Geen Algemene Ledenvergadering

Geen Algemene Ledenvergadering

In verband met de coronamaatregelen is het ook dit jaar niet mogelijk onze Algemene Leden(jaar)vergadering te houden, zoals gebruikelijk. De stukken met betrekking tot deze vergadering, zoals brief aan de leden, jaarverslag e.d. staan vanaf dinsdag 11 mei op onze website www.huurdersbelang.hsv.

Vragen daarover kunt u, tot uiterlijk 25 mei 2021, indienen via onze email . Wij hopen van harte dat we aan het einde van het jaar onze goed bezochte jaarlijkse Huurdersborrel weer kunnen houden in Haastrecht, Stolwijk en Vlist en elkaar in goede gezondheid kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur.

Onderstaand het Jaarverslag 2020 dit kunt u lezen door op de link te klikken en het Verslag kascontrole-commissie

Jaarverslag 2020