Proef met Tiny Houses voor jongeren

Proef met Tiny Houses voor jongeren

Om jongeren meer kans te geven om tegen lage kosten een woning te betrekken, gaat de gemeente Krimpenerwaard waar tiny houses (kleine woningen) kunnen worden geplaatst. Daarmee werd een voorstel van Ton van Dorp (Cjhristen Unie) tijdens de behandeling van de kadernota aangenomen.

Van Dorp hoopte daarmee tegemoet te komen aan de wensen van inwoners van de kern Gouderak, maar wethouder Leon de Wit wilde alleen akkoord gaan als de indiener zijn voorstel breder zou trekken. In plaats van in Gouderak zal de proef elders in de Krimpenerwaard worden gehouden.

De Wit heeft reeds twee locaties voor een serie tiny houses op het oog, maar wil het plan eerst afstemmen met andere betrokkenen. Het is nogal complex. We moeten goed kijken naar regelgeving, voorwaarden en bindende afspraken. Het is niet op korte termijn uitvoerbaar, maar de ontwikkelingen van tiny houses is niet te stuiten, Bovendien juich ik het streven om onze jeugd huisvesting in de polder te bieden van harte toe. De Wit zag vooralsnog geen mogelijkheden voor gemeentelijke financiering van starterswoningen, maar gaat op verzoek van PvdA, CDA en GBK er wel mee aan de slag.

Hij gaf aan dat in 2018 in totaal 131 sociale huurwoningen zijn gebouwd en dat er nog eens zes koopwoningen voor 185.000 euro in Lekkerkerk zijn gerealiseerd. Lastiger is het onderwerp skaeve huse voor inwoners met gedragsproblemen, die eigenlijk niet in een gewone woonwijk kunnen verblijven. In het nieuwe locatie-onderzoek met de corporaties zal ik nagaan hoe groot het probleem feitelijk is, beloofd De Wit.

Bron: Het Kontakt