Inwoners Krimpenerwaard moeten voorrang krijgen als woningzoekenden

Inwoners Krimpenerwaard moeten voorrang krijgen als woningzoekenden

Inwoners van Krimpenerwaard die binnen de eigen woonplaats willen verhuizen, moeten volgens Gemeente Belang (VGBK) een voorkeurspositie krijgen boven woningzoekenden van buiten. De fractie van politiek leider Willem Schoof wil dinsdag 11 juni in de gemeenteraad daarover een motie indienen. De lokale partij vraagt het college om te onderzoeken of de regels op het gebied van woningtoewijzing kunnen worden aangepast. ,,Onze fractie krijgt veel signalen van inwoners die willen verhuizen binnen de kern waar ze nu wonen, maar die vanwege de gemeentelijke huisvestingsverordening tegen belemmeringen aanlopen”, aldus Schoof.

Bron: AD