Inkomensgegevens Belastingdienst

Inkomensgegevens Belastingdienst

Misschien heeft u een brief ontvangen van de Belastingdienst. Hierin staat dat Groen Wonen Vlist (GWV) uw inkomen heeft opgevraagd. Deze brief heeft dan als onderwerp: Uw verhuurder heeft gegevens bij ons opgevraagd. Het klopt dat GWV deze gegevens hebben opgevraagd bij de Belastingdienst.

Huurverlaging
De overheid heeft kortgeleden een nieuwe wet aangenomen, de Wet Huurverlaging 2023 voor huurders met een laag inkomen. In die wet staat dat huurders met een laag inkomen en een huurprijs hoger dan € 575,03 een huurverlaging krijgen. Groen Wonen Vlist en de Belastingdienst zijn verplicht om deze wet uit te voeren.

Inkomensgegevens
Om de wet uit te kunnen voeren, moet GWV weten welke huurders een laag inkomen hebben. Dit hebben zij opgevraagd bij de Belastingdienst. Van de Belastingdienst ontvangen zij een lijst met huishoudens met een laag inkomen. GWV ziet niet wat uw inkomen is, alleen of deze wel of niet lager is dan het grensbedrag. Het gaat hier om het totale bruto jaarinkomen van alle bewoners. Het inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee.

De grensbedragen voor lage inkomens zijn:

  • Eenpersoonshuishoudens (onder AOW): €23.250
  • Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €24.600
  • Meerpersoonshuishoudens (onder AOW): €30.270
  • Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €32.730

Natuurlijk gaat GWV goed om met de ontvangen informatie en wordt deze voor geen enkel ander doel gebruikt dan voor de inkomensafhankelijke huurverlaging.

Wanneer ontvangt u meer informatie? 
Als u voor de inkomensafhankelijke huurverlaging in aanmerking komt, ontvangt u vóór 1 juni bericht van Groen Wonen Vlist. De huurverlaging gaat dan in per 1 juli 2023.

Heeft u op 1 juni nog geen bericht ontvangen, maar denkt u wel in aanmerking te komen? Dan kunt u de huurverlaging op dat moment zelf aanvragen bij GWV. Meer informatie over de huurverlaging 2023 vindt u op de website van de Woonbond.

Bron: Groen Wonen Vlist