Ouderen willen niet van eengezinswoning naar appartement verhuizen

Het grootste deel van de ouderen in Nederland peinst er niet over om te verhuizen naar een appartement. Slechts 2 procent van de ouderen is bereid te verhuizen, meldt De Telegraaf op basis van cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw.

Minister Ollongren (Wonen) denkt dat de doorstroming op de woningmarkt beter op gang komt als zestigplussers hun eengezinswoningen achterlaten voor een nieuwe generatie. Ze vrezen echter hogere woonlasten en vinden de appartementen vaak te klein, blijkt uit onderzoek van ouderenkoepel ANBO. Bovendien ontbreekt vaak voldoende buitenruimte.

Extra seniorenwoningen
Twee derde van de ouderen prefereert bij een volgende stap weer laagbouw in het groen in plaats van hoogbouw. Volgens de Ouderenbond ANBO is er een behoefte aan 80.000 extra seniorenwoningen. Zij pleit voor de bouw van meer ‘knarrenhofjes’, laagbouw in het groen.

Bron: Radar

Oudere Huurders in Stolwijk zijn het zat.

De heer Piet van Dam heeft op Facebook onderstaand bericht geschreven

Dinsdag 23 juni  in weekblad “het Kontakt” het bericht gelezen van vereniging huurdersbelang HSV (Haastrecht, Stolwijk, Vlist). Men zegt: er word bijna niets gebouwd, het komt maar niet van de grond. Er wordt constant 1 project genoemd terwijl huurdersbelang daar helemaal niet over gaat. Dat er huurwoningen te weinig zijn begrijp ik, de woningbouwvereniging heeft er tientallen verkocht. Daar moet je de gemeente niet de schuld van geven. Wees eens positief en kijk wat er de afgelopen 15 jaar wel voor moois is gebouwd in ons mooie Dorp Stolwijk. En op de locatie waar het over gaat komt zeker weten iets moois de komende paar jaar. Kleinschalig en ieder jaar wat, dat is het beste voor onze jeugd en ouderen.

Onderstaand de reactie van Huurdersbelang HSV

“Van de Hoed en de Rand”

Beste meneer Piet van Dam, wij hebben vorige week op Facebook uw reactie gelezen op ons bericht over de ernstige stagnatie van twee sloop/nieuwbouwprojecten in Stolwijk. Uit die reactie blijkt zonneklaar dat u niet op de hoogte bent van de actuele problematiek met betrekking tot de stagnatie bij het sloop/nieuwbouw project Hoflaan/Bovenkerkseweg en Rembrandtlaan/Frans Halsstraat in Stolwijk. Dit is u kwalijk te nemen.

Wij verwachten van u, omdat u als commissielid van de gemeenteraad Krimpenerwaard op de hoogte bent van hoe de zaken er werkelijk voorstaan,  dat u  juist u, in dit geval ook moet weten van de ‘Hoed en de rand’. Helaas.

Wij raden u dan ook aan de ‘brandbrieven’ goed te lezen die recent over deze aangelegenheid  door zowel Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist alsmede door woningcorporatie Groen Wonen Vlist, aan gemeenteraad en college van B&W zijn verzonden. Ter informatie: beide ‘brandbrieven’ met eenzelfde strekking staan geagendeerd voor de komende raadsvergadering van juli.

In uw reactie geeft u er ook blijk van, en dat is op zijn minst storend te noemen voor een volksvertegenwoordiger, dat u geen kennis heeft van hetgeen aan wettelijke bevoegdheden is toegekend aan Huurdersorganisaties in Nederland, onder meer op basis van de Huisvestingswet en de Wet op het overleg huurders verhuurder.  Deze wetten en overige regelgeving kent huurders (en hun organisaties) veel bevoegdheden toe. Huurders van sociale huurwoningen hebben, bijvoorbeeld  als het gaat om afspraken die gemaakt worden met gemeenten en corporaties op maatschappelijk en volkshuisvestelijk gebied, een gelijkwaardige positie. Dat was u waarschijnlijk niet bekend.
Maar een mens is nooit te oud om te leren.

Kortom: het zou van professionaliteit en zorgvuldigheid getuigen als u in het vervolg echt in zou gaan op hetgeen Huurdersbelang en Groen Wonen Vlist aan raad en college van B&W hebben gevraagd, namelijk; geef ambtelijke en bestuurlijke prioriteit aan genoemde projecten in het belang van de volkshuisvesting in Stolwijk.

TOT SLOT
Beste meneer Piet van Dam, Huurdersbelang rekent op u en natuurlijk ook op uw collega raadsleden om het college van B&W aan te sporen om voor deze projecten snel en slagvaardig ambtelijke en bestuurlijke besluiten te nemen en een einde te maken aan de al jaren voortdurende stroperigheid.

‘Oudere huurders in Stolwijk zijn het zat’ om vanaf 2013 door de gemeente aan het lijntje te worden gehouden en veel jongere huurders wachten ook met smart op betaalbare en kwalitatief duurzame starterswoningen in de sociale huursector. Want beste meneer Piet van Dam, niet iedereen, kan zich een (dure)koopwoning veroorloven zoals u op de meeste foto’s bij uw reactie op Facebook laat zien.

Vriendelijke groet,

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist
(dè belangenbehartiger van huurders van sociale huurwoningen en woningzoekenden).

 

Huurcommissie opent registratiepunt voor huurders die de huur niet meer kunnen betalen

De huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren een registratiepunt opgezet waar huurders die door de Coronacrisis in de financiële problemen zijn geraakt  en de huur niet meer kunnen betalen een melding kunnen doen. Zo wil de minister meer zicht krijgen op hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren voor huurders die in de knel zitten.

Het is een online registratiepunt(externe link), maar huurders die geen toegang hebben tot internet kunnen voor hun registratie contact opnemen met de helpdesk van de huurcommissie via 070-375 4300. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

 

‘Nauwe blik op betaalbaarheid’

Het meldpunt is dus alleen bedoeld voor mensen die de huur niet kunnen betalen, en waarbij de verhuurder geen maatwerk toepast nadat de huurder hier om heeft gevraagd. Hieruit blijkt opnieuw dat de minister een erg nauwe blik heeft als ze kijkt naar huurders die financieel in de knel komen. Huurders besparen vaak al op andere belangrijke zaken zoals lidmaatschap van een vereniging, dagelijkse boodschappen of het verwarmen van de woning.

Doe een melding
Alhoewel de Woonbond vindt dat de minister meer moet doen om huurders tegemoet te komen in de crisis, roepen we huurders die nul op het rekest kregen van hun verhuurder wel op een melding te doen bij het registratiepunt(externe link). Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Het morele appel aan verhuurders is vooralsnog het enige dat de minister doet. Dat is te mager. Maar als zelfs dat nergens toe leidt omdat verhuurders niet reageren op het pleidooi van hun huurder, is het goed dat het ministerie hier signalen over ontvangt.’

De huurcommissie benadrukt dat het registratiepunt bedoeld is om gegevens te verzamelen. Er wordt geen procedure gestart, zoals gewoonlijk bij de huurcommissie wel kan. Voor het ‘maatwerk’ bestaan immers geen wettelijke garanties waar de huurcommissie op kan toetsen.

Als u onderstaande link opent kunt u zich registreren aan de linkerkant van de pagina.
https://www.woonbond.nl/nieuws/huurcommissie-opent-registratiepunt-huurders-huur-niet-kunnen-betalen

Bron: Woonbond

 

 

 

Belangrijk voor alle huurders van Groen Wonen Vlist

Beste huurders,
Momenteel verkeren we in een bijzondere tijd. Door de Corona maatregelen zijn heel veel (maatschappelijke/economische) zaken stilgevallen. Dat geeft, hebben wij inmiddels vernomen veel huurders het gevoel van onzekerheid. Wellicht hebt u/heb jij als gevolg van de genomen maatregelen geen werk en zelfs geen inkomen meer waardoor u onder meer uw huur niet meer kunt betalen.

Aarzel niet om als u daarvoor in aanmerking komt inkomensondersteuning aan te vragen, wellicht bij het UWV maar bijvoorbeeld ook als dit van toepassing is bij de gemeente Krimpenerwaard. Wellicht kunt u in aanmerking komen voor (tijdelijke) inkomensondersteuning, zoals een bijstandsuitkering. Bijstand, inkomensondersteuning is geen gunst maar een recht. Maak daar, als u daarvoor in aanmerking komt dus gebruik van. Kijk voor alle informatie op de website van de gemeente Krimpenerwaard en op die van Rijksoverheid.nl. Hierop staat wat voor u in genoemde omstandigheden van toepassing is. Doen dus als dit u aangaat.

Neem in het geval dat u de huur niet meer kunt betalen altijd contact met Groen Wonen Vlist op. Doe dit echt altijd. Schaam u hier niet voor. Natuurlijk moet u soms een drempel over dat begrijpen we. Maar het voorkomt dat u later in nog grotere problemen komt. Met Groen Wonen Vlist kunt u in onderling overleg afspraken maken over hoe de (tijdelijke) schuld te zijner tijd dan terugbetaald. Groen Wonen Vlist is een sociale huisbaas, daar valt altijd mee te praten.

Het bestuur van Huurdersbelang komt zolang de maatregelen van kracht zijn niet meer bij elkaar om te vergaderen, ook niet met de directeur van Groen Wonen Vlist. Wel hebben wij natuurlijk onderling contact via de email, telefoon en internet. Zo kunnen we als bestuur van Huurdersbelang toch nog wat betekenen voor alle huurders.

Voor alle duidelijkheid: Huurdersbelang kunt u nog steeds bereiken via ons emailadres . Mochten er grote problemen zijn waarbij wij u behulpzaam kunnen zijn, laat het ons weten. Wellicht kunnen wij bijdragen aan een oplossing.

Wij wensen u sterkte en hopen dat we deze spannende tijd snel kunnen afsluiten. In deze Nieuwsbrief hebben wij veel zaken opgenomen die van belang kunnen zijn voor onze leden en alle huurders.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist

Proef in Gouda: Huis met zonnepanelen voor stroom én warmte

Zonnepanelen die niet alleen stroom leveren, maar ook warmte. Corporatie Mozaïek Wonen neemt hiermee een proef bij een bestaande huurwoning aan de Sparreweg in Gouda.

Het dak van de woning aan de Sparreweg is voorzien van tien speciale zonnepanelen voor het opwekken van stroom. Die stroom wordt voor een deel gebruikt voor elektrische apparaten en voor een deel voor het verwarmen van de woning. Omdat ze niet genoeg warmte leveren om te kunnen douchen is er in plaats van een cv-ketel op gas een andere toestel in de woning geplaatst dat ervoor zorgt dat de temperatuur van het water hoger wordt. Warm water wordt in een opslagvat bewaard.

De panelen zijn het resultaat van een samenwerking van een aantal topbedrijven in de bouw, installatietechniek en op het gebied van duurzaamheid. Mozaïek heeft de woning beschikbaar gesteld om het systeem te testen. Het ministerie van Economische Zaken heeft subsidie verstrekt. Het is al getest in een fabriek, maar nu moet blijken of het ook werkt in de praktijk. De woning wordt daarom voorzien van meetapparatuur. ,,Waar we vooral nieuwsgierig naar zijn is of de speciale panelen genoeg warmte kunnen leveren om de woning voldoende te verwarmen.’’

Korte termijn
Woningzoekenden hebben zich de afgelopen week via Woningnet kunnen aanmelden om te wonen in de proefwoningen. Met de kandidaten worden gesprekken gevoerd. Mozaïek verwacht de proefwoning zodoende op korte termijn te kunnen verhuren.

Het uiteindelijke doel van Mozaïek is minder woonlasten voor de huurder en minder co2-uitstoot voor het milieu. De corporatie is op zoek naar de beste manier om haar bestaande woningen gasloos te maken. Ze wil dit doen met zo min mogelijk aanpassingen in de woning en zo min mogelijk overlast voor de huurder. Wanneer de proef met de speciale panelen slaagt, kijkt Mozaïek hoe dit toe te passen is in andere woningen.

Bron: AD

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht van Groen Wonen Vlist m.b.t. het Coronavirus

Groen Wonen Vlist blijft voorlopig woningen aanbieden. Zij kijken naar mogelijkheden om met beperkt contact deze woningen te bezichtigen, bijvoorbeeld het bezichtigen van een lege woning.

Wellicht wordt u, als huurder, in deze crisistijd geconfronteerd met een grote inkomensterugval? Aarzel dan niet om met Groen Wonen Vlist contact op te nemen, liefst via de e-mail, . Dit omdat het kantoor vanwege thuiswerken beperkt bezet is.

Bron: Groen Wonen Vlist

Levering Led lampen uitgesteld

Helaas moet de levering van de Led lampen naar aanleiding van de led-actie van Groen Wonen Vlist worden uitgesteld. Door de uitbraak van het Coronavirus is de productie van de Led lampen een tijdje stil komen te staan.

Inmiddels is deze hervat, maar desondanks is er een flinke vertraging opgetreden in de productie. Een groot deel van de producten zullen eind april binnenkomen.

Echter zijn er een aantal producten die pas eind mei kunnen worden geleverd. Dit zorgt ervoor dat ongeveer de helft van de pakketten eind april kunnen worden opgehaald en de andere helft eind mei. De huurders worden door Groen Wonen Vlist op de hoogte gehouden.

Bron: Groen Wonen Vlist

Overeenkomst plaatsen zonnepaneleninstallaties getekend

Groen Wonen Vlist en het Solarteam hebben op dinsdag 10 maart jl. een overeenkomst getekend voor het plaatsen van zonnepaneleninstallaties op 210 eengezinswoningen dit jaar.

Directeur-bestuurder Jacques Reniers en directeur Rogier Bos van het Solarteam ondertekenden samen de overeenkomst. Daarnaast waren Ben Jansen (projectleider vanuit Groen Wonen Vlist), Christiaan Klomp (procesleider vanuit het Solarteam) en Marissa van Groenestijn (senior adviseur van Atrivé) aanwezig bij de ondertekening.

Groen Wonen Vlist is op verschillende manieren bezig met het verduurzamen van haar woningen. Het plaatsen van zonnepaneleninstallaties is één van de manieren om dit te doen. Daarnaast hebben huurders met een zonnepaneleninstallatie minder energiekosten en dus lagere woonlasten.

Vanaf september vorig jaar zijn de eerste bewoners benaderd met een aanbod en zijn er gezamenlijke informatiebijeenkomsten met het Solarteam in de wijk gehouden. Dat heeft ca. 80 aanmeldingen opgeleverd.

Het Solarteam zal eind april de eerste zonnepaneleninstallaties op deze woningen gaan plaatsen. De bewoners worden daar door middel van een planningsbrief over geïnformeerd.
Ook komende maanden gaan Groen Wonen Vlist en het Solarteam verder met het benaderen van huurders met een aanbod voor het plaatsen van een zonnepaneleninstallatie.

Bron: Groen Wonen Vlist

Pleidooi voor bouw sociale huurwoningen bij herinrichting Galgoord in Haastrecht

Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist (HB HSV) wil dat er bij de herontwikkeling van het verpauperde bedrijventerrein Galgoord in Haastrecht voldoende betaalbare sociale huurwoningen komen.

Het bestuur vraagt de gemeente om 30 tot 35 procent sociale woningbouw voor onder meer jonge gezinnen en starters. ,,Daar is in Haastrecht grote behoefte aan. Woningbouwcorporatie Groen Wonen Vlist staat te trappelen om kwalitatief goede sociale huurwoningen op deze aantrekkelijke plek langs de IJssel te realiseren.

”Bij de herontwikkeling wordt rekening gehouden met een nieuwe supermarkt en lichte bedrijvigheid. Ook is er onderzoek naar een extra brug over de IJssel als aanvulling op de huidige ophaalbrug tussen de Veerstraat en de Veerlaan.

HB HSV wil meer betrokken worden bij de verdere uitwerking van de transformatie van Galgoord naar nieuwe woonwijk.
Projectontwikkelaar Arie van Erk en de gemeente verzorgen in de maand maart een informatiebijeenkomst. Dan wordt de conceptversie van het stedenbouwkundig plan besproken en is er meer duidelijk over de milieueffecten.

Bron: AD

Meer tijdelijke woningen in Gouda????

Meer tijdelijke woningen in Gouda? De slappe bodem laat het niet toe, stelt Mozaïek Wonen.

Nog meer tijdelijke woningen bouwen om de woningnood in Gouda tegen te gaan? Corporatie Mozaïek Wonen wil dolgraag, maar loopt tegen een te slappe bodem aan.

Bij het NS-station realiseert de corporatie zestig verplaatsbare, sociale huurwoningen. De eersten van deze kleine woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens moeten nog dit jaar worden neergezet. Ze zijn vooral voor jongeren, starters en spoedzoekers.

Daarmee is het tekort aan ‘flexwonen’ niet weg, zegt woordvoerster Jozien van der Knijff. ,,Dat komt vooral door de bodemgesteldheid in het Groene Hart, die maakt dat er al snel een zodanige fundering aangebracht moet worden dat het voordeel van flexwonen – betaalbaar en snel – verdwijnt.’’ Daarom mikt Mozaïek vooral op permanente bouw.

Bron: AD