“PASSEND WONEN” LOST NIETS OP

“PASSEND WONEN” LOST NIETS OP

Begin juni heeft een groep van 23 woningcorporaties bij minister Ollongren van Wonen een plan ingediend voor “passend wonen”. Ze willen inkomen en gezinssamenstelling van huurders in de gaten houden en vergelijken met de woning waarin zij wonen.

Wie niet passend woont krijgt een andere woning aangeboden. Bij huurders die daar niet op ingaan gaat de huur omhoog. Het idee lijkt op de inkomensafhankelijke huurverhoging, waarmee minister Blok eerder hoge inkomens wilde laten doorstromen naar duurdere woningen.

Maar net als toen zijn er gewoonweg niet voldoende woningen om door te schuiven, vind o.a. de Amsterdamse huurdersorganisatie Huurgenoot. Hun verhuurder Stadgenoot is één van de ondertekenaars van het plan. Volgens Huurgenoot komt hiermee de woonzekerheid in het geding en komt het neer op “het afschaffen van de huurbescherming in de huidige vorm”. Niet de huurders zijn het probleem, maar het woning tekort als gevolg van het overheidsbeleid. “Er is vrijwel niet gebouwd, mede doordat geld dat voor de bouw beschikbaar had moeten zijn in de schatkist is verdwenen”, stelt de huurdersorganisatie.

Bron: Huurwijzer nr.2