Categorie: <span>Nieuws</span>

Massale kritiek op korten huurtoeslag bij hogere huur

Naast de Woonbond, Aedes, de VNG en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) hebben ook ouderenbonden (de ‘seniorencoalitie’ waaronder de ANBO en de KBO-PCOB) en Ieder(in) (netwerk voor mensen met een beperking) zich uitgesproken tegen de voorgestelde wijzigingen van de huurtoeslag. 

Envelop Belastingdienst Toeslagen

Normhuur in plaats van echte huur

De meest in het oog springende wijziging is de overstap naar een ‘normhuur’. Huurtoeslagontvangers krijgen straks geen huurtoeslag meer op basis van de echte huur die ze betalen, maar op basis van een fictieve huur. Voor de meeste huurders ligt die op € 520,-. Juist huurders met een hogere huurprijs zijn hier de dupe van. Maar ook de plannen om servicekosten niet langer te compenseren via de huurtoeslag en het verhogen van de eigen bijdrage van huurders komt het kabinet op veel kritiek te staan. Ook deze maatregelen jagen huurders immers op kosten.

Honderdduizenden huurders erop achteruit

Aedes, Woonbond en VNG gaven eerder al aan dat 300.000 hurende huishoudens er door de overstap naar normhuren op achteruit gaan, en dat dit op termijn zelfs op kan lopen tot 700.000 huishoudens.

Kabinet onduidelijk over koopkrachteffecten normhuur

Om de wijziging positiever voor te doen komen, wordt er door het kabinet ook andere wijzigingen meegenomen in de koopkrachteffecten die ze benoemen bij de wetswijziging. Zoals de eenmalige huurverlaging in 2024 en de verhoging van het wettelijk minimumloon. Maar deze wijzigingen staan los van het wel of niet veranderen van de huurtoeslag. Het zou eerlijker zijn om de effecten van de huurtoeslagwijziging op zichzelf te benoemen. Aedes en Woonbond dringen er ook op aan dit voor de behandeling van de wet in de Tweede Kamer wel te doen, in een zogeheten impactanalyse.

Bron: Woonbond

 

Betaalbaar bouwen steeds ingewikkelder

Strakke regionale woondeals en voldoende geld uit de Woningbouwimpuls zijn een goede randvoorwaarde voor minister Hugo de Jonge om betaalbaar te bouwen, meent hoogleraar housing systems Peter Boelhouwer. Toch twijfelt hij of deze aanpak volstaat. ‘De vraag is altijd of de eisen die je stelt realistisch zijn. Ik ben daar niet heel positief over.’

Stevige sturing
Voorlopig groeit het tekort aan woningen door, waarschuwde minister Hugo de Jonge (CDA) voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vorig week nog. De nieuwbouw kan de groei van het aantal huishoudens namelijk niet bijbenen. De piek ligt in 2024, met een tekort van 317.000 woningen. Tot en met 2030 zijn er 900.000 nieuwe woningen nodig. Met de Woningbouwimpuls (1,2 miljard euro deze kabinetsperiode) en ‘stevige sturing’ via regiodeals hoopt de minister dit te bereiken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat daarvan twee derde betaalbaar is: sociale huur, middenhuur en betaalbare koop.

Nep-sociale huur
Gemeenten alleen geld geven als ze minstens 65 procent betaalbaar bouwen, dat vindt Boelhouwer een goede aanpak. Maar hij geeft er meteen een disclaimer bij: de vraag is of het geld dat de minister heeft uitgetrokken volstaat om dit effect teweeg te brengen. Het is, legt Boelhouwer uit, steeds moeilijker om exploitaties voor gebiedsontwikkelingen sluitend te krijgen. ‘Sociale huur wordt steeds meer door beleggers gebouwd. Dat noemen we nep-sociale huur. Dat doen beleggers tegen een slechtere prijskwaliteitsverhouding, maar ze kunnen dan meer voor de grond bieden, waardoor je exploitaties toch rond kunt krijgen. Ik hoor steeds meer dat dat gebeurt.’

Businessmodel
Beleggers bouwen in dat geval, vervolgt de hoogleraar, sociale huur tegen de liberalisatiegrens aan. Na vijftien jaar mogen ze de woningen op de vrije markt, zonder prijsregulering, verhuren. ‘Dat is hun businessmodel. Ze kunnen dat die eerste periode zo exploiteren en dan kunnen ze later het geld verdienen.’

Extra eisen
Maar zelfs met dit ingebouwde toekomstige lek van betaalbare woningen naar de vrije markt is het lastig 65 procent betaalbaar te bouwen. Minister De Jonge had dit percentage al eerder aangekondigd, maar zag er toen vanaf, vertelt de Delftse hoogleraar, omdat plannen dreigden spaak te lopen. ‘Maar nu met die woningbouwimpuls kan hij die extra eisen stellen, ook voor bestaande plannen die ingediend worden.’

Bron: Binnenlands Bestuur

 

 

Sloop huurwoningen Frans Halsstraat Stolwijk

Op dinsdag 17 mei zijn wij  (Groen Wonen Vlist) begonnen met de sloop van de huurwoningen aan de Frans Halsstraat 10 t/m 32 in Stolwijk.

Wat gaat er gebeuren?
De sloop van de woningen gebeurt in drie fasen:

Fase 1 – Bouwhekken plaatsen
De woningen zijn leeg. Een aantal weken geleden zijn er bouwhekken geplaatst. Voor de inrichting van het werkterrein worden vooral de parkeerplaatsen aan de voorkant van de woningen gebruikt. Deze fase is inmiddels afgerond.

Fase 2 – Asbest veilig verwijderen

In fase 2 is het asbest uit de woningen weggehaald. Omdat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid, heeft een bedrijf dat alles weet van het veilig weghalen van asbest, dit werk gedaan. Zij hebben ook zorg gedragen voor het wegbrengen van het asbest. Het weghalen van het asbest heeft een aantal weken geduurd. Ook deze fase is afgerond.

Fase 3 – De woningen slopen
Na het plaatsen van de bouwhekken en het asbest verwijderen zijn we aangekomen bij de het slopen van de woningen:

De sloopwerkzaamheden starten dinsdag 17 mei 2022
De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door hoofdaannemer Plegt-Vos. De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden binnen ca. 4 weken worden uitgevoerd en afgerond. De uitvoering van de werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 07.00 tot maximaal 17.00 uur.

De werkzaamheden zullen helaas de nodige overlast geven
Helaas is het niet mogelijk om de sloopwerkzaamheden uit te voeren zonder overlast. Tijdens de werkzaamheden doen we er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. De straat blijft bereikbaar, alleen bij wisseling van de containers zal het verkeer gestremd worden.

Bouwwerkzaamheden
Na de sloop van de woningen worden er 12 nieuwe beneden- en bovenwoningen op deze locatie gebouwd. Een woongebouw dat mooi past in de omgeving, niet meer aangesloten op het aardgasnetwerk en zeer energiezuinig. Eind augustus 2022 starten we met het bouwen van deze 12 nieuwbouwwoningen.

Bron: Groen Wonen Vlist

 

Kom ik in aanmerking voor de energietoeslag?

Ik heb gehoord dat het mogelijk is om een energietoeslag (ca. €800) aan te vragen bij de gemeente. Hoe weet ik of ik hiervoor in aanmerking kom? En moet ik dit zelf aanvragen? Mensen maken zich grote zorgen over hun energierekening.

Antwoord

Of je in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag is afhankelijk van je inkomen. De regeling is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen te helpen met de stijgende energierekening. De precieze inkomensgrenzen kunnen verschillen per gemeente.

Bijstand

Krijg je een uitkering van je gemeente? Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of IOAW, IOAZ of Bbz? Dan weet de gemeente je inkomen en zal de gemeente de energietoeslag automatisch overmaken. Het is natuurlijk wel verstandig in de gaten te houden of dit bij jou ook gebeurt.

 

Zelf aanvragen

Niet alle huishoudens met een laag inkomen zijn bekend bij de gemeente. Bijvoorbeeld omdat je zelfstandig ondernemer bent of gepensioneerde met alleen AOW.  Dan moet je de energietoeslag zelf aanvragen bij je gemeente.

Richtlijn: tot 120% van het minimum

Gemeenten bepalen of je in aanmerking komt voor energietoeslag. Wel heeft de landelijke overheid een richtlijn gegeven. De richtlijn is dat mensen met een inkomen tot 120% van het ‘sociaal minimum’ in aanmerking komen voor de energietoeslag.

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand volgens de overheid minimaal nodig heeft om van te leven. Dat bedrag is niet voor iedereen hetzelfde. Hoe hoog het sociaal minimum voor jou is, hangt af van je leeftijd en leefsituatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het bedrag vast.

Hieronder vind je het sociaal minimum vanaf 1 januari 2022 per leefsituatie, met daarnaast (afgerond) de landelijke richtlijn. Is je inkomen net iets hoger dan de richtlijn? Dan is het verstandig om te kijken of je bij je gemeente een aanvraag kunt doen.

Bruto maandbedragen sociaal minimum plus landelijk richtlijn Energietoeslag
Leefsituatie Bedrag per maand Landelijke richtlijn
Gehuwd/gelijkgestelden €1.724,99 €2 070
Alleenstaande 21 jaar en ouder €1 250,19 €1 501
Alleenstaande van 20 jaar €944,60 €1 134
Alleenstaande van 19 jaar €686,65 €824
Alleenstaande van 18 jaar €574,42 €690

Op de website van het UWV kun je meer informatie vinden over het sociaal minimum(externe link), en over de verschillende ‘leefsituaties(externe link)‘.

Om welk bedrag gaat het?

De overheid heeft een richtbedrag van €800 afgesproken. Maar het precieze bedrag kan per gemeente verschillen. Bovendien kan het ook zo zijn dat je eerst een deel krijgt. Er zou namelijk eerst €200 worden uitgekeerd. Dat is later verhoogd naar €800.

Energietoeslag is belastingvrij

De uitkering van de energietoeslag is belastingvrij. Dat betekent dat het bedrag geen gevolgen heeft voor andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld je huurtoeslag of de kinderopvangtoeslag.

Controleer hoe het zit bij jouw gemeente

De gemeente heeft dus veel vrijheid in de uitvoering van de energietoeslag. De gemeente bepaalt:

 • Welke doelgroepen precies de energietoeslag krijgen
 • De periode waarover het inkomen in aanmerking wordt genomen;
 • óf  vermogen meetelt bij het in aanmerking komen en zo ja op welke manier;
 • de hoogte van het toe te kennen bedrag.

Om precies te weten hoe de energietoeslag in jouw gemeente werkt kun je dus het best de website van de gemeente raadplegen, of contact opnemen met je gemeente.

Bron: Woonbond

Alle huurwoningen krijgen rookmelders

Alle huurwoningen van Groen Wonen Vlist krijgen rookmelders! ⚠️🔈
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht in Nederland om een rookmelder te hebben op elke woonverdieping in huis. Dit heeft de overheid besloten.
Helaas zijn er nog altijd slachtoffers als gevolg van brand in een woning. De dodelijke rook van brand wordt niet opgemerkt tijdens het slapen, het gehoor werkt nog wél. Een rookmelder geeft bij brand een geluidssignaal af. Hoe sneller u een brand ontdekt, hoe groter de kans om uw huis tijdig en veilig te verlaten.
Groen Wonen Vlist gaat in alle woningen rookmelders plaatsen. Aannemersbedrijf Naqubo Comfort en Veiligheid plaatst deze rookmelders in uw woning, in opdracht van Groen Wonen Vlist. Alle huurders hebben een brief ontvangen met daarin alle belangrijke informatie over de installatie van de rookmelders.
Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met Groen Wonen Vlist

Huurverhoging sociale huurwoningen 2022 bekend

Huurverhoging sociale huurwoningen 2022

Overzicht: toegestane huurverhoging per 1 juli 2022 voor zelfstandige sociale huurwoningen

De maandhuur mag maximaal verhoogd worden zolang de huur door de huurverhoging niet boven de maximale huurprijsgrens van de woning komt. De maximale huurprijsgrens van de woning wordt bepaald door het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem).

Maximale huurverhoging die niet afhankelijk is van het inkomen

De maandhuur die niet afhankelijk is van het inkomen mag per 1 juli 2022 maximaal verhoogd worden met:

 • 2,3 % voor huren vanaf € 300;
 • € 25, als de huur onder de € 300 is.

Huurverhoging die wel afhankelijk is van het inkomen (van 2020)

Maximale huurverhoging die wel afhankelijk is van inkomen
Huishouden van 1 persoon Huishouden van 2 of meer personen Maximale huurverhoging per 1 juli 2022
Inkomen tot
€ 47.948
Inkomen tot
€ 55.486
 • 2,3 % voor huren vanaf € 300
 • € 25, als de huur onder de € 300 is
Inkomen tussen € 47.948 en
€ 56.527
Inkomen tussen € 55.486 en € 75.369 € 50
Inkomen hoger dan
€ 56.527
Inkomen hoger dan
€ 75.369
€ 100

Bron: Rijksoverheid

Tijdelijke verhuur woningen Rembrandtlaan in Stolwijk

Steeds meer woningen aan de Rembrandtlaan in Stolwijk komen leeg te staan vanwege de sloop van de woningen in 2023. Voldoende geschikte en betaalbare woningen is in deze tijd een enorme uitdaging voor een toenemend aantal woningzoekenden. Daarom gaat Groen Wonen Vlist deze leegstaande woningen tijdelijk in beheer geven aan Ad Hoc Beheer in Rotterdam.

Dit betekent dat bewoners van Ad Hoc tijdelijk in deze woningen gaan wonen. De bewoners worden zorgvuldig geselecteerd door Ad Hoc op representativiteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Op deze manier wordt het risico op eventuele overlast beperkt en wordt de leefbaarheid en veiligheid in deze wijk zoveel mogelijk op peil gehouden.
Ad Hoc heeft in de afgelopen dertig jaar een ijzersterke reputatie opgebouwd op het gebied van het beheer van leegstaand vastgoed. Door het inzetten van tijdelijke bewoning worden risico’s op vandalisme, kraak en andere calamiteiten beperkt en wordt de veiligheid in de wijk positief gestimuleerd. Bent u op zoek naar een tijdelijke huurwoning, of kent u iemand die op zoek is naar een tijdelijke woning?
Aanmelden kan via de website van Ad Hoc: www.adhocbeheer.nl 
Bron: Groen Wonen Vlist

Energiebespaartips

Verwarming en warm water zijn samen de grootste kostenpost op je energierekening, ongeveer 60%. Op de verwarming en warm water kan je dan ook het meest besparen. Stroom is een minder grote kostenpost, maar nog steeds zo’n 37% van je energierekening. Ook op koken kun je besparen: alle kleine beetjes helpen.
Let op: Woon je in een zeer goed geïsoleerde woning, dan kun je stap 1 ‘verwarming’ overslaan.

1. Verwarming
De grootste kostenpost op je energierekening is verwarming. Gemiddeld is verwarming bijna de helft van alle energiekosten (46%). Door slim te verwarmen kun je veel besparen op je energierekening.

 • Sluit deuren en verwarm alleen ruimte waar je verblijft
 • Verwarm de slaapkamers niet en sluit de ramen als je niet in de slaapkamer bent
 • Zet de thermostaat op 15 graden een uur voordat je gaat slapen en als je van huis bent
 • Sluit ’s avonds de gordijnen
 • Doe gordijnen open als de zon naar binnen schijnt

Investeringen

 • Plak radiatorfolie
 • Plaats een brievenbusborstel
 • Plaats een klokthermostaat en programmeer deze op jouw leefritme
 • Gebruik een kruik of elektrische deken in de slaapkamer

Klik op de link om het  informatieblad van de Woonbond te downloaden
tips om slim je woning te verwarmen.

 

2. Warm water
Ook het gebruik van warm water kost veel geld, met name douchen en badderen. Door minder warm water te gebruiken kan je flink besparen.

 • Douche minder vaak en korter
 • Neem een warme douche in plaats van een warm bad
 • Was jezelf vaker bij de wastafel, met koud water, of vul de waskom met warm water: laat de warme kraan niet stromen
 • Spoel de vaat niet onder een stromende warme kraan, gebruik een teiltje

Investeringen

 • Plaats een spaardouchekop
 • Plaats doorstroombegrenzers in je kraankoppen

Download het informatieblad van de Woonbond met tips om slim warm water te gebruiken.

3. Elektrische apparaten
Grote elektrische apparaten die altijd of lang aan staan, zoals de koelkast, wasmachine of tv, gebruiken veel energie. Door verstandig om te gaan met je koelkast, vriezer, vaatwasser, wasmachine en wasdroger kan je energie en geld besparen. En kijk ook eens of je energieslurpers in huis hebt, zoals een lcd- of plasma-televisie of een elektrisch kacheltje.

 • Zet de wasmachine en de vaatwasser op een eco-programma: deze duren vaak langer maar kosten toch minder stroom
 • Was op 30 of 40 graden en kies daarbij voor het eco-programma
 • Was minder vaak en met een volle trommel
 • Centrifugeer de was goed, op een hoog toerental (1200-1600 toeren)
 • Droog de was aan de waslijn (i.p.v. in de wasdroger), het liefst buiten
 • Doe je tweede koelkast of tweede vriezer weg: deze zijn vaak oud en slurpen stroom.
 • Let op apparaten die stroom slurpen: elektrische boiler, vijverpomp, tropisch aquarium, elektrische kachel, waterbed, thuistap/beertender, airfryer, airco, groot tv-scherm, vooral lcd en plasma

Investeringen

 • Vervang apparaten als ze stuk (en niet te repareren) zijn door een apparaat met een groen label (A), behalve de koelkast en de vriezer:
 • Vervang koelkast en vriezer als ze 10 jaar oud zijn voor een koelkast/vriezer met een zuinig label (A of B)

Download het informatieblad van de Woonbond met tips om slim stroom te gebruiken.

4. Klein stroomverbruik
Kleine elektrische apparaten, apparaten op standby en lampen gebruiken ook stroom. Al die kleine beetjes stroom bij elkaar, is toch nog best veel. Ook daarop kun je besparen.

 • Laat geen lichten branden in de ruimtes waar je niet bent (denk ook aan de tuin en de lamp bij de deur)
 • Zet apparaten echt uit, zo voorkom je sluipgebruik

Investeringen

 • Vervang gloei-, halogeen-  en spaarlampen door led-verlichting
 • Sluit apparaten aan op een stekkerblok met een schakelaar, zodat je ze in 1x uit kunt zetten, of gebruik een standby-killer

5. Koken
Of je nu kookt en bakt op gas of elektriciteit, het kost allebei energie. Met een paar handigheidjes kan je energie besparen.

 • Gebruik het juiste formaat pan op de juiste pit: grote pannen op grote pitten en kleine pannen op kleine pitten.
 • Kook je op gas, zorg dan dat de vlam niet onder de pan vandaan komt.
 • Gebruik het juiste formaat pan, dus kleine pannen voor kleine hoeveelheden.
 • Kook niet in meer water dan nodig is.
 • Gebruik een deksel op de pan en zet het gas laag als de inhoud kookt.
 • Zoek recepten met een korte kooktijd of gebruik de wok: voedsel kort koken of wokken is vaak ook gezonder.
 • Verwarm de oven niet langer voor dan nodig.
 • Zet geen warm voedsel in de koelkast, laat het buiten de koelkast afkoelen.

Investeringen

 • Koop kleinere pannen voor kleine hoeveelheden voedsel
 • Koop goed passende deksels
 • Koop een snelkookpan
 • Maak of koop een hooikist

Download het informatieblad van de Woonbond met tips om slim te koken.

Bron: Woonbond

 

Woonmanifest

 

HUURDERSBELANG HAASTRECHT, STOLWIJK, VLIST

WOONMANIFEST

GEMEENTERAADSVERKIEZING MAART 2022

 

In de laatste ’Huurwijzer’, Woonmagazine voor huurders, van 2021 van de Woonbond staat: ‘Ga stemmen voor een beter woonbeleid’. Een oproep welke het bestuur van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist van harte ondersteund.

Huurdersbelang heeft de afgelopen periode, ondanks allerlei coronamaatregelen, veel contact gehad/gezocht, via telefoon, mail en persoonlijke ontmoetingen met onze leden, overige huurders van Groen Wonen Vlist maar ook met veel jongere en oudere woningzoekenden uit Haastrecht, Stolwijk en Vlist.

In deze gesprekken maakte men positieve en mindere positieve opmerkingen over het gevoerde woonbeleid in de gemeente Krimpenerwaard. Vaak ging het daarbij over voorrangsregels, voorkeurs- en toewijzingsbeleid van sociale huurwoningen. Kritisch is men ook over het eerlijk huisvesten/verdelen van speciale doelgroepen over alle kernen en wijken van de gemeente.

Dit alles is reden voor Huurdersbelang om via een Woonmanifest een aantal belangrijke zaken te benadrukken en kenbaar te maken aan alle partijen die meedoen aan de verkiezing voor de gemeenteraad van maart 2022. De nieuw gekozen bestuurders van de gemeente Krimpenerwaard kunnen dan gelijk na de verkiezing aan het werk gaan met de
uitwerking van de door de huurders en woningzoekenden gedane suggesties en voorstellen.

TERUGBLIK NAAR DE AFGELOPEN 4 JAAR
Ons bestuur heeft besloten om niet al te lang te blijven stilstaan bij het gevoerde woonbeleid van de gemeente Krimpenerwaard. Wij willen vooral naar de toekomst kijken. Dat is belangrijker voor alle huurders en woningzoekenden. Eén voorbeeld willen wij hier toch wel benoemen. Dat zit ons hoog en het zit ons dwars, vandaar.

Want neem nou Haastrecht, hier zijn veel woningenzoekende starters aangewezen op een sociale huurwoning. Maar in het plan Galgoord/Kleine Betuwe is in het eerste conceptplan geen enkele sociale huurwoning opgenomen. Huurdersbelang wil daar, zoals gebruikelijk in veel andere gemeenten, minimaal 30-35% van geplande woningen laten realiseren in de sociale huursector.

Deze plek zo dichtbij de Hollandsche IJssel moet een plek worden van iedereen en niet
alleen voor hen die zich een (dure) koopwoning kunnen permitteren. Een lokale overheid is een inclusieve overheid, die is er voor iedereen. Wij hebben dit de gemeente ook laten weten.

Huurdersbelang, Haastrecht, Stolwijk, Vlist roept alle politieke partijen en nieuwe bestuurders dan ook op de woningcorporaties de komende 4 jaar te ondersteunen en maximaal te faciliteren in de realisatie van betaalbare, kwalitatieve en duurzame sociale huurwoningen door gebruik te maken van de navolgende voorstellen.

1. VERKOOP SOCIALE HUURWONINGEN. Het direct stoppen van de (uit)verkoop van sociale huurwoningen. Het aantal sociale huurwoningen moet niet afnemen maar toenemen.

2. 35% SOCIALE HUURWONINGEN. Realiseren van minimaal 35% sociale huurwoningen in het plan Galgoord/Kleine Betuwe in Haastrecht langs de Hollandsche IJssel en bij alle door de gemeente vergunde particuliere nieuwbouw- en
transformatieprojecten van meer dan 10 woningen en dit als opdracht meegeven aan de initiatiefnemers en ontwikkelaars.

3. GRONDBELEID. Het voeren van een actief gemeentelijk (sociaal) grondbeleid, ook in Haastrecht, Stolwijk en Vlist, ten behoeve van het realiseren van voldoende betaalbare, duurzame en kwalitatieve sociale huurwoningen voor alle doelgroepen door woningcorporaties.

4. VOORKEURSBELEID. Voorkeursbeleid invoeren voor woningzoekenden uit Haastrecht, Stolwijk, Vlist (en alle overige kernen) die zijn aangewezen op een sociale huurwoning om in de eigen kern te gaan, te blijven wonen. Dit kan door structureel gebruik te maken van de zgn. Experimentenregeling en andere bepalingen uit de Huisvestingsverordening.

5. FINANCIELE ONDERSTEUNING. Gemeentelijke financiële ondersteuning van woningcorporaties in de gemeente bij verduurzaming bestaande en nieuwe sociale huurwoningen in het kader van het halen van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstelling 2030/2050.

6. DOORSTROMINGSSUBSIDIEREGELING. Invoering van een gemeentelijke subsidieregeling -stimuleringsregeling doorstroming ‘Van groot naar beter’, voor huurders die van een grote sociale huurwoningen naar een kleinere sociale huurwoning.

7. LEEFBAARHEID EN SPREIDINGSBELEID. Intensiever onderhoud van de woonomgeving ter verbetering van de leefbaarheid in alle woonwijken maar in het bijzonder de kwetsbaarste wijken in samenspraak met alle bewoners. Evenwichtiger huisvesten/verdelen van speciale doelgroepen over alle kernen en wijken van de gemeente.

8. LEEGSTANDSVERORDENING. Invoeren van een Leegstandsverordening Woningen, met een fors boetebeding om het aantal (huur)woningen te vergroten door leegstaande woonruimten te benutten. Jarenlange leegstand is niet meer te verkopen in deze tijd van landelijk woontekort.

9. WOONVISIE. Geactualiseerde Woonvisie, met duidelijke inzicht in de reële behoefte aan sociale huur- en overige woningen met concrete resultaatafspraken voor de komende 10 jaar. In het ruimtelijke omgevingsbeleid vastleggen waar wat gebouwd moet gaan worden. Dit geldt voor alles dus, voor sociale huur, sociale koop, overige woningen en voorzieningen.

10. DOELGROEPENVERORDENING. Het vaststellen van een Doelgroepenverordening. Met zo’n verordening kan de gemeente vastleggen dat als er ergens sociale huurwoningen gesloopt gaan worden er ook weer minimaal hetzelfde aantal sociale huurwoningen terugkomen en ook waar andere woningen en voor wie gerealiseerd
moeten worden.

11. ZELFBEWONINGSPLICHT. Invoeren van een zelfbewoningsplicht.
(Dit Woonmanifest is mede tot stand gekomen door gebruik te maken van info van de Woonbond, de stem van hurend Nederland).