Sloop woningen Frans Halsstraat en Rembrandtlaan Stolwijk

Sloop woningen Frans Halsstraat en Rembrandtlaan Stolwijk

Maandagavond 7 januari 2019 heeft Groen Wonen Vlist (GWV) in Het Kwartier te Stolwijk de voorgenomen sloop aangekondigd van de 42 duplexwoningen.
De technische staat is zodanig, dat slechts met extreem hoge kosten (plm. 120.000 – 125.000 euro per woning) de woningen in een acceptabele staat gebracht kunnen worden.


De afgelopen jaren hebben er diverse onderzoeken plaatsgevonden. Inmiddels zijn er ook spoedreparaties uitgevoerd om de complexen in een veilige staat te houden. Op deze avond is ook gesproken over het ontwikkelen van een nieuwbouwplan. De aanwezige huurders hadden uiteraard veel vragen over het tijdpad, herhuisvesting, urgentie etc., etc. Op veel van deze vragen kon door GWV nog geen reactie worden gegeven.

Groen Wonen Vlist heeft toegezegd een bewonerscommissie in het leven te roepen, inclusief een vertegenwoordiging van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist