Hoe kom ik in aanmerking voor een sociale-huurwoning?

Hoe kom ik in aanmerking voor een sociale-huurwoning?

Sociale-huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen die meestal eigendom zijn van een woningcorporatie. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een sociale-huurwoning van een woningcorporatie:

 • U moet zich inschrijven bij een organisatie die verantwoordelijk is voor de verdeling van sociale-huurwoningen in uw gemeente. Welke organisatie dit is, kunt u nagaan bij uw gemeente.
 • U heeft vaak een huisvestingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij uw gemeente. De gemeente kan eisen dat u woont, werkt of studeert in de plaats waar u wilt wonen. Deze regels verschillen per gemeente.

De woningcorporatie bij wie u een huis wilt huren, kan ook eisen stellen. Bijvoorbeeld aan de hoogte van uw inkomen of de gezinsgrootte.

 • Uw inkomen mag niet te hoog zijn. Woningcorporaties moeten jaarlijks minimaal 80% van hun vrijgekomen sociale-huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 36.798 (prijspeil 2018). 10% mag naar huishoudens met een inkomen tussen € 36.798 en € 41.056 (prijspeil 2018). En 10% mag naar de hogere inkomens.

Inkomen te laag voor duurdere woning
Als u een laag inkomen heeft, kunnen woningcorporaties u een duurdere sociale-huurwoning weigeren. Het gaat dan om woningen met huur boven de zogeheten aftoppingsgrenzen in de huurtoeslag.

De aftoppingsgrenzen zijn:

 • € 597,30 (prijspeil 2018) voor huishoudens van 1 of 2 personen;
 • € 640,14 (prijspeil 2018) voor huishoudens van meer dan 2 personen.

Woningcorporaties wijzen huurwoningen tot aan de aftoppingsgrenzen vaak toe aan huishoudens met een laag inkomen. Dit is een inkomen binnen de inkomensgrenzen van de huurtoeslag. Woningcorporaties moeten aan ten minste 95% van deze huishoudens een woning toewijzen met een huur onder de aftoppingsgrens.

Inkomensgrenzen huurtoeslag

De inkomensgrenzen voor de huurtoeslag zijn in 2018:

 • € 22.400 voor eenpersoonshuishoudens;
 • € 30.400 voor meerpersoonshuishoudens onder de aow-leeftijd;
 • € 30.400 voor meerpersoonshuishoudens boven de aow-leeftijd.

Urgentiecriteria voor sociale-huurwoning
Bij de toewijzing van een sociale-huurwoning krijgt u soms voorrang. Dit kan op grond van zogeheten urgentiecriteria. Geldt er een huisvestingsverordening in uw gemeente? Dan staan de urgentiecriteria in deze verordening. Heeft uw gemeente geen verordening, dan kan de (sociale) verhuurder zelf criteria stellen. Voorbeelden van urgentiecriteria zijn:

 • medische indicatie;
 • sociale indicatie (bijvoorbeeld als uw huidige woning te klein is voor uw gezinsgrootte;
 • leeftijd (bijvoorbeeld als uw huidige woning door uw (hogere) leeftijd niet meer passend of veilig is);
 • woon-werkafstand;
 • wanneer u een schaarse woning achterlaat.

Bron: Rijksoverheid