Ontwerp gebied Hoflaan-Bovenkerk

Ontwerp gebied Hoflaan-Bovenkerk

In de raadsvergadering van woensdag 17 oktober 2018 heeft de gemeenteraad de Ontwerp principes van het gebied Hoflaan-Bovenkerk (Centrum Stolwijk) vastgesteld.
Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist heeft in een brief voorafgaande aan de raadsbehandeling de gemeenteraad een aantal suggesties gedaan voor de bouw van de sociale huurwoningen op het stuk grond van Groen Wonen Vlist en de inrichting van het gehele gebied.
Zoals bekend zien wij graag seniorenwoningen op deze plek. Wij hebben in onze brief gewezen naar goede voorbeelden hiervan, zoals ‘De Knarrenhof’ in Zwolle.

Onderstaand het volledige (concept) plan: dubbelklikken om te openen.

Ontwerp Principes stedenbouwkundig plan