Huurdersbelang HSV

Waarom een Huurdersbelang

Heel recent, in april 2017 is de vereniging Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (HB HSV) officieel opgericht. De statuten zijn vastgesteld en is er een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, zodat de vereniging ook als rechtspersoon wordt aangemerkt.

De nieuwe vereniging is ontstaan uit het Huurdersplatform van Groen Wonen Vlist. Het voormalige platform was van mening dat, mede vanwege het in werking treden van de Woningwet 2015, het noodzakelijk was een huurdersvereniging op te richten. Deze wet geeft huurdersorganisaties meer wettelijke, juridische bevoegdheden en zeggenschap als het gaat om het lokale huurbeleid. In de gemeente Krimpenerwaard zijn nog meer huurdersorganisaties werkzaam, bijvoorbeeld in Ammerstol, Gouderak, Krimpen a.d. Lek, Lekkerkerk, Schoonhoven.

Waarom een vereniging Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist
Omdat een verhuurder niet met alle huurders tegelijk kan praten, is het belangrijk dat huurders een organisatie hebben, die namens hen de verhuurder kan adviseren. Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist is zo’n huurdersorganisatie die opkomt voor de belangen van de huurders. Huurdersbelang overlegt met de directeur van Groen Wonen Vlist, over zaken die u aangaan.

Irene van Vliet, secretaris van Huurdersbelang zegt daarover:
‘het overleg tussen huurder en verhuurder is niet alleen wettelijk verplicht, maar gewoonweg ook erg belangrijk.
Zit je niet aan tafel, dan mis je een kans om invloed uit te oefenen’.

Arie Groenevelt, de  penningmeester van de vereniging, wijst daarbij op een aantal onderwerpen waarover advies uitgebracht mag worden zoals:
‘het huurbeleid, de jaarlijkse huurverhoging, onderhoudsbeleid en veel andere zaken, zoals hoe te handelen bij een verhuizing, wat mag er blijven zitten en wat niet’.

Jan Been (vicevoorzitter) en Francisca Dorothal, (Francisca, sinds 10 april april 2018 lid van het bestuur) , hechten er aan op te merken:
‘dat een huurdersorganisatie geen klachtenloket is voor de huurders, maar als blijkt dat er regelmatig zaken misgaan bij de verhuurder, bijvoorbeeld met de klachtenbehandeling en de termijn waarbinnen de klacht wordt afgehandeld, dan trekt Huurdersbelang wel degelijk aan de bel bij de verhuurder. Francisca, zegt vervolgens dat zij het heel belangrijk vindt dat klachten snel en goed worden verholpen. Jan, knikt instemmend en zegt, daar zijn de huurders pas echt bij gebaat.

Wat is ons doel
Huurdersbelang heeft als doel voor alle huurders de belangen te behartigen op het gebied van de volkshuisvesting. Te denken valt aan het zich inzetten voor kwalitatief goede, betaalbare en passende woningen. Ook hechten we groot belang aan zaken, zoals leefbaarheid in de wijk, een propere woonomgeving, goede en snelle dienstverlening door Groen Wonen Vlist.

Een huurdersorganisatie heeft een wettelijk recht op informatie en recht op het uitbrengen van advies. De verhuurder kan een advies van Huurdersbelang HSV niet altijd zomaar naast zich neerleggen, maar zal hier serieus naar moeten kijken en op reageren.  Bij belangrijke zaken zal de verhuurder dan ook met goede argumenten moeten komen om een gekwalificeerd advies te negeren. Het doel van Huurdersbelang is op een kritische en constructieve wijze gebruik te maken van de aan huurdersorganisaties toegekende bevoegdheden.

 

U kunt zich als lid op verschillende manieren aanmelden:

per mail : ,

website: www.huurdersbelanghsv.nl

schriftelijk bij ons secretariaat:
Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist,

 p.a. Dahliastraat 33, 2821 VP Stolwijk

telefonisch:  06 – 42 74 64 65

 

Met vriendelijk groet,
het bestuur van Huurdersbelang  Haastrecht, Stolwijk, Vlist
Jan Been, Irene van Vliet, Arie Groenevelt, Francisca Dorothal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *