Wijziging in het bestuur van Huurdersbelang, Haastrecht, Stolwijk, Vlist

Wijziging in het bestuur van Huurdersbelang, Haastrecht, Stolwijk, Vlist

Op 30 januari 2019 heeft, tot ons grote genoegen, de algemene ledenvergadering van Huurdersbelang Leen Molenaar, huurder uit Vlist, benoemd tot bestuurslid. Het bestuur heeft hierna vervolgens de bestuursfuncties opnieuw verdeeld.

De herverdeling van functies was noodzakelijk omdat de directeur van Groen Wonen Vlist op eens, bijna 2 jaar na de oprichting van Huurdersbelang, bezwaar maakte tegen de aanwezigheid van een niet huurder (onze voorzitter Bas Noorlander) in het bestuur. Daardoor wenste hij Huurdersbelang niet langer te erkennen als een huurderorganisatie ingevolge de Wet op het overleg huurders verhuurder. Huurdersbelang zag zich daardoor genoodzaakt de bestuursfuncties te herverdelen. 

Het bestuur bestaat nu uit: Leen Molenaar, voorzitter, Irene van Vliet, secretaris, Arie Groenevelt, penningmeester, Jan Been, bestuurslid, Francisca Dorothal, bestuurslid, allen huurders van een woning van Groen Wonen Vlist. 

Huurdersbelang zal, gelet op deze bestuurlijke aderlating, naar het zich laat aanzien, veel meer dan in het verleden gebruik gaan maken van (onafhankelijke) externe adviseurs, waaronder de Woonbond. Dit om de kwaliteit van de adviezen, inbreng bij projecten, organisatie van bijeenkomsten, et cetera, et cetera op een deskundige en professionele wijze te blijven garanderen. Daar hebben de huurders in Haastrecht, Stolwijk, Vlist tenslotte recht op. 

Als medeoprichter van Huurdersbelang zijn wij Bas Noorlander heel veel dank verschuldigd. Wij zijn dan ook verheugd u te kunnen meedelen dat wij -indien noodzakelijk-, ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van zijn deskundige, onafhankelijke en inhoudelijke expertise. 

Voor alle duidelijkheid, Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist is op alle gebieden en voor alle (juridische) procedures wettelijk en ook statutair een volledig bevoegde en ontvankelijke huurdersorganisatie. 

Wilt u de brief lezen die wij aan de directeur van Groen Wonen Vlist hebben verstuurd over dit onderwerp.

Door op onderstaande link  te klikken krijgt u de brief eerst “klein” te zien en daarna nogmaals op de (kleine) brief klikken dan opent de brief in “normaal” formaat zodat u hem gemakkelijk kunt lezen.

075 Wijziging bestuurssamenstelling HB HSV