Oudere Huurders in Stolwijk zijn het zat.

Oudere Huurders in Stolwijk zijn het zat.

De heer Piet van Dam heeft op Facebook onderstaand bericht geschreven

Dinsdag 23 juni  in weekblad “het Kontakt” het bericht gelezen van vereniging huurdersbelang HSV (Haastrecht, Stolwijk, Vlist). Men zegt: er word bijna niets gebouwd, het komt maar niet van de grond. Er wordt constant 1 project genoemd terwijl huurdersbelang daar helemaal niet over gaat. Dat er huurwoningen te weinig zijn begrijp ik, de woningbouwvereniging heeft er tientallen verkocht. Daar moet je de gemeente niet de schuld van geven. Wees eens positief en kijk wat er de afgelopen 15 jaar wel voor moois is gebouwd in ons mooie Dorp Stolwijk. En op de locatie waar het over gaat komt zeker weten iets moois de komende paar jaar. Kleinschalig en ieder jaar wat, dat is het beste voor onze jeugd en ouderen.

Onderstaand de reactie van Huurdersbelang HSV

“Van de Hoed en de Rand”

Beste meneer Piet van Dam, wij hebben vorige week op Facebook uw reactie gelezen op ons bericht over de ernstige stagnatie van twee sloop/nieuwbouwprojecten in Stolwijk. Uit die reactie blijkt zonneklaar dat u niet op de hoogte bent van de actuele problematiek met betrekking tot de stagnatie bij het sloop/nieuwbouw project Hoflaan/Bovenkerkseweg en Rembrandtlaan/Frans Halsstraat in Stolwijk. Dit is u kwalijk te nemen.

Wij verwachten van u, omdat u als commissielid van de gemeenteraad Krimpenerwaard op de hoogte bent van hoe de zaken er werkelijk voorstaan,  dat u  juist u, in dit geval ook moet weten van de ‘Hoed en de rand’. Helaas.

Wij raden u dan ook aan de ‘brandbrieven’ goed te lezen die recent over deze aangelegenheid  door zowel Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist alsmede door woningcorporatie Groen Wonen Vlist, aan gemeenteraad en college van B&W zijn verzonden. Ter informatie: beide ‘brandbrieven’ met eenzelfde strekking staan geagendeerd voor de komende raadsvergadering van juli.

In uw reactie geeft u er ook blijk van, en dat is op zijn minst storend te noemen voor een volksvertegenwoordiger, dat u geen kennis heeft van hetgeen aan wettelijke bevoegdheden is toegekend aan Huurdersorganisaties in Nederland, onder meer op basis van de Huisvestingswet en de Wet op het overleg huurders verhuurder.  Deze wetten en overige regelgeving kent huurders (en hun organisaties) veel bevoegdheden toe. Huurders van sociale huurwoningen hebben, bijvoorbeeld  als het gaat om afspraken die gemaakt worden met gemeenten en corporaties op maatschappelijk en volkshuisvestelijk gebied, een gelijkwaardige positie. Dat was u waarschijnlijk niet bekend.
Maar een mens is nooit te oud om te leren.

Kortom: het zou van professionaliteit en zorgvuldigheid getuigen als u in het vervolg echt in zou gaan op hetgeen Huurdersbelang en Groen Wonen Vlist aan raad en college van B&W hebben gevraagd, namelijk; geef ambtelijke en bestuurlijke prioriteit aan genoemde projecten in het belang van de volkshuisvesting in Stolwijk.

TOT SLOT
Beste meneer Piet van Dam, Huurdersbelang rekent op u en natuurlijk ook op uw collega raadsleden om het college van B&W aan te sporen om voor deze projecten snel en slagvaardig ambtelijke en bestuurlijke besluiten te nemen en een einde te maken aan de al jaren voortdurende stroperigheid.

‘Oudere huurders in Stolwijk zijn het zat’ om vanaf 2013 door de gemeente aan het lijntje te worden gehouden en veel jongere huurders wachten ook met smart op betaalbare en kwalitatief duurzame starterswoningen in de sociale huursector. Want beste meneer Piet van Dam, niet iedereen, kan zich een (dure)koopwoning veroorloven zoals u op de meeste foto’s bij uw reactie op Facebook laat zien.

Vriendelijke groet,

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist
(dè belangenbehartiger van huurders van sociale huurwoningen en woningzoekenden).