Pleidooi voor bouw sociale huurwoningen bij herinrichting Galgoord in Haastrecht

Pleidooi voor bouw sociale huurwoningen bij herinrichting Galgoord in Haastrecht

Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist (HB HSV) wil dat er bij de herontwikkeling van het verpauperde bedrijventerrein Galgoord in Haastrecht voldoende betaalbare sociale huurwoningen komen.

Het bestuur vraagt de gemeente om 30 tot 35 procent sociale woningbouw voor onder meer jonge gezinnen en starters. ,,Daar is in Haastrecht grote behoefte aan. Woningbouwcorporatie Groen Wonen Vlist staat te trappelen om kwalitatief goede sociale huurwoningen op deze aantrekkelijke plek langs de IJssel te realiseren.

”Bij de herontwikkeling wordt rekening gehouden met een nieuwe supermarkt en lichte bedrijvigheid. Ook is er onderzoek naar een extra brug over de IJssel als aanvulling op de huidige ophaalbrug tussen de Veerstraat en de Veerlaan.

HB HSV wil meer betrokken worden bij de verdere uitwerking van de transformatie van Galgoord naar nieuwe woonwijk.
Projectontwikkelaar Arie van Erk en de gemeente verzorgen in de maand maart een informatiebijeenkomst. Dan wordt de conceptversie van het stedenbouwkundig plan besproken en is er meer duidelijk over de milieueffecten.

Bron: AD