastig. De bouw is toch vaak kleinschaliger.”

Prefab-dorpen in Friesland en Groningen?
De noordelijke provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland meldden vandaag de komende jaren 220.000 extra huizen te kunnen gaan bouwen, als er tenminste 9,5 miljard euro kan worden geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur.

Grootschalig bouwen is juist in die provincies een realistisch plan, denkt Boelhouwer. “In stedelijke gebieden heb je, naast minder ruimte, te maken met hogere kosten en allerlei welstandscommissies.”

Dijkstra, momenteel al actief in het noorden, ziet het ook zitten, maar heeft wel een voorwaarde. “Zorg dat er sneller vergunningen komen, anders realiseer je de ambitie niet. De trage vergunningverlening staat de bouwambitie in de weg.”

Hebben we in Friesland, Groningen en Drenthe straks enclaves van prefab-woningen met daarin voormalige Utrechters en Amsterdammers? Boelhouwer: “Dat zou zo maar kunnen. Vooral langs het spoor kunnen dat soort gemeenschappen ontstaan.”

Bron: Nieuwsuur

 

Vogelnest onder zonnepanelen voorkomen

Waarschijnlijk vraag je je af waarom vogels zich graag nestelen onder zonnepanelen? Als het winter is kunnen zij zich warm houden onder de panelen, maar als het zomer is verbergen de vogels zich juist voor de zon. Daarnaast is het een ideale schuilplaats tegen roofdieren. Omdat de zonnepanelen nooit helemaal strak tegen het dak liggen, is er dus veel ruimte en kunnen de vogels daar makkelijk een nestje bouwen. Mussen, kraaien en duiven zijn allemaal gek op een plekje onder de zonnepanelen. Naast vogelpoep gebruiken de vogels verschillende materialen om een nestje te kunnen bouwen takken, karton, plastic, papier etc. Ze gebruiken van alles om een nestje te kunnen bouwen. De bouwmateriaal die ze gebruiken is brandgevaarlijk.

Nadelen vogelnest zonnepanelen

 • Geluidsoverlast onder het dak
 • Rommel in de dakgoot met als gevolg: verstopping
 • Zonnepanelen kunnen niet ventileren
 • Vogelpoep onder de panelen, waardoor de energieopbrengst wordt verminderd
 • De materialen die zij gebruiken om een nestje te bouwen zijn brandgevaarlijk
 • De vogelnesten trekken insecten aan

Let op! Tussen 15 maart en 15 juli is het broedseizoen. Het nest mag dan niet verwijderd worden.

Zo voorkom je vogelnesten onder zonnepanelen

 • Borstels onder de panelen: ventileren is van groot belang voor zonnepanelen. Hoe warmer de panelen worden, hoe lager het rendement. Doordat er nestjes onder de zonnepanelen worden gebouwd, bemoeilijkt dat de ventilatie. Als er borstels onder de panelen worden geplaatst kunnen de vogels niet onder de zonnepaneel komen.
 • Met gaas: dit heeft dezelfde werking als de borstels.
 • Met netten
 • Met duivenpinnen

Bron: Zonnepanelen

 

Regeling voor huurverlaging 2021

U huurt bij een woningcorporatie. En betaalt u te veel huur voor uw inkomen? Dan komt u in 2021 wellicht in aanmerking voor een éénmalige regeling voor huurverlaging. Door deze regeling doet de woningcorporatie u in 2021 zelf een voorstel tot huurverlaging. Dat doet ze als uw inkomen in 2019 (2 jaar eerder) laag was. Is uw inkomen pas na 2019 gedaald? Dan moet u zelf in actie komen. Deze regeling staat los van de andere redenen om huurverlaging aan te vragen.

Hoe vraag ik de huurverlaging via de speciale regeling aan?

Er zijn 2 manieren:

 1. Had u in 2019 een laag inkomen? Dan stelt de woningcorporatie de huurverlaging zelf aan u voor.
 2. Is uw inkomen na 2019 gedaald? Dan moet u de huurverlaging zelf aanvragen.

Manier 1: De woningcorporatie stelt zelf huurverlaging voor

Woont u in een woning van een woningcorporatie? Dan kan de woningcorporatie u zelf een voorstel voor huurverlaging doen. Dat gebeurt als uw een laag inkomen heeft. En u gezien uw inkomen een hoge huur betaalt.

Kale huur voor recht op huurverlaging 
Woonsituatie Kale huur voor mogelijk recht op huurverlaging
U woont met maximaal 2 personen € 633,25 of hoger
U woont met 3 of meer personen € 678,66 of hoger

Woningcorporaties doen u voor 1 april 2021 een voorstel

Zou u met uw kale huur recht kunnen hebben op huurverlaging? Dan gaat uw woningcorporatie controleren of u een laag inkomen heeft. Dat doet ze bij de Belastingdienst. Het gaat dan om uw inkomen in 2019. De Belastingdienst geeft niet door hoe hoog uw inkomen was. Alleen of het een “laag inkomen” of “geen laag inkomen” is. Of dat het inkomen niet bekend is bij de Belastingdienst.

Heeft u een laag inkomen? En is uw kale huur gezien uw inkomen te hoog. Dan moet uw  woningcorporatie u voor 1 april 2021 een huurverlaging voorstellen.

Hieronder ziet u in welke gevallen u huurverlaging krijgt en naar welke huurprijs.

Recht op huurverlaging
Uw huishouden Inkomensgrens, uw gezamenlijk inkomen is niet hoger dan Huurverlaging naar
Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt € 23.725 € 633,25
Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt € 23.650 € 633,25
Huishouden van 2 personen, die allebei geen AOW krijgen € 32.200 € 633,25
Huishouden van 2 personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt € 32.075 € 633,25
Huishouden van 3 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen € 32.200 € 678,66
Huishouden van 3 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt € 32.075 € 678,66

Voor uw huishouden tellen al uw huisgenoten mee. Ook kinderen die thuis wonen. Gaat het om kinderen tot 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. Maar ze tellen voor de grootte van het huishouden dus wel mee.

Woningcorporatie stuurt geen voorstel huurverlaging

Stuurt de woningcorporatie u voor 1 april 2021 geen voorstel voor huurverlaging? En denkt u daar vanwege uw inkomen in 2019 wel recht op te hebben? Neem contact met uw woningcorporatie. Reageert uw woningcorporatie niet? Of wijst ze uw verzoek af? Neem dan contact op met de Huurcommissie. Dat kan tot 12 mei 2021.

Woningcorporatie stuurt verkeerd voorstel huurverlaging
Stuurt uw woningcorporatie wel voor 1 april 2021 een voorstel voor huurverlaging? Maar bent u het niet eens met het voorstel? Ook dan stapt u naar de Huurcommissie. Daarvoor heeft u 6 weken de tijd. Gerekend vanaf de voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging.

 • Gaat de huurverlaging op 1 april 2021 in? Dan heeft u tot uiterlijk 12 mei 2021 de tijd om te reageren.
 • Gaat de huurverlaging op 1 mei 2021 in?  Dan heeft u tot uiterlijk 12 juni 2021 de tijd om te reageren.

Manier 2: U vraagt huurverlaging zelf aan
Was uw gezamenlijk inkomen in 2019 niet laag? Maar is het daarna gedaald? Dan kunt u in 2021 zelf om huurverlaging vragen aan de woningcorporatie. Uw kale huur moet wel hoger zijn dan € 633,25. Dat is het geval als u met maximaal 2 personen woont. Woont u met 3 of meer personen? Dan moet uw kale huur hoger zijn dan € 678,66.

U moet kunnen bewijzen dat uw gezamenlijk inkomen in de laatste 6 maanden laag is. Dit betekent: niet hoger dan de helft van de inkomensgrens voor uw huishoudsituatie. In de tabel staan de inkomens per jaar. Daarom moet u de helft van het inkomen nemen als u checkt of uw inkomen over de laatste 6 maanden voldoet aan de inkomensgrens.

Recht op huurverlaging
Uw huishouden Inkomensgrens, uw gezamenlijk inkomen is niet hoger dan Huurverlaging naar
Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt € 23.725 € 633,25
Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt € 23.650 € 633,25
Huishouden van 2 personen, die allebei geen AOW krijgen € 32.200 € 633,25
Huishouden van 2 personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt € 32.075 € 633,25
Huishouden van 3 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen € 32.200 € 678,66
Huishouden van 3 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt € 32.075 € 678,66

Een rekenvoorbeeld:
u woont alleen in een sociale huurwoning. Uw kale huurprijs is € 700. Uw inkomen was in 2019 hoger, maar is sinds het begin van corona gedaald. De afgelopen zes maanden verdiende u in totaal €10.000. Krijgt u de huurverlaging? Ja, u krijgt de huurverlaging als u hem aanvraagt omdat:

  • uw kale huurprijs boven de € 633,25 ligt
  • Uw inkomen laag was de afgelopen zes maanden: minder dan de helft van € 23.725

Eisen aan verzoek huurverlaging< style=”font-size: 12pt;”>Wat moet u dan naar de woningcorporatie sturen?

   • Een door u ondertekende verklaring over uw huishouden:
    • totaal aantal personen;
    • aantal inwonende kinderen;
    • leeftijden van die kinderen.
   • Een bewijs van het inkomen over de afgelopen 6 maanden. Van alle bewoners, behalve inwonende kinderen tot 27 jaar. Dit kan zijn:
    • salarisstroken;
    • overzicht van uw uitkering;
    • als u zzp’er bent, een verklaring van een boekhouder.

Woningcorporatie reageert niet op tijd op verzoek huurverlaging

Doet de woningcorporatie u niet binnen 3 weken een voorstel? En u denkt daar wel recht op te hebben? Dan kunt u naar de Huurcommissie stappen. Dat kan dan tot uiterlijk 9 weken na uw huurverlagingsverzoek.

Stuurt uw woningcorporatie wel binnen 3 weken een voorstel voor huurverlaging? Maar bent u het niet eens met het voorstel? Ook dan stapt u naar de Huurcommissie. Daarvoor heeft u 6 weken de tijd. Gerekend vanaf de voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging.

U stuurt dan dezelfde bewijzen mee. De bewijzen die u eerder naar uw woningcorporatie heeft gestuurd.

Controleer de gevolgen voor uw huurtoeslag
Gaat uw huur omlaag, dan krijgt u minder huurtoeslag. Maar als uw inkomen ook gedaald is, krijgt u misschien juist meer huurtoeslag. Of u krijgt voor het eerst huurtoeslag. Bijvoorbeeld omdat uw huur nu laag genoeg is. U kunt een proefberekening voor toeslagen maken bij de Belastingdienst.

Geef uw nieuwe huur en uw mogelijk gewijzigde inkomen door aan Belastingdienst/Toeslagen. Dat doet u via toeslagen.nl. U voorkomt hiermee dat u mogelijk later huurtoeslag moet terugbetalen. De woningcorporatie geeft uw huurverlaging ook door aan de Belastingdienst.

Na huurverlaging geen huurverhoging in hetzelfde jaar
Heeft u een huurverlaging gehad, omdat u een laag inkomen heeft? Dan mag de woningcorporatie de huur niet in hetzelfde kalenderjaar weer verhogen. Het maakt niet uit of de woningcorporatie u uit zichzelf een huurverlaging heeft voorgesteld.  Of dat u om huurverlaging heeft gevraagd.

U huurt niet van een woningcorporatie

Huurt u niet van een woningcorporatie? Of huurt u een vrije sectorwoning van een woningcorporatie? Dan heeft u geen recht op deze huurverlaging.
Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning van een woningcorporatie.

Woont u in een particuliere sociale huurwoning? Dan kunt u wel om andere  redenen  huurverlaging aanvragen.

Bron: Rijksoverheid

Huurbevriezing voor sociale huurders in 2021

De Woonbond is blij met de huurbevriezing voor sociale huurders bij corporaties en commerciële verhuurders. Woensdag 17 februari maakte minister Ollongren bekend de huren voor deze huurders te bevriezen.

De huurbevriezing geldt voor alle sociale huurders. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging gaat daarmee dit jaar niet door. Kamerbewoners krijgen ook geen huurverhoging dit jaar. SP-Kamerlid Sandra Beckerman diende een motie voor huurbevriezing in. Vandaag maakte minister Ollongren bekend deze aangenomen motie uit te voeren én corporaties te compenseren.

Helft huurders heeft het financieel moeilijk
‘Goed nieuws voor huurders,’ zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘In 2019 becijferde het NIBUD al dat de helft van de huurders het financieel moeilijk heeft. Onder drie kabinetten Rutte stegen de woonlasten fors en bleven de inkomens achter. Goed dat er nu in een begin wordt gemaakt met de reparatie.’ De Woonbond bracht eerder al eens naar buiten dat huurprijzen met 35 procent zijn gestegen onder de kabinetten Rutte.

Bouw sociale huurwoningen
Winkels: ‘Daarnaast is het goed dat corporaties hiervoor worden gecompenseerd met een korting op de verhuurderheffing. Er moeten veel sociale huurwoningen worden bijgebouwd, daar staat die heffing enorm in de weg.’ De Woonbond wil dat een komend kabinet de verhuurderheffing helemaal afschaft. De heffing die in 2013 is ingevoerd heeft corporaties en daarmee hun huurders inmiddels al meer dan 10 miljard euro gekost.

Bron: Woonbond