Steeds meer economische daklozen

Steeds meer economische daklozen

Er melden zich steeds meer ‘economische daklozen’ bij opvangcentra in Nederland.
Het gaat om mensen die door een economische tegenslag, zoals een scheiding of faillisement, geen woning meer hebben.

Tekort aan betaalbare woningen
De Nederlandse opvangcentra zitten ’barstensvol’ zegt Jan Laurier. Hij is voorzitter van brancheorganisatie Federatie Opvang. Laurier: „Het aantal mensen dat beroep doet op opvang, neemt toe. Doordat er een tekort is aan betaalbare woningen lopen de opvanglocaties over.” Het aantal daklozen verdubbelde tussen 2009 en 2015 bijna. Eind 2016 telde Nederland 31.000 mensen zonder huis. Het is onduidelijk hoe groot het aandeel economische daklozen precies is omdat de organisaties dat niet op die manier bijhouden.


Armoede onder huurders
Niet alleen het tekort aan betaalbare huurwoningen speelt een rol. Vorig jaar concludeerde het College voor de rechten van de Mens in een armoederapport dat de stijgende woonkosten en achterblijvende inkomens voor armoede zorgen. In het rapport spreekt het college van ‘grote problemen met betaalbaarheid van de woonkosten. Dit leidt onder andere tot steeds meer armoede en is ook een oorzaak van dakloosheid.’ Het gaat dan met name om de lage inkomens in de sociale huursector. Op ons Meldpunt Huuralarm komen geregeld meldingen binnen van huurders die de huur amper kunnen opbrengen. Ook van het niet kunnen vinden van een betaalbare huurwoning wordt regelmatig melding gedaan.
Bron: Woonbond