Huurverlaging of bevriezing

Huurverlaging of bevriezing

Huurders kunnen huurverlaging of bevriezing krijgen 
Zo’n 300.000 hurende huishoudens komen in aanmerking voor huurverlaging of bevriezing. Het gaat om huurders van een sociale corporatiewoning met een laag inkomen en hoge huurprijs het Sociaal Huurakkoord 2018 zijn er mogelijkheden afgesproken voor huurverlaging en bevriezing. Maandag 25 maart publiceert de Woonbond een online check waarmee huurders kunnen zien of ze in aanmerking komen voor huurverlaging of bevriezing. 

Hard nodig
Eind 2018 sloten Woonbond en corporatiekoepel Aedes een Sociaal Huurakkoord, waar onder andere in werd afgesproken dat groepen met een laag inkomen en een hoge huur huurbevriezing of huurverlaging kunnen krijgen. minister Ollongren heeft dat niet in dwingende wetgeving gegoten, maar gaf aan dat ze verwacht dat corporaties handelen in lijn met het gesloten huurakkoord. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Op de website van de Woonbond kunnen huurders kijken of zij volgens de afspraken huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. We gaan er van uit dat corporaties zich aan het huurakkoord houden. Dat is voor deze huishoudens met forse huurprijzen gezien hun inkomen, hard nodig.’

Over wie gaat het?
Huurders met een inkomen onder de huurtoeslaggrens en een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens (afhankelijk van huishoudgrootte € 607,- of € 651,-) kunnen huurbevriezing aanvragen. Wanneer ze een huurprijs betalen boven de sociale huurgrens van € 720,42 kunnen huurders met een laag inkomen huurverlaging aanvragen.

Ook huurders met een huurprijs boven de sociale huurgrens en een inkomen tot € 38.035,- kunnen huurbevriezing krijgen. Het is onduidelijk hoe groot deze laatste groep is.

Bron: Woonbond