Huurtoeslag en passend toewijzen in 2020

Huurtoeslag en passend toewijzen in 2020

De inkomensgrenzen in de huurtoeslag komen in 2020 te vervallen. Dat betekent dat mensen niet meer ineens van tientallen euro’s huurtoeslag terugvallen naar nul euro. Hiermee verdwijnt de armoedeval. Goed nieuws dus.
De inkomensgrenzen werden echter ook gebruikt voor het afbakenen van de doelgroep voor passend toewijzen. De minister heeft deze inkomensgrenzen daarom nu elders in de wet opgenomen, waardoor ze nog steeds gelden voor passend toewijzen. Ook dat is goed nieuws, want anders was de groep aan wie een woning onder de aftoppingsgrens had moeten worden toegewezen flink gegroeid.

Hieronder vindt u alle grenzen voor 2020 op een rijtje
Huurprijsgrenzen
• Kwaliteitskortingsgrens: 432,51 euro (2019: 424,44 euro)
• Lage aftoppingsgrens: 619,01 euro (2019: 607,46 euro)
• Hoge aftoppingsgrens: 663,40 euro (2019: 651,03 euro)
• Liberalisatiegrens: 737,14 euro (2019: 720,42 euro)

Grenzen passend toewijzen
• Eenpersoonshuishouden tot AOW: 23.225 euro (2019: 22.700 euro)
• Eenpersoons ouderenhuishouden: 23.175 euro (2019: 22.675 euro)
• Meerpersoonshuishouden tot AOW: 31.550 euro (2019: 30.825 euro)
• Meerpersoons ouderenhuishouden: 31.475 euro (2019: 30.800 euro)

Eigen bijdrage
Het verdwijnen van de inkomensgrenzen betekent overigens niet dat iedereen nu huurtoeslag krijgt. In de huurtoeslag zit een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt hoger naarmate het inkomen hoger wordt. Is de eigen bijdrage hoger dan de feitelijke huur? Dan krijgt een huishouden in de praktijk geen huurtoeslag meer.
Onderstaand schema laat zien bij welke huurprijzen en inkomens mensen geen huurtoeslag meer krijgen.

Onderstaand schema laat zien bij welke huurprijzen en inkomens mensen geen huurtoeslag meer krijgen.

HUURPRIJS EENPERSOONS TWEEPERSOONS DRIE-EN MEERPERSOONS
432,52 23.762
(24.467)
30.931
(32.322)
30.931
(32.322)
619,01 28.950
(28.892)
37.761
(37.951)
663,40 39.223
(39.157)
737,14 31.826
(31.346)
37.761
(41.075)
39.223
(41.075)

Omdat een meerpersoonshuishouden tot de AOW-leeftijd boven de aftoppingsgrens geen extra huurtoeslag meer krijgt, geldt voor hen dat zij in de praktijk al geen huurtoeslag meer krijgen als de huur hoger is dan de aftoppingsgrens.
De tabel laat zien wat het maximale inkomen is waarbij een huurder nog huurtoeslag krijgt, als de huur gelijk is aan het bedrag in de eerste kolom. Voorbeeld: een eenpersoonshuishouden in een woning van 432,52 euro, krijgt geen huurtoeslag meer als zijn of haar inkomen hoger is dan 23.762 euro. Bij dat inkomen is de eigen bijdrage namelijk gelijk aan 432,52 euro. Het bedrag tussen haakjes geldt voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd.

Inkomensgrens en 80-10-10-regeling
Op dit moment (7 november 2019) ligt er een voorstel in de Tweede Kamer om de inkomensgrens de differentiëren naar huishoudtype. Vooralsnog is die wijziging beoogd voor 1 januari 2021. Voor 2020 geldt nog de huidige systematiek (80-10-10 met bestaande, geïndexeerde, grenzen).

Bron: Aedes