Wat verandert er voor woningcorporaties in 2018?

Wat verandert er voor woningcorporaties in 2018?

Inkomens- en huurgrens
Woningcorporaties moeten per 1 januari 2018 minstens 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot 41.056 euro. Ten minste 80 procent moet gaan naar huishoudens met een inkomen tot 36.798 euro. De liberalisatiegrens (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt) is net als voorgaande jaren 710,68 euro.

Huurtoeslag
De pensioengerechtigde leeftijd gaat sinds 2013 stapsgewijs omhoog. Dat heeft gevolgen voor de leeftijd waarop huurtoeslagontvangers te maken krijgen met de regeling voor gepensioneerden. In 2018 is die leeftijd 66 jaar.
Het maximale inkomen waarop een huishouden nog in aanmerking kan komen voor huurtoeslag is verhoogd. Dat inkomen is afhankelijk van de grootte van het huishouden en de leeftijd.

De bedragen voor 2018 zijn:

Eenpersoons  22.400 euro
Meerpersoons  30.400 euro
Eenpersoons-ouderen  2.375 euro
Meerpersoons-ouderen  30.400 euro

 

Passend toewijzen
De huishoudens die in aanmerking komen voor passend toewijzen moeten een woning toegewezen krijgen met een huur onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag. Deze bedraagt voor huishoudens van één of twee personen 597,30 euro (was 592,55 euro in 2017) en 640,16 euro voor huishoudens met meer personen (was 635,05 euro in 2017). In 5 procent van de toewijzingen mag de corporatie hiervan afwijken.

 

Huurprijs
Woningcorporaties mogen hun huren in 2018 gemiddeld met maximaal 2,4 procent verhogen. Voor individuele huurders is een hogere huurstijging mogelijk. De maximaal toegestane huurstijging voor individuele huurders hangt af van het inflatiepercentage en het huishoudinkomen. Het inflatiepercentage van 1 december 2016 tot 1 december 2017 is 1,4 procent.

Voor huishoudens met een inkomen:
– tot en met 41.056 euro stijgt de huur maximaal 3,9% (de inflatie + opslag van 2,5 procentpunt)
– boven 41.056 euro stijgt de huur maximaal 5,4% (de inflatie + opslag van 4 procentpunt)

Bron: Aedes