Extra Procedurele Ledenvergadering

Extra Procedurele Ledenvergadering

HUURDERSBELANG HAASTRECHT, STOLWIJK, VLIST NODIGT U UIT VOOR HET BIJWONEN VAN EEN LEDENVERGADERING OP :

DATUM: WOENSDAG 30 JANUARI 2019
PLAATS: ‘HET KWARTIER’ JAN STEENLAAN 16B, STOLWIJK
AANVANG: 19.30 UUR

19.30 uur:
Welkom en opening

19.35 uur:
Bestuursverkiezing Het bestuur draagt de heer Leen Molenaar, huurder uit Vlist, voor als nieuw bestuurslid van Huurdersbelang. Conform onze statuten stellen wij de ledenvergadering dan ook voor Leen Molenaar te benoemen als bestuurslid.

20.00 uur:
Actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld informatie over haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke fusie van Groen Wonen Vlist

20.15 uur:
Wat verder ter tafel komt

20.30 uur:
Sluiting

Toelichting op deze ledenvergadering.
Het bestuur van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist is heel blij een nieuw bestuurslid voor onze vereniging voor te kunnen dragen. Volgens de statuten zijn wij verplicht nieuwe bestuursleden te laten benoemen door de ledenvergadering. Omdat wij met deze benoeming niet willen wachten tot het moment van de jaarvergadering (uiterlijk te houden op 30 juni 2019) hebben wij besloten een extra, procedurele ledenvergadering te houden. Tevens hopen we u te kunnen informeren over enkele actuele ontwikkelingen.

Wij nodigen onze leden van harte uit deze procedurele ledenvergadering bij te wonen.

(Ter info: volgens de statuten van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist is deze vergadering alleen toegankelijk voor leden)