Visitatie door Raeflex voor Qua Wonen

Visitatie door Raeflex voor Qua Wonen

Bijgaand (in PDF vorm) het verslag dat verschenen is in het blad van de Woonbond genaamd “Huurpeil”, dit is een landelijke uitgave bestemd voor alle aangesloten corporaties en medewerkers van huurdersverenigingen. Mevrouw Annie de Bruin één van de leden van huurders belangen vereniging Lekkerkerk heeft een interview gegeven aan bovengenoemd blad.

Leest u het verslag (klik op onderstaande link).

Beleid en praktijk lopen uiteen bij Qua Wonen

Namens het Bestuur HB HSV
Irene van Vliet