Veel meer betaalbare woningen nodig voor starters

Veel meer betaalbare woningen nodig voor starters

Er moeten veel meer betaalbare huurwoningen worden gebouwd, om de woningnood onder starters te lenigen. Dit bepleit de Woonbond op 13 september in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

De woningnood heeft de afgelopen jaren weer een stevige comeback heeft gemaakt, mede omdat er door de verhuurderheffing veel te weinig is gebouwd en veel huurwoningen zijn verkocht of geliberaliseerd. Het aantal sociale huurwoningen van woningcorporaties en particuliere verhuurders samen is met zo’n 200.000 is afgenomen in de periode 2009-2015. Vooral starters zijn hiervan de dupe.

Huren rijzen de pan uit
Veel jongeren kunnen geen betaalbare huurwoning of koopwoning krijgen. Zowel de huren als de koopprijzen rijzen de pan uit. Van de huurders jonger dan 25 jaar betaalde in 2015 22% meer dan 35% van het inkomen aan huur. Voor hen die deze hoofdprijs niet kunnen of willen betalen resteert krakkemikkige kamerbewoning, gedwongen samenwonen of tijdelijke en flexibele woonruimte.

Zwakke rechtspositie of hoge ‘middenhuren’
De alternatieven die starters kiezen, leiden vaak tot een zwakkere rechtspositie. Zij tekenen noodgedwongen tijdelijke huurcontracten, waardoor zij na een aantal jaar opnieuw in een situatie komen waarbij zij wel een woning nodig hebben, maar niet kunnen krijgen. De laatste tijd wordt een flinke inspanning gedaan om voor starters met een middeninkomen woningen in het ‘middensegment’ te bouwen, vooral in steden als Amsterdam en Utrecht waar de woningnood het grootst is. Maar een huur van 750 tot 950 euro leidt voor starters al snel tot huurquotes van 50% of meer.

Bouwproductie naar 100.000
De Woonbond zal er in het rondetafelgesprek op aandringen dat er de komende tijd jaarlijks zo’n 100.000 woningen worden gebouwd, waarvan een groot aantal sociale huurwoningen. Met de huidige stand van de vergunningsaanvragen is dat zonder extra impuls echter onmogelijk. De overheid kan door aangepaste regelgeving de bouwproductie in de sociale huursector stimuleren en de toegang van starters met een laag inkomen tot de woningmarkt verbeteren. Daarvoor is het noodzakelijk om de verhuurderheffing af te schaffen of om te zetten in een investeringsfonds.

Toegangseisen versoepelen
Verder moeten de toegangseisen voor middeninkomens in de sociale huursector worden versoepeld, zodat ook starters met een inkomen tussen 38.000 en 43.000 euro de kans krijgen op een betaalbaar huurhuis.

Bron: Woonbond