Prestatieafspraken 2019-2022

Prestatieafspraken 2019-2022

Dinsdagmiddag 11 december is door onze voorzitter Bas Noorlander, de bestuurder van Groen Wonen Vlist, Jacques Reniers en wethouder Leon de Wit, het document Prestatieafspraken 2019-2022.
ondertekend.

In dit document zijn concrete afspraken (waar mogelijk) vastgelegd en inspanningsverplichtingen voor Huurdersbelang, Haastrecht, Vlist, Groen Wonen Vlist en de gemeente Krimpenerwaard.

Deze gelijkwaardige partners zullen zich gezamenlijk inspannen om de volkshuisvestelijke opgaven te realiseren. Dit betekent onder meer, beschikbaarheid, betaalbaarheid voor de doelgroep van sociale huurwoningen. Maar ook zorgen voor voldoende ouderenhuisvesting, duurzaamheid, kwalitatieve nieuwbouw en optimale leefbaarheid. De paragraaf energietransitie verduurzaming zal de komende jaren één van de belangrijkste onderwerpen zijn.

Huurdersbelang wil graag in dialoog met alle belanghebbenden bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen.
Wat ons betreft gaan we direct aan de slag met de uitvoering van deze afspraken. Jaarlijks worden de bereikte resultaten en stand van zaken besproken. Dit om de vinger aan de pols te houden of we op koers blijven.

Onderstaand de getekende Prestatieafspraken, dubbelklikken op de link

Prestatieafspraken GWV 2019-2022