Grote versnelling verduurzaming nodig

Grote versnelling verduurzaming nodig

Er moet nu in hoog tempo verduurzaamd worden, 632 wetenschappers van het wereldwijde klimaat-panel IPCC hebben opnieuw aan de bel getrokken. “We moeten nu in actie komen,” zegt IPCC-voorzitter Hoesung Lee. De Woonbond is het daarmee eens, en pleit ervoor dat huurders niet achterblijven maar mee kunnen doen.
Vrouw demonstreert met bord "We need a change"
Over de hele wereld vinden Klimaatmarsen plaats. Ook in Nederland.

De CO2-uitstoot in de wereld blijft stijgen. Dit heeft grote gevolgen voor ons leven. Er zijn grote maatregelen nodig om de opwarming van de aarde af te remmen. Als de temperatuur op aarde meer dan 1,5 graden Celsius stijgt, dan wordt het leven voor mensen er moeilijk en zullen er veel mensen dood gaan.

Anderhalve graad is heel veel
1,5 graden klinkt misschien weinig, maar het heeft grote gevolgen. Voor Nederland betekent dat bijvoorbeeld dat de zeespiegel dan extreem hoog komt (5 tot 7 meter hoger dan nu). Er komt extreem veel (smelt)water via de grote rivieren naar Nederland. Er is kans op grote overstromingen, op veel regen en stormen. Maar ook op extreme hitte en grote droogte, met kans op grote branden.

Nu of nooit: 2025 is over 2,5 jaar
Al meer dan honderd jaar stijgt de CO2-uitstoot van mensen. Het IPCC publiceerde op 4 april een nieuw rapport. Daarin staat dat de uitstoot vanaf 2025 moet dalen én in 2030 moet zijn gehalveerd. We kunnen dit alleen bereiken als we nu ons leven op alle terrein (wonen, verkeer, industrie, landbouw) aanpassen. “Het is nu of nooit,” stelt het IPCC. “De komende 8 jaar zijn cruciaal.”

Geld genoeg, samenwerking te weinig
Het IPCC heeft ook onderzocht of er voldoende geld beschikbaar is om deze aanpassingen te doen. Uit het onderzoek blijkt dat er genoeg geld is. Het IPCC stelt dat er sterker beleid nodig is en dat de overheid, de financiële sector en gemeenschappen beter met elkaar moeten samenwerken.

Wat we moeten doen

De belangrijkste dingen die we moeten doen zijn:

  • minder energie gebruiken, o.a. door recycling en isolatie
  • geen fossiele brandstoffen (gas, olie en kolen) gebruiken
  • andere energiebronnen gebruiken, zoals zonne-energie en aardwarmte
  • meer duurzaam opgewekte elektriciteit gebruiken

Gezonder en prettiger leven
Deze aanpassingen hebben grote gevolgen voor ons dagelijks leven, zegt het IPCC. Maar er zitten ook grote voordelen aan, want we zullen er een gezonder en prettiger leven voor terugkrijgen. Onder andere omdat onze huizen comfortabeler zullen worden en de lucht gezonder. Meer dan 100 jaar hebben we de aarde uitgebuit. “We moeten nu vooruit, naar een eerlijkere en duurzamere wereld.

Klimaatmars zondag 19 juni
De organisatoren van de Klimaatmars in Nederland hebben de oproep van het IPCC opgepakt. De Klimaatmars vindt plaats op zondag 19 juni met als titel ‘Geen woorden, maar daden’. “Afgelopen jaar verloren mensen in Limburg hun huis door overstromingen; elders verwoesten bosbranden gemeenschappen van mensen en dieren. Het is duidelijk dat we eerlijk klimaatbeleid nodig hebben, en wel nu,” schrijven de organisatoren. Je wordt om 13.00 uur verwacht op de Binnenrotte in Rotterdam.

De Woonbond is één van de ondersteunende organisaties van de Klimaatmars.

Bron: Woonbond