Oproep om lid te worden van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist.

Oproep om lid te worden van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist.

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (HB HSV) behartigt de belangen van de huurders in het werkgebied van Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist. Daarom is het belangrijk dat u zich als lid aansluit bij onze huurdersvereniging. Er wordt geen contributie geheven, de woningcorporatie ondersteunt de huurdersvereniging vanwege het grote belang.

Goede inspraak vinden wij van groot belang. Jaarlijks zal op basis van een begroting van de huurdersvereniging de bijdrage in goed overleg vastgesteld worden.

U kunt zich aanmelden:
per mail:
per post: Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist, p/a Dahliastraat 33, 2821 VP  Stolwijk

Ieder jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering georganiseerd.