Documenten en brieven

Documenten: dubbelklikken om te openen

Huisvestingsverordening Krimpenerwaard 2021

Persbericht nav brief gemeente iz Hoflaan Rembrandtlaan

Definitief rapport evaluatie fusieproces

Ecorys Visitatie rapport GWV

Prestatieafspraken GWV 2019-2022

Wie doet wat 2018

Afschrift akte van oprichting

Prestatieafspraken GWV 2018-2022

Urgentieverklaring hoe werkt dat 

 

Brieven verstuurd door HB HSV: dubbelklikken om te openen

Onderstaand de brieven die HB HSV  heeft verstuurd naar de Gemeenteraad en Groen Wonen Vlist naar het College van B&W met betrekking tot het Centrumplan Stolwijk
108 Voortgang Centrumplan Stolwijk en project sloop nieuwbouw Frans Halsstraat Rembrandtlaan
Brief aan College inzake voortgang projecten Hoflaan en Rembrandtlaan

104 Maatschappelijke visitatie
Reactie van Groen Wonen Vlist op bovenstaande brief: Reactie visitatierapport HB HSV-GWV

College B&W en Gemeenteraad Ontwikkeling Galgoord Haastrecht

Bouwstenen voor de toekomst

Haalbaarheidsonderzoek Fusie

Wijziging bestuurssamenstelling HB HSV