Tijdelijke verhuur woningen Rembrandtlaan in Stolwijk

Tijdelijke verhuur woningen Rembrandtlaan in Stolwijk

Steeds meer woningen aan de Rembrandtlaan in Stolwijk komen leeg te staan vanwege de sloop van de woningen in 2023. Voldoende geschikte en betaalbare woningen is in deze tijd een enorme uitdaging voor een toenemend aantal woningzoekenden. Daarom gaat Groen Wonen Vlist deze leegstaande woningen tijdelijk in beheer geven aan Ad Hoc Beheer in Rotterdam.

Dit betekent dat bewoners van Ad Hoc tijdelijk in deze woningen gaan wonen. De bewoners worden zorgvuldig geselecteerd door Ad Hoc op representativiteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Op deze manier wordt het risico op eventuele overlast beperkt en wordt de leefbaarheid en veiligheid in deze wijk zoveel mogelijk op peil gehouden.
Ad Hoc heeft in de afgelopen dertig jaar een ijzersterke reputatie opgebouwd op het gebied van het beheer van leegstaand vastgoed. Door het inzetten van tijdelijke bewoning worden risico’s op vandalisme, kraak en andere calamiteiten beperkt en wordt de veiligheid in de wijk positief gestimuleerd. Bent u op zoek naar een tijdelijke huurwoning, of kent u iemand die op zoek is naar een tijdelijke woning?
Aanmelden kan via de website van Ad Hoc: www.adhocbeheer.nl 
Bron: Groen Wonen Vlist