Verbetering woonveiligheid van Wooncomplex Bovenkerk

Verbetering woonveiligheid van Wooncomplex Bovenkerk

Verbetering woonveiligheid van Wooncomplex Bovenkerk in Stolwijk door het aanbrengen van hekwerken.

In september 2017 zijn er ernstige vernielingen aangebracht aan het wooncomplex Bovenkerk. Het was velen bekend dat er op de groenstrook onder de galerij net zoals in de tegenover gelegen speeltuin zich vaak lieden ophielden/ophouden die daar niks te zoeken hebben. Verschillende keren hebben de bewoners hierover geklaagd. Zoals het vaak gaat wordt de put gedempt als het kalf verdronken is. 
De vernielingen bestonden uit het slopen van een gedeelte van de buitenmuur (het verwijderen van bakstenen), het slopen en verwijderen van de dorpels onder de kozijnen, het er uit trekken van isolatiemateriaal tussen buitenmuur en spouwmuur. Tevens was er brand gesticht onder de galerij. Alles bij elkaar een buitengewoon onveilige situatie voor de bewoners, die terecht heel ongerust waren. Reden voor Huurdersbelang namens de bewoners verhuurder Groen Wonen Vlist te verzoeken direct of zo snel mogelijk tot herstel over te gaan en voorzieningen aan te brengen die het onmogelijk maken dat onbevoegden zich ophouden onder de galerij van het Wooncomplex. Ook heeft Huurdersbelang aan Groen Wonen Vlist verzocht aangifte te doen bij de politie van deze vernielingen zodat de daders aansprakelijk gesteld worden en ook de schade kunnen vergoeden.

Woensdag 1 februari zijn er namens Groen Wonen Vlist een aantal hekwerken aangebracht die de toegang onder de galerij bemoeilijken. Huurdersbelang stelt dit zeer op prijs. Het is ook een hele geruststelling voor de bewoners dat deze veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

Het is natuurlijk jammer dat het aanbrengen van hekwerken noodzakelijk is om vandalen en schorremorrie te weren van deze plek waar ze niks te zoeken hebben. Huurdersbelang pleit dan ook niet alleen voor beter toezicht en handhaving door de gemeente Krimpenerwaard maar ook voor het serieus nemen van signalen van bewoners die zaken constateren die niet door de beugel kunnen. Hopelijk worden de daders alsnog opgepakt.