Oproep wijkambassadeurs

Oproep wijkambassadeurs

Omdat het voor het bestuur van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist onmogelijk is om te weten wat de wensen en verlangens zijn van alle huurders van Groen Wonen Vlist, als het gaat om verbeterpunten, suggesties, leefbaarheid in de wijk of andere wensen is Huurdersbelang op zoek naar huurders die willen optreden als wijkambassadeur.

Deze wijkambassadeurs kunnen voor de huurder belangrijke zaken vervolgens doorgeven aan het bestuur van Huurdersbelang. Huurdersbelang neemt dit dan weer mee in het overleg met Groen Wonen Vlist. Het doel van dit alles is het woongenot en alles wat daarbij hoort in uw woning/wijk nog verder te verbeteren.

Het streven van Huurdersbelang is om in Haastrecht en Stolwijk minimaal twee ambassadeurs (aanspreekpunten) te hebben en voor de huurders in Vlist één.

Wij hopen dat er huurders zijn die het nut hiervan inzien en zouden dan ook heel graag met u in contact willen komen.

Voel je je geroepen om wijkambassadeur te worden? Meld je dan aan via het mailadres van het secretariaat . Eventuele nadere informatie kunt u ook verkrijgen bij het secretariaat.

Alvast dank voor uw aanmelding!

Bestuur Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist