22 Februari heeft HB HSV getwitterd

22 Februari heeft HB HSV getwitterd

VERDRIET, TELEURSTELLING EN ONBEGRIP! Ontw.bestem.plan #Galgoord KleineBetuwe bevat: NUL , NUL ECHTE SOCIALE HUURWONINGEN B.&W gem. @Krimpenerwaard
laat woningzoekenden in #Haastrecht die zijn aangewezen op deze woningen in DE KOU STAAN!
Onze zienswijze komt eraan!  @RaadKrw

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist is overstelpt met ondersteunende reacties vanwege het ontbreken van sociale huurwoningen in dit ontwerp bestemmingsplan.

Inmiddels is contact gezocht met provincie en min.VRO.

@PSZuid_Holland
@zuid_holland
@RaadKrw

Het Bestuur