Grote stijging overlast door psychisch verwarde huurders

Grote stijging overlast door psychisch verwarde huurders

Grote stijging overlast door psychisch verwarde huurder

Steeds meer mensen hebben te maken met overlast door psychisch verwarde buren. Het aantal incidenten met agressie, verwaarlozing en vervuiling neemt de afgelopen jaren flink toe. Volgens woningcorporaties moet er echt iets gebeuren.
De afgelopen zeven jaar is het aantal meldingen van overlast door verwarde mensen bijna verdubbeld. Van 40 duizend in 2011 naar bijna 75 duizend vorig jaar, meldt de politie.
Volgens woningcorporaties komt dat doordat het kabinet wil dat deze mensen vaker zelfstandig wonen en pas naar een psychiatrische instelling gaan als het echt niet meer anders kan.
Verwaarlozing en vervuiling van de woning of omgeving en geluidsoverlast zijn de meest voorkomende problemen.

 

Bron: RTL