Huurdersbelang HSV

Wie zijn wij

Huurdersbelang overlegt met de verhuurder, Groen Wonen Vlist, over zaken die u aangaan. Denk maar eens aan het huurbeleid, de jaarlijkse huurverhoging, onderhoudsbeleid en veel andere zaken,, zoals hoe te handelen bij verhuizing, welke verbeteringen die u aangebracht heeft mogen blijven zitten en welke niet.

Overleg tussen huurder en verhuurder is niet alleen wettelijk verplicht, maar gewoonweg ook erg belangrijk. Zit je niet aan tafel, dan mis je een kans om invloed uit te oefenen. Omdat de verhuurder niet met alle huurders tegelijk kan praten, is het nodig dat huurders een organisatie hebben, die namens hen kan optreden.

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (HB HSV) is zo’n huurdersorganisatie, deze komt op voor de belangen van de huurders.

Huurdersbelang HSV is onafhankelijk, en is van en voor de huurders. Als veel huurders ons steunen dan is de positie in het overleg met Groen Wonen Vlist sterker, daardoor kunnen ook uw belangen beter behartigd worden.

Het bestuur bestaat uit:
Jan Been(vicevoorzitter)
Irene van Vliet (secretaris)
Arie Groenevelt (penningmeester)
Francisca Dorothal (algemeen lid)