Geslaagde Huurdersborrel  HB HSV

Geslaagde Huurdersborrel HB HSV

HUURDERSBORREL HUURDERSBELANG HAASTRECHT STOLWIJK VLIST

 

‘Waarom betaal ik meer huur dan mijn buren, terwijl ze veel later in eenzelfde huis zijn komen wonen als waar ik woon’. ‘Waarom doet de verhuurder niks aan de verloederde voor- en achtertuin van m’n buren’. ‘Waarom begint woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist niet direct met het bouwen van de broodnodige seniorenwoningen aan de Hoflaan in Stolwijk’. ‘Waarom worden er geen woningen voor ouderen gebouwd in het dorpje Vlist, waarom moeten we na 40-50 jaar weg’. ‘Waarom zijn er in ‘Bos en Water’ in Haastrecht geen huurwoningen gebouwd en komen daar nu alleen maar rijke lui van buiten Haastrecht te wonen’. ‘Waarom doet de verhuurder niks aan de burenoverlast en kan iedereen zomaar rotzooi neerzetten in het achterpad’.

Deze en heel veel andere kritische vragen werden gesteld tijdens de eerste Huurdersborrel welke de afgelopen weken zijn gehouden in Haastrecht, Stolwijk en Vlist aan het bestuur van de in april dit jaar opgerichte vereniging Huurdersbelang. Veel leden gaven ook aan ontevreden te zijn over de klachtenbehandeling, het niet nakomen van afspraken en over de communicatie door de verhuurder.

 

Zo’n 150 huurders van een woning van Groen Wonen Vlist hebben deze borrels bezocht.

 

Tijdens deze eerste kennismaking met de leden van de nieuwe vereniging heeft het bestuur inzicht gegeven over de doelstellingen en wettelijke bevoegdheden van een huurdersvereniging. Huurdersbelang, opgericht in april dit jaar heeft in korte tijd al 400 leden (een landelijk unicum) en voorziet, mede gelet op de enorme opkomst bij deze Huurdersborrels, in een duidelijke behoefte om de huurder in Haastrecht, Stolwijk en Vlist een stevige stem te geven bij woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist en de gemeente Krimpenerwaard.