Sociale Huurwoningen

Sociale Huurwoningen

Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist (HB HSV) vraagt aandacht voor voldoende sociale huurwoningen in het plan Galgenoord te Haastrecht. Het standpunt wordt bekrachtigd in een brief aan het college van B&W.

Er zijn plannen voor de bouw van circa 180 woningen op het –verpauperde- bedrijventerrein en omgeving.

Huurdersbelang maakt zich al jaren sterk voor het realiseren van minimaal 35% sociale huurwoningen in (grotere) woningbouwplannen, meldt HB HSV in de brief. Dit percentage zien we ook graag gerealiseerd op Galgoord. “Op deze fraaie locatie, dichtbij de Hollandsche IJssel, moeten niet alleen woningen komen voor mensen met een goed gevulde beurs. Ook belangstellenden voor sociale huurwoningen willen graag op deze plek wonen”.

Huurdersbelang wil met de oproep een duidelijk signaal afgeven. Daarnaast wil het graag betrokken worden bij de verdere uitwerking van de herontwikkeling van Galgoord.

Bron: Het Kontakt

Onderstaand de brief die HB HSV naar College B&W en naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Dubbelklikken op de link om de brief te openen.

College B&W en Gemeenteraad Ontwikkeling Galgoord Haastrecht