Groen Wonen Vlist zoekt nieuwe directeur-bestuurder

Na 10 jaar gaat de huidige directeur-bestuurder Jacques Reniers per december 2020 een nieuwe uitdaging aan bij een andere corporatie. Inmiddels is er een interim directeur-bestuurder aangesteld die ter overbugging zal aanblijven totdat de nieuwe directeur-bestuurder in dienst komt.

Voor de opvolging van Jacques Reniers  is Groen Wonen Vlist in samenwerking met Public Spirit op zoek naar een directeur-bestuurder met hart voor de volkshuisvesting.

Heeft u interesse en wilt u meer weten over de functie, bekijk hier de uitgebreide beschrijving van de functie of neem contact op met Patrick Beterams (voor inhoudelijke vragen) of Aukje Beijer (voor vragen over de sollicitatieprocedure) via 033-445 95 22 of .
bron: Groen Wonen Vlist

Archeologisch vervolgonderzoek onderzoek ontwikkellocatie Hoflaan in Stolwijk

Vanaf maandag 19 oktober is het archeologisch vervolgonderzoek voor ontwikkellocatie Hoflaan in Stolwijk van start gegaan. Het onderzoek bestaat uit een proefsleufonderzoek en de start van een kleine opgraving. Bij het sleuvenonderzoek wordt gekeken in hoeverre er nog archeologische resten uit de Middeleeuwen aanwezig zijn. De opgraving vindt plaats ter hoogte van de resten van een 19e eeuwse boerderij die tijdens het onderzoek in maart zijn gevonden.

Binnen de Krimpenerwaard zijn onder de grond nog volop funderingsresten aanwezig van 19e eeuwse boerderijen. Uit verschillende archeologische onderzoeken blijkt dat deze funderingsresten veelal geheel vergraven zijn. De aangetroffen resten van de boerderij langs de Bovenkerkseweg zijn in dit opzicht vrij bijzonder te noemen: op slechts 10 cm onder het maaiveld zijn delen van de buitenmuur, het interieur en de vloer aanwezig en relatief goed bewaard gebleven. De verwachting is dat een groot deel van de funderingsresten bewaard zijn gebleven. En: het is niet uitgesloten dat onder deze 19e eeuwse boerderij nog oudere sporen aanwezig zijn. Het was vroeger heel gewoon dat een nieuwe boerderij op de resten van de oude boerderij werd gebouwd. We hopen dan ook dat dit onderzoek nieuwe informatie oplevert over de vroege geschiedenis van Stolwijk.

Het eerste deel van het archeologisch onderzoek zal naar verwachting ruim een week duren. Het tweede deel van de opgraving wordt naar verwachting begin 2021 uitgevoerd, na de sloop van de gemeentewerf. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanwege de beoogde nieuwbouw van woningen en een brandweerkazerne aan de Bovenkerkseweg en de Hoflaan.

Wilt u meer weten over het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen via .

P.S. de pentekening is gemaakt door Henk Meerwijk

Bron: Gemeente Krimpenerwaard

Nieuwe fabriek Van Wijnen landt in Heerenveen

Van Wijnen gaat in Heerenveen een nieuwe fabriek bouwen. In deze fabriek worden circulaire en duurzame woningen geproduceerd. De provincie Friesland en de gemeente Heerenveen zijn blij met deze investering van Van Wijnen in het noorden van Nederland. Samen onderstrepen zij het belang van duurzame en betaalbare woningen voor iedereen.
Van Wijnen investeert fors in deze nieuwe en bijzonder innovatieve fabriek in Heerenveen, op bedrijventerrein Kanaal. De bouw van de circulaire en all electric fabriek, die jaarlijks vierduizend woningen kan produceren, start dit najaar. “Begin 2022 is de nieuwe fabriek operationeel’’, bevestigt Peter Hutten, CEO bij Van Wijnen. “Met deze investering geven we een flinke impuls aan de oplossing van het enorme woningtekort in Nederland. De woningen kennen een korte bouwtijd, zijn betaalbaar, circulair, grotendeels Nul op de Meter, mooi en comfortabel. Deze woningen realiseren we vanuit ons Fijn Wonen-label: woonoplossingen die we aan corporaties, beleggers en ontwikkelaars in het hele land leveren. Met de komst van de nieuwe fabriek kunnen we onze productie verhogen en verbeteren.”

Werkgelegenheid
De fabriek, die minimaal 200 nieuwe arbeidsplaatsen oplevert, is goed voor de werkgelegenheid en het imago van de Friese regio. Het functieaanbod wordt erg breed en loopt uiteen van logistiek, productiemedewerkers, teamleiders, projectleiders en assemblagemedewerkers tot ondersteunende staffuncties, waaronder research & development en productontwikkeling. “Dat Van Wijnen kiest voor een nieuwe fabriek in Heerenveen is geweldig nieuws. Zeker voor Heerenveen, maar ook voor de regio breed. Daarbij denk ik vooral aan werkgelegenheid en de korte lijnen die er van oudsher al liggen met dit bedrijf,” zegt Tjeerd van der Zwan, burgemeester van Heerenveen. “Wij zijn verheugd dat Van Wijnen voor Friesland blijft kiezen. Het bedrijf heeft zijn wortels in Gorredijk waar ook het concept ‘Fijn Wonen’ is ontwikkeld. Dat kan nu verder worden uitgerold. Het is goed te weten dat op deze wijze werkgelegenheid hier behouden blijft en innovatie vanuit gemeente Opsterland gestalte krijgt,” aldus Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland.

Circulair bouwen
Sander de Rouwe, gedeputeerde Provincie Friesland: “Van Wijnen is een icoon als het gaat om circulair bouwen. In de nieuwe fabriek in Heerenveen worden innovatie en circulariteit gecombineerd. Van Wijnen past bij onze provincie. We zijn dus heel blij dat ze Friesland hebben gekozen als locatie voor hun nieuwe fabriek.” Omdat de woningen remontabel zijn, zijn ze in hoge mate circulair. De woningen hebben een lange levensduur en worden samengesteld uit onderhoudsvriendelijke en modulaire componenten. Deze componenten kunnen keer op keer gebruikt worden en eindigen dus niet als afval. Op De Loskade, de circulaire woonwijk van de toekomst, staan prototypes van de producten die straks uit de fabriek komen. Circulaire woningen uit een circulaire fabriek.

Investeren in de maakindustrie
Van Wijnen maakt zich hard voor de betaalbaarheid van woningen. Digitalisering en gerobotiseerde industrie maken dat woningen goedkoper en sneller geproduceerd kunnen worden, zonder in te leveren op uitstraling en wooncomfort. Het proces richt zich vooral op de bouw voor de krapte die er is in de sector van sociale huurwoningen en bereikbare koopwoningen voor starters. Hutten: “De woningen volgens ons Fijn Wonen concept bieden hoge kwaliteit en wooncomfort voor een lagere prijs. Daarnaast hebben ze beduidend minder impact op het milieu. De negatieve impact van de bouwsector op onze aarde is namelijk gigantisch. Ook daarom moeten we anders gaan bouwen. Goedkoper, sneller, en met aanzienlijk minder grondstoffen. Vandaar dat we opnieuw in de maakindustrie investeren. We zijn blij dat we met onze nieuwe fabriek, die we bouwen met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk, in het noorden van het land kunnen neerstrijken. Zo halen we de leefdrukte van de Randstad, waarbij we anticiperen op de groeiende behoefte aan woningen in het noorden van Nederland en de toekomstige realisatie van de Lelylijn.”

Noorden van het land
Van Wijnen is met meerdere gemeenten in het noorden van het land in gesprek over deze nieuwe manier van bouwen en hoe daar gezamenlijk met de provincie Friesland invulling aan kan worden gegeven. Daarbij is het tekort aan betaalbare woningen in het noorden van het land het uitgangspunt.

Bron: www.vanwijnen.nl/

 

 

Directeur-bestuurder Groen Wonen Vlist vertrekt

De heer Jacques Reniers vertrekt per 1 december 2020 na 10 jaar bij Groen Wonen Vlist te hebben gewerkt. Hij heeft een functie bij Woningbouwvereniging Poortugaal aanvaard met een bezit van 1176 woningen waar hij de heer René Kouters gaat vervangen die met pensioen gaat. Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist wenst de heer Reniers veel succes en werkplezier in de toekomst.

Bron: Groen Wonen Vlist

Ouderen willen niet van eengezinswoning naar appartement verhuizen

Het grootste deel van de ouderen in Nederland peinst er niet over om te verhuizen naar een appartement. Slechts 2 procent van de ouderen is bereid te verhuizen, meldt De Telegraaf op basis van cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw.

Minister Ollongren (Wonen) denkt dat de doorstroming op de woningmarkt beter op gang komt als zestigplussers hun eengezinswoningen achterlaten voor een nieuwe generatie. Ze vrezen echter hogere woonlasten en vinden de appartementen vaak te klein, blijkt uit onderzoek van ouderenkoepel ANBO. Bovendien ontbreekt vaak voldoende buitenruimte.

Extra seniorenwoningen
Twee derde van de ouderen prefereert bij een volgende stap weer laagbouw in het groen in plaats van hoogbouw. Volgens de Ouderenbond ANBO is er een behoefte aan 80.000 extra seniorenwoningen. Zij pleit voor de bouw van meer ‘knarrenhofjes’, laagbouw in het groen.

Bron: Radar

Oudere Huurders in Stolwijk zijn het zat.

De heer Piet van Dam heeft op Facebook onderstaand bericht geschreven

Dinsdag 23 juni  in weekblad “het Kontakt” het bericht gelezen van vereniging huurdersbelang HSV (Haastrecht, Stolwijk, Vlist). Men zegt: er word bijna niets gebouwd, het komt maar niet van de grond. Er wordt constant 1 project genoemd terwijl huurdersbelang daar helemaal niet over gaat. Dat er huurwoningen te weinig zijn begrijp ik, de woningbouwvereniging heeft er tientallen verkocht. Daar moet je de gemeente niet de schuld van geven. Wees eens positief en kijk wat er de afgelopen 15 jaar wel voor moois is gebouwd in ons mooie Dorp Stolwijk. En op de locatie waar het over gaat komt zeker weten iets moois de komende paar jaar. Kleinschalig en ieder jaar wat, dat is het beste voor onze jeugd en ouderen.

Onderstaand de reactie van Huurdersbelang HSV

“Van de Hoed en de Rand”

Beste meneer Piet van Dam, wij hebben vorige week op Facebook uw reactie gelezen op ons bericht over de ernstige stagnatie van twee sloop/nieuwbouwprojecten in Stolwijk. Uit die reactie blijkt zonneklaar dat u niet op de hoogte bent van de actuele problematiek met betrekking tot de stagnatie bij het sloop/nieuwbouw project Hoflaan/Bovenkerkseweg en Rembrandtlaan/Frans Halsstraat in Stolwijk. Dit is u kwalijk te nemen.

Wij verwachten van u, omdat u als commissielid van de gemeenteraad Krimpenerwaard op de hoogte bent van hoe de zaken er werkelijk voorstaan,  dat u  juist u, in dit geval ook moet weten van de ‘Hoed en de rand’. Helaas.

Wij raden u dan ook aan de ‘brandbrieven’ goed te lezen die recent over deze aangelegenheid  door zowel Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist alsmede door woningcorporatie Groen Wonen Vlist, aan gemeenteraad en college van B&W zijn verzonden. Ter informatie: beide ‘brandbrieven’ met eenzelfde strekking staan geagendeerd voor de komende raadsvergadering van juli.

In uw reactie geeft u er ook blijk van, en dat is op zijn minst storend te noemen voor een volksvertegenwoordiger, dat u geen kennis heeft van hetgeen aan wettelijke bevoegdheden is toegekend aan Huurdersorganisaties in Nederland, onder meer op basis van de Huisvestingswet en de Wet op het overleg huurders verhuurder.  Deze wetten en overige regelgeving kent huurders (en hun organisaties) veel bevoegdheden toe. Huurders van sociale huurwoningen hebben, bijvoorbeeld  als het gaat om afspraken die gemaakt worden met gemeenten en corporaties op maatschappelijk en volkshuisvestelijk gebied, een gelijkwaardige positie. Dat was u waarschijnlijk niet bekend.
Maar een mens is nooit te oud om te leren.

Kortom: het zou van professionaliteit en zorgvuldigheid getuigen als u in het vervolg echt in zou gaan op hetgeen Huurdersbelang en Groen Wonen Vlist aan raad en college van B&W hebben gevraagd, namelijk; geef ambtelijke en bestuurlijke prioriteit aan genoemde projecten in het belang van de volkshuisvesting in Stolwijk.

TOT SLOT
Beste meneer Piet van Dam, Huurdersbelang rekent op u en natuurlijk ook op uw collega raadsleden om het college van B&W aan te sporen om voor deze projecten snel en slagvaardig ambtelijke en bestuurlijke besluiten te nemen en een einde te maken aan de al jaren voortdurende stroperigheid.

‘Oudere huurders in Stolwijk zijn het zat’ om vanaf 2013 door de gemeente aan het lijntje te worden gehouden en veel jongere huurders wachten ook met smart op betaalbare en kwalitatief duurzame starterswoningen in de sociale huursector. Want beste meneer Piet van Dam, niet iedereen, kan zich een (dure)koopwoning veroorloven zoals u op de meeste foto’s bij uw reactie op Facebook laat zien.

Vriendelijke groet,

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist
(dè belangenbehartiger van huurders van sociale huurwoningen en woningzoekenden).

 

Huurcommissie opent registratiepunt voor huurders die de huur niet meer kunnen betalen

De huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren een registratiepunt opgezet waar huurders die door de Coronacrisis in de financiële problemen zijn geraakt  en de huur niet meer kunnen betalen een melding kunnen doen. Zo wil de minister meer zicht krijgen op hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren voor huurders die in de knel zitten.

Het is een online registratiepunt(externe link), maar huurders die geen toegang hebben tot internet kunnen voor hun registratie contact opnemen met de helpdesk van de huurcommissie via 070-375 4300. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

 

‘Nauwe blik op betaalbaarheid’

Het meldpunt is dus alleen bedoeld voor mensen die de huur niet kunnen betalen, en waarbij de verhuurder geen maatwerk toepast nadat de huurder hier om heeft gevraagd. Hieruit blijkt opnieuw dat de minister een erg nauwe blik heeft als ze kijkt naar huurders die financieel in de knel komen. Huurders besparen vaak al op andere belangrijke zaken zoals lidmaatschap van een vereniging, dagelijkse boodschappen of het verwarmen van de woning.

Doe een melding
Alhoewel de Woonbond vindt dat de minister meer moet doen om huurders tegemoet te komen in de crisis, roepen we huurders die nul op het rekest kregen van hun verhuurder wel op een melding te doen bij het registratiepunt(externe link). Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Het morele appel aan verhuurders is vooralsnog het enige dat de minister doet. Dat is te mager. Maar als zelfs dat nergens toe leidt omdat verhuurders niet reageren op het pleidooi van hun huurder, is het goed dat het ministerie hier signalen over ontvangt.’

De huurcommissie benadrukt dat het registratiepunt bedoeld is om gegevens te verzamelen. Er wordt geen procedure gestart, zoals gewoonlijk bij de huurcommissie wel kan. Voor het ‘maatwerk’ bestaan immers geen wettelijke garanties waar de huurcommissie op kan toetsen.

Als u onderstaande link opent kunt u zich registreren aan de linkerkant van de pagina.
https://www.woonbond.nl/nieuws/huurcommissie-opent-registratiepunt-huurders-huur-niet-kunnen-betalen

Bron: Woonbond

 

 

 

Belangrijk voor alle huurders van Groen Wonen Vlist

Beste huurders,
Momenteel verkeren we in een bijzondere tijd. Door de Corona maatregelen zijn heel veel (maatschappelijke/economische) zaken stilgevallen. Dat geeft, hebben wij inmiddels vernomen veel huurders het gevoel van onzekerheid. Wellicht hebt u/heb jij als gevolg van de genomen maatregelen geen werk en zelfs geen inkomen meer waardoor u onder meer uw huur niet meer kunt betalen.

Aarzel niet om als u daarvoor in aanmerking komt inkomensondersteuning aan te vragen, wellicht bij het UWV maar bijvoorbeeld ook als dit van toepassing is bij de gemeente Krimpenerwaard. Wellicht kunt u in aanmerking komen voor (tijdelijke) inkomensondersteuning, zoals een bijstandsuitkering. Bijstand, inkomensondersteuning is geen gunst maar een recht. Maak daar, als u daarvoor in aanmerking komt dus gebruik van. Kijk voor alle informatie op de website van de gemeente Krimpenerwaard en op die van Rijksoverheid.nl. Hierop staat wat voor u in genoemde omstandigheden van toepassing is. Doen dus als dit u aangaat.

Neem in het geval dat u de huur niet meer kunt betalen altijd contact met Groen Wonen Vlist op. Doe dit echt altijd. Schaam u hier niet voor. Natuurlijk moet u soms een drempel over dat begrijpen we. Maar het voorkomt dat u later in nog grotere problemen komt. Met Groen Wonen Vlist kunt u in onderling overleg afspraken maken over hoe de (tijdelijke) schuld te zijner tijd dan terugbetaald. Groen Wonen Vlist is een sociale huisbaas, daar valt altijd mee te praten.

Het bestuur van Huurdersbelang komt zolang de maatregelen van kracht zijn niet meer bij elkaar om te vergaderen, ook niet met de directeur van Groen Wonen Vlist. Wel hebben wij natuurlijk onderling contact via de email, telefoon en internet. Zo kunnen we als bestuur van Huurdersbelang toch nog wat betekenen voor alle huurders.

Voor alle duidelijkheid: Huurdersbelang kunt u nog steeds bereiken via ons emailadres . Mochten er grote problemen zijn waarbij wij u behulpzaam kunnen zijn, laat het ons weten. Wellicht kunnen wij bijdragen aan een oplossing.

Wij wensen u sterkte en hopen dat we deze spannende tijd snel kunnen afsluiten. In deze Nieuwsbrief hebben wij veel zaken opgenomen die van belang kunnen zijn voor onze leden en alle huurders.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist

Proef in Gouda: Huis met zonnepanelen voor stroom én warmte

Zonnepanelen die niet alleen stroom leveren, maar ook warmte. Corporatie Mozaïek Wonen neemt hiermee een proef bij een bestaande huurwoning aan de Sparreweg in Gouda.

Het dak van de woning aan de Sparreweg is voorzien van tien speciale zonnepanelen voor het opwekken van stroom. Die stroom wordt voor een deel gebruikt voor elektrische apparaten en voor een deel voor het verwarmen van de woning. Omdat ze niet genoeg warmte leveren om te kunnen douchen is er in plaats van een cv-ketel op gas een andere toestel in de woning geplaatst dat ervoor zorgt dat de temperatuur van het water hoger wordt. Warm water wordt in een opslagvat bewaard.

De panelen zijn het resultaat van een samenwerking van een aantal topbedrijven in de bouw, installatietechniek en op het gebied van duurzaamheid. Mozaïek heeft de woning beschikbaar gesteld om het systeem te testen. Het ministerie van Economische Zaken heeft subsidie verstrekt. Het is al getest in een fabriek, maar nu moet blijken of het ook werkt in de praktijk. De woning wordt daarom voorzien van meetapparatuur. ,,Waar we vooral nieuwsgierig naar zijn is of de speciale panelen genoeg warmte kunnen leveren om de woning voldoende te verwarmen.’’

Korte termijn
Woningzoekenden hebben zich de afgelopen week via Woningnet kunnen aanmelden om te wonen in de proefwoningen. Met de kandidaten worden gesprekken gevoerd. Mozaïek verwacht de proefwoning zodoende op korte termijn te kunnen verhuren.

Het uiteindelijke doel van Mozaïek is minder woonlasten voor de huurder en minder co2-uitstoot voor het milieu. De corporatie is op zoek naar de beste manier om haar bestaande woningen gasloos te maken. Ze wil dit doen met zo min mogelijk aanpassingen in de woning en zo min mogelijk overlast voor de huurder. Wanneer de proef met de speciale panelen slaagt, kijkt Mozaïek hoe dit toe te passen is in andere woningen.

Bron: AD

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht van Groen Wonen Vlist m.b.t. het Coronavirus

Groen Wonen Vlist blijft voorlopig woningen aanbieden. Zij kijken naar mogelijkheden om met beperkt contact deze woningen te bezichtigen, bijvoorbeeld het bezichtigen van een lege woning.

Wellicht wordt u, als huurder, in deze crisistijd geconfronteerd met een grote inkomensterugval? Aarzel dan niet om met Groen Wonen Vlist contact op te nemen, liefst via de e-mail, . Dit omdat het kantoor vanwege thuiswerken beperkt bezet is.

Bron: Groen Wonen Vlist