Geen sociale huurwoningen op het terrein van de Kleine Betuwe

Geen sociale huurwoningen op het terrein van de Kleine Betuwe

Er worden in Haastrecht binnenkort 200 huizen gebouwd, maar er is geen enkele sociale huurwoning in het ontwerp-bestemmingsplan wat nu ter inzage ligt opgenomen. Huurdersbelang vindt dat dit echt niet kan in deze tijd. Hugo de Jonge (minister voor volkshuisvesting) vindt dat er veel meer betaalbare woningen gebouwd moeten worden, op zijn minst 30% sociale huurwoningen. In dit plan, schrik niet, zijn nul komma nul sociale huurwoningen. Schandalig! Dit is echt een gemiste kans.

De ongeveer 200 woningen bestaand uit:

  • 27 middeldure huurappartementen
  • 42 middeldure koopappartementen
  • 53 dure koop/huurappartementen
  • 61 grondgebonden woningen

Voor een projectontwikkelaar is deze opzet veel aantrekkelijker dan ook sociale huurwoningen/appartementen te bouwen.

Huurdersbelang vindt het de taak van de Gemeente Krimpenerwaard om ervoor te zorgen dat er voor iedereen gebouwd word, zowel voor de kleine als de grote beurs.

Nu wordt er alleen maar gebouwd voor mensen die dure koopwoningen en dure huurwoningen (vrije sector) kunnen betalen. Dat is niet eerlijk.

De Gemeente stelt dat de nieuwe Woonvisie nog in ontwikkeling is en heeft aangegeven dat als er plan sociale huurwoningen meegenomen moeten worden het financieel niet haalbaar is voor de ontwikkelaar. Maar het is natuurlijk niet de ontwikkelaar die bepaald wat voor soort woningen er gaan komen. Dat doet de gemeente in het bestemmingsplan. De conclusie: de gemeente Krimpenerwaard laat de bewoners van Haastrecht en overige woningzoekenden in onze gemeente letterlijk en figuurlijk in de kou staan en zijn het slachtoffer van dit wanbeleid.

Een strijdbaar bestuur van Huurdersbelang denkt daar heel anders over en heeft de ‘kat de bel aangebonden’. De bestuursleden Irene Vliet en Arie Groenevelt hebben het  minihuisje in de voormalige speeltuin al ‘gekraakt’ en laten het er in ieder geval niet bij zitten.

Dinsdag 7 maart 2023 heeft het AD Groene Hart hierover een zeer uitvoerig en lezenswaardig artikel geschreven. Huurdersbelang gaat een zienswijze (bezwaarschrift) indienen bij de Gemeente.