Prestatieafspraken getekend

Prestatieafspraken getekend

Prestatieafspraken met Groen Wonen Vlist
en de gemeente Krimpenerwaard

 

Woensdagmiddag 13 december hebben alle woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen in de Krimpenerwaard een zgn. Prestatieafspraak ondertekend.
Voor Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist tekende voorzitter Bas Noorlander. De afspraken gelden tot 2022. Jaarlijks worden de afspraken opnieuw bekeken. Welke resultaten zijn er behaald en welke niet. Voorafgaande aan de ondertekening meldde wethouder De Wit dat de bijdrage van de gemeente in het proces om te komen tot deze afspraken niet optimaal was geweest.

Dit punt haalde Bas Noorlander ook aan in zijn reactie over de gang van zaken om tot deze afspraken te komen. Groen Wonen Vlist had op 1 juli alles in orde. Huurdersbelang was en is zeer tevreden over hoe Groen Wonen dit heeft opgepakt. Daarna was het wachten op de gemeente die deze zaak veel te laat heeft opgepakt. Velen hadden het gevoel niet serieus te worden genomen. De wethouder beloofde beterschap voor het komende jaar.

Een Prestatieafspraak is een opsomming van zaken die betrokken partijen verplicht om deze uit te voeren.
Bijvoorbeeld:
• Bouwen van voldoende kwalitatieve sociale huurwoningen.
• Maar ook dat de corporatie twee derde van de vrijkomende woningen moet verhuren aan mensen met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag.
• Dat woningen energiezuiniger gemaakt moeten worden.
• Dat de gemeente Krimpenerwaard bij de bouw van sociale huurwoningen niet meer dan maximaal 20.000,–25.000,– euro in rekening brengt per kavel.
• Oudere huurders zo lang mogelijk in de eigen woning zelfstandig kunnen blijven wonen.
• En dat volgens ons de oudere (alleenstaande) huurder bij doorstroming van bijvoorbeeld een eengezinswoning naar een appartement dezelfde huur moet kunnen blijven behouden.
• Maar ook zaken die betrekking hebben op het netjes en schoonhouden van de woonomgeving en de leefbaarheid van de wijken.
Allemaal zaken die Huurdersbelang belangrijk vindt en waarvoor we ons hebben ingezet om die in de Prestatieafspraken opgenomen te krijgen.

Aan woningcorporaties, gemeente Krimpenerwaard de taak om de afspraken te vertalen in concrete uitvoering. Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist zal dit proces nauwlettende volgen en toezien dat de gemaakte afspraken ook echt worden nagekomen.

Voor wie de Prestatieafspraken wil nalezen, deze kunt u downloaden via onderstaande link

Prestatieafspraken GWV 2018-2022

Bas Noorlander, voorzitter HB HSV