Bevries de huren

Bevries de huren

De Woonbond vraagt de Tweede Kamer om de huurprijzen van alle huurwoningen met een F- of G-label te bevriezen zolang ze niet worden geïsoleerd. Dat zorgt ervoor dat de woonlasten van de huurder niet via huur én de energierekening tegelijk blijven stijgen. Ook is het een prikkel om te zorgen dat verhuurders huurwoningen gaan verduurzamen en de slechtst geïsoleerde woningen als eerste aan te pakken. ‘Bevries de huren, en niet de huurders’ zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels in het NOS journaal(externe link).

Verhoog de huurtoeslag

Het zijn vooral huurders met een laag inkomen die in de knel zitten door hoge energielasten. De Woonbond vraag daarom ook aan de Kamer om de huurtoeslag te verhogen. Deze toeslag komt vooral terecht bij huurders met een laag inkomen. Daarmee is dit een effectieve maatregel om huurders die worstelen met hoge woonlasten te helpen.

Gratis webinar: haal energie uit je rekening

Wil je als huurder weten wat je zelf kan doen? In oktober start de Woonbond de campagne Haal energie uit je rekening. We houden onder andere een webinar op woensdag 27 oktober waarin we uitleggen hoe de energierekening in elkaar zit, waar je invloed op hebt, en we laten zien hoeveel energie én geld je kunt besparen met weinig inspanning. Je kunt je via deze webpagina aanmelden(externe link) voor het gratis webinar.

Bron: Woonbond

 

Plannen Prinsjesdag doen niets tegen wooncrisis

Op dinsdag 21 september  is de de miljoenennota gepubliceerd. Daarin staan ook de plannen van het demissionaire Kabinet op het gebied van huren en wonen.

‘Het gevoel van urgentie om de wooncrisis echt aan te pakken ontbreekt volledig. Er worden wat pleisters geplakt met 100 miljoen per jaar extra voor woningbouw, terwijl de miljardenheffing op sociale huur in stand blijft. Die boete op betaalbare huurwoningen moet er af zodat er meer sociale huurwoningen verduurzaamd en gebouwd kunnen worden en de woningen betaalbaarder kunnen worden verhuurd.’ Zo reageert Woonbonddirecteur Zeno Winkels op de gepubliceerde plannen uit de miljoenennota. In de miljoenennota is de verhuurderheffing in stand gehouden. Komend jaar kost die huurders en woningzoekenden zo’n anderhalf miljard euro. De Woonbond wil dat die heffing wordt afgeschaft en vindt dat er juist extra geld moet naar woningbouw.

Meerderheid voor noodzakelijke maatregelen
De Woonbond wijst erop dat er een meerderheid in de Tweede Kamer voor het afschaffen van de verhuurderheffing is. Winkels: ’Ze kunnen niet blijven wachten terwijl de problemen van huurders en woningzoekers zich opstapelen. Zet nu een streep door die heffing. En investeer juist extra in betaalbaar wonen.’

Te dure vrije sector en wildgroei tijdelijke contracten 
Daarnaast is er ook een meerderheid voor het aan banden leggen van de huurprijzen in de vrije sector. Winkels: ‘De Kamer moet het initiatief naar zich toetrekken. De wooncrisis heeft nu écht ingrijpen nodig.’  Ook de tijdelijke huurcontracten moeten wat de Woonbond betreft worden afgeschaft. Winkels: ‘Een groep jonge huurders hopt nu van tijdelijke oplossing tot tijdelijke oplossing. Ze komen niet aan het opbouwen van een bestaan toe.’

Bron: Woonbond

Senioren kunnen voor beweging op muurvaste woningmarkt zorgen

Senioren kunnen voor beweging op muurvaste woningmarkt zorgen: ‘Maar je moet ze wél verleiden en dat gebeurt nog niet’

Doorstroom van senioren zou één van de oplossingen kunnen zijn voor de vastgelopen woningmarkt, maar dat gaat niet van zelf. Steeds vaker worden ouderen in de woonmarkt aangemerkt als degenen die grote huurhuizen moedwillig ‘bezet’ houden, maar dat is volgens de onderzoeker Petra de Jong niet het geval. Er is zeker een groep ouderen die wil verhuizen, míts het interessant is. Je moet ouderen een aantrekkelijk en betaalbaar alternatief bieden in hun eigen omgeving.

Senioren, die vaak jarenlang in een huurwoning wonen en daarom lage lasten hebben, voor een hogere huur naar een ‘flatje’ laten verhuizen gaat niet lukken. “Onderzoek wat de wensen van ouderen zijn én doe een aanbod dat aansluit op hun wensen. Er is niet één type oudere en dus ook niet één type seniorenwoning. De discussie gaat vaak over wat ouderen achterlaten, maar de aandacht moet liggen op wat ze nodig hebben. Je moet mensen helpen en ze niet afschrikken.” Ouderenbond Anbo pleit voor de bouw van meer ‘Knarrenhofjes’ waar ouderen zelfstandig bij elkaar in een hofje wonen. Daar zou veel behoefte aan zijn.

Woningbouwverenigingen zijn volop in gesprek met ouderen. Twee ‘seniorenmakelaars’ struinen sinds 2020 namens vijf woningbouwverenigingen in de regio honkvaste senioren af. Dat is een groep die groeit. In 2035 is bijna één op de vijf Rotterdammers 65 jaar of ouder, voorspelt het CBS. De seniorenmakelaars werken in Rotterdam op basis van tips, legt Hans Böse van woningcorporatie Woonbron uit. Samen met de ‘senioren’ kijken ze wat mogelijk is. Het initiatief, gesubsidieerd door de gemeente, begon als een proef en wordt nu doorgezet. Het is een tijdrovend proces maar uiteindelijk levert het verhuizingen én aanpassingen van woningen op. Wel zit bureaucratie creatieve oplossingen in de weg, ook nu nog in deze tijd van woningnood.

Huis delen? Dan AOW gekort
Een voorbeeld: als twee ouderen (zonder liefdesrelatie) een woning gaan delen, worden ze financieel ‘bestraft’. Hun AOW wordt gekort, omdat ze samen een huishouden vormen. Die korting is voor veel ouderen een reden om niet samen een huis te betrekken. Het Rotterdamse raadslid Ellen Verkoelen van 50PLUS vindt dat er in deze tijd van woningnood geen plaats is voor dit soort regels. “Dit is te gek voor woorden. Ik ken heel veel ouderen die het om die reden niet doen. Ik weet zeker dat als deze regelgeving in Den Haag aangepast wordt, het huizen oplevert. Voor ouderen is het ook fijn omdat ze de kosten kunnen delen én het vereenzaming tegen gaat.”

Een andere creatieve optie is het splitsen van huurwoningen. Woningbouwvereniging Talis in Gelderland is daar al mee bezig. Twee mensen kunnen dan in één eengezinswoning wonen. Dit scheelt in de huur. Voor mevr. de Groot  zou het een uitkomst zijn, als ze zo kan besparen op haar huur. Haar ruime zolderetage met riant balkon staat leeg. “Als ik volgend jaar met pensioen ga, neemt mijn huur een te groot gedeelte van mijn inkomen in. Het zou fijn zijn om geld over te houden voor de leuke dingen in het leven.” Al zou ze wel compleet zelfstandig willen wonen, dus geen gemeenschappelijke ruimtes. “Als je ouderen wil laten doorstromen is het altijd maatwerk”, ziet ook onderzoeker Petra de Jong.

 

Zo splitst Talis een woning op | Foto: Woningcorporatie Talis

Woningbouwverenigingen staan ook in onze regio open voor het splitsen van woningen. Maar het is lastig, leggen Vestia, Woonstad en Woonbron uit. Splitsen is kostbaar en er moeten veel afspraken gemaakt worden met de bewoners. Ook komt er veel regelgeving bij kijken. Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) bekijkt momenteel de mogelijkheden. Het onderzoek zit nog in de beginfase. “We zijn er nog niet over uit. Er moet erg zorgvuldig gekeken worden wat wel kan en wat niet. En welke panden geschikt zijn.”

Het aantal actieve woningzoekenden naar een (sociale) huurwoning bij een woningbouwvereniging in de gemeente Rotterdam is de afgelopen jaren fors toegenomen. Van ruim 45 duizend in 2016 tot meer dan 71 duizend in 2019.

Wonen als student tussen ouderen
Ouderen en jongeren zouden ook prima samen kunnen wonen. Dat blijkt in de Rotterdamse wijk Ommoord. De 23-jarige Lars woonde twee jaar lang in ouderencomplex Varenhof. Hij was ‘alarmstudent’ en woonde gratis in zijn studio in ruil voor hulp. “Ouderen hebben een alarmkastje en als er dan wat gebeurt, kwam ik in actie.” De student woonde er met veel plezier. Maar de coronatijd werd het eenzaam en besloot hij te vertrekken. Ook omdat de zorgtaken lastig te combineren waren met zijn opleiding. “Als ik er zonder verplichtingen (betaald) zou mogen wonen, zou ik het zeker doen. Het is leuk om zo te wonen.”

Wel waarschuwt Lars dat de levens van ouderen en studenten verschillen. Daarom moeten goede afspraken gemaakt worden over geluid en moet de isolatie goed zijn. “Mijn bovenbuurman was doof dus dat was niet zo’n probleem”, lacht de student. Ook waren er bewoners die gezellig een borrel mee dronken. “Het ligt er maar net aan hoe iemand van geest is. Als je begrip aan beide kanten hebt, kan het prima. We hebben een wooncrisis dus moeten we creatiever denken over huisvesting.”

Bron: Rijnmond Nieuws

 

Nieuwe collega voor Groen Wonen Vlist

Per 1 september heeft Groen Wonen Vlist een nieuwe collega: Iris Stevenson.
Iris is aangenomen voor de functies  Directiesecretaresse/Communicatiemedewerker

Organiseren en communiceren, dat is waar Iris zich mee bezig gaat houden binnen het team van Groen Wonen Vlist. Het contact tussen de bewoners van Haastrecht, Stolwijk en Vlist, de partners (Gemeente Krimpenerwaard, Huurdersbelang HSV, maatschappelijke organisaties enz.) en Groen Wonen Vlist is erg belangrijk. Samen met de directeur-bestuurder gaat Iris een nieuw plan ontwikkelen om dit contact zo goed mogelijk te laten verlopen. Er is aandacht voor onder andere de brieven die de huurders ontvangen, de nieuwsbrief, de website, de social media kanalen en de activiteiten van Groen Wonen Vlist. Duidelijke, persoonlijke en volledige informatie voor iedereen! Met als doel een glimlach op het gezicht van alle bewoners en woningzoekende.

 

Huurdersbelang HSV wenst Iris veel succes met haar plannen en hopen op een fijne samenwerking.

Het Bestuur HB HSV

Verhuurder mag geen administratiekosten of sleutelgeld in rekening brengen

Op 16 juli 2021 heeft de Hoge Raad bevestigd dat administratiekosten of contractkosten alleen in bijzondere omstandigheden gevraagd kunnen worden.

In de gevallen dat de door de verhuurder te leveren dienst voornamelijk het belang van de verhuurder dient of als de dienst reeds hoort tot de normale werkzaamheden van een verhuurder, zal er sprake zijn van een ‘onredelijk voordeel’. Zelfs een bedrag van enkele tientjes kan onredelijk zijn. Dit geldt ook voor corporaties.

De Hoge Raad legt in deze uitspraak uit hoe de wettelijke bepaling moet worden uitgelegd.

Extra eenmalige diensten
Eerst moet gekeken worden of de bedongen prestatie uitsluitend of voornamelijk het belang van de huurder dient. Als dat niet zo is,  dan kan pas de omvang van het voordeel voor de huurder en de kosten worden afgewogen. Een verhuurder mag bij het aangaan van de huur dus alleen kosten in rekening brengen voor extra eenmalige diensten die niet onder de normale werkzaamheden van een verhuurder horen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een naamplaatje.

Achtergrond
De wet kent al jaren in art. 7:264 lid 1 BW een bepaling die het verhuurders verbiedt om kosten in rekening te brengen, als daar niet of nauwelijks een tegenprestatie vanuit de verhuurder tegenover staat. Doet de verhuurder dat toch, dan is deze bepaling nietig (niet geldig) en kan de huurder het geld terugvragen.

De achtergrond bij deze bepaling is dat een huurder voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst – zeker in de huidige overspannen woningmarkt– in een zeer zwakke positie staat. Het komt dan ook geregeld voor dat verhuurders soms honderden euro’s in rekening brengen onder de noemers ‘administratiekosten’, ‘contractkosten’ of ‘sleutelgeld’. Wat de huurder daar precies voor terugkrijgt is vaak nog maar zeer de vraag.

Bron: Aedes dossier huurbeleid en betaalbaarheid

 

Bestemmingsplan Hoflaan te Stolwijk

Bestemmingsplan Hoflaan te Stolwijk, reactie op de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het treffen van een voorlopige procedure.

Op donderdag 26 augustus  heeft de Raad van State een (voorlopige)uitspraak gedaan over het verschil van mening tussen de gemeente Krimpenerwaard en Huurdersbelang.  Huurdersbelang had een aantal opmerkingen gemaakt over de inrichting van dit plan. Onder meer over verbetering van de parkeer-  en verkeerssituatie bij de huurappartementen, de zendmast en nog enkele andere zaken. Huurdersbelang wil dit plan nog verder optimaliseren voor de overwegend oudere bewoners van dit gebied. De voorzieningenrechter vond onze argumenten niet zwaarwegend genoeg om te honoreren. Wij vinden dit jammer maar respecteren uiteraard de uitspraak van dit rechtscollege.

De voorzieningenrechter stelt bij Overwegingen het volgende: Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. Dit betekent dat in de lopende beroepsprocedure de Raad van State een andere oordeel kan vellen dan de voorzieningenrechter. Wanneer de Raad van State een eindoordeel gaat vellen in deze zaak is onbekend.

Het Bestuur
Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist.

 

Onzin bericht van het AD over 22 woningen aan de Hoflaan in Stolwijk

Huurdersbelang heeft op 17 augustus 2021 bij de Raad van State gepleit voor een betere parkeervoorziening bij het oostelijk gelegen blokje sociale huurappartementen aan de Hoflaan. De 22 huurwoningen aan de Hoflaan zijn bestemd voor de oudere Stolwijkers. De voorzieningen daarvoor, ook in de omgeving dienen daarom optimaal afgestemd te worden op die oudere bewoners. Huurdersbelang wil ook dat het onmogelijk gemaakt wordt dat er in de toekomst nog een zendmast komt te staan in het gebied en/of dat de huidige blijft staan. Gemeente en Huurdersbelang verschillen over deze zaken van mening.
Het bericht van het Algemeen Dagblad  dat Huurdersbelang tegenstander is
van het bouwen van deze 22 woningen is complete onzin.
Huurdersbelang is, dat is algemeen bekend en wordt volledig ondersteund door onze leden, sinds de oprichting in 2017 bezig om dit project te versnellen, echter door het jarenlange gemeentelijke gekissebis over de plek van een nieuwe brandweergarage is dit project, helaas, jaren en jaren en jaren en jaren vertraagd.
Groen Wonen Vlist en Huurdersbelang zijn het helemaal eens. Er komen dus mooie woningen.
Het Bestuur

Nieuwe collega gezocht

Groen Wonen Vlist  is  op zoek naar een Adviseur Financiën.

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging bij een maatschappelijk organisatie die staat voor betaalbaar en prettig wonen in een dorpse en groene omgeving? Of ken je iemand die volgens jou de perfecte kandidaat is? Dan zou Groen Wonen Vlist  graag met je in contact komen.

Meer informatie vacature Adviseur Financiën, klik hier. Heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met Patrick Beterams van AVW2 via 06-122 56 005 of .

Bron: Groen Wonen Vlist

 

Samen voor een nette omgeving

Oogje in het zeil
Bewonerskrachten zijn de ogen en oren in de wijk voor de Maastrichtse woningcorporatie Servatius en nu ook voor Woonpunt. Ze helpen de omgeving schoon en veilig te houden. De nieuwe bewonerskrachten van Woonpunt  maken kennis met ervaren krachten van woningcorporatie Servatius. In een training van een jaar leren nieuwe teams waar ze op moeten letten en hoe ze het beste hun buurtgenoten kunnen benaderen.

Twee keer per week lopen ze een rondje van anderhalf uur door hun wijk, maken een praatje en spreken bewoners aan. En af en toe organiseren ze een buurtactiviteit zoals een opschoonactie of een buitenspeeldag. Tijdens hun rondes melden ze in een appgroep aan de corporatie wat ze opvalt: kapotte verlichting, vuilnis op straat, een dichtgegroeide brandgang.

Hun meldingen worden snel opgevolgd door de corporatie, handhaving en de gemeente. Belangrijk voor de vertrouwensbasis van de bewonerskrachten in hun buurt. Servatius werkt sinds 2013 met dit concept en merkt het positieve effect als bewoners op deze manier zelf hun steentje bijdragen aan de leefbaarheid in hun eigen buurt.

 

Bron: Aedes Magazine