Miljoenenstrop wooncorporaties

Miljoenenstrop wooncorporaties

 Nieuwbouw en isolatie huurhuizen in gedrang

De nieuwbouw en verduurzaming van sociale huurwoningen dreigen forse vertraging op te lopen door een onverwachte tegenvaller voor de woningcorporaties. Zij moeten volgens de afspraken van het nieuwe kabinet vanaf 2019 honderd miljoen euro extra aan vennootschapsbelasting betalen. In de jaren erna kan dat bedrag oplopen tot honderden miljoenen.

Voorzitter Marnix Norder van de vereniging van woningcorporaties Aedes vraagt het nieuwe kabinet om een oplossing. Hij kan zich niet voorstellen dat de partijen de bedoeling hebben om sociale woningverhuurders te raken met de aanpassing van de zogenoemde winstbelasting. Die is volgens hem vooral bedoeld om belastingontwijking door grote internationale bedrijven tegen te gaan.

Al jaren strijd
De woningcorporaties voeren juist al jaren strijd om vrijgesteld te worden van vennootschapsbelasting voor hun sociale verhuuractiviteiten. In de Tweede Kamer is vorig jaar een motie aangenomen die dit zou moeten regelen. Maar de verantwoordelijk staatssecretaris Eric Wiebes heeft die motie niet uitgevoerd.

In plaats daarvan worden corporaties nu de dupe van aanpassing van onder meer de belastingaftrekregels. De sociale verhuurders hebben veel leningen lopen op het onroerend goed dat zij beheren en maken weinig winst. Vanaf 2019 wordt de renteaftrek op die leningen beperkt tot 30 procent van de fiscale winst.

Grote investeringen
Corporaties moeten de komende jaren veel investeren, Door deze tegenvaller kunnen die investeringen in het gedrang komen. Zo moeten er meer sociale woningen worden gebouwd. De afgelopen jaren zijn er als gevolg van de crisis te weinig sociale huurwoningen bij gekomen. Daarnaast hebben de corporaties plannen om de bestaande voorraad huurwoningen energiezuinig en CO2-neutraal te maken.
De corporaties waren al teleurgesteld over het feit dat in het regeerakkoord slechts honderd miljoen euro wordt vrijgemaakt (korting op verhuurderheffing) voor verduurzaming van sociale huurwoningen. Aedes had op veel meer gehoopt. Voorzitter Marnix Norder zei enkele weken geleden nog dat het bedrag net genoeg is om huurwoningen van spaarlampen te voorzien.

 

Bron: RTL nieuws