Huurdersbelang is op zoek naar extra handjes

Huurdersbelang is op zoek naar extra handjes

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (HB HSV) is
op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Bent u huurder van Groen Wonen Vlist (GWV) en wilt u of jij bestuurservaring opdoen en meewerken de sociale huurdersbelangen te vertegenwoordigen? Aarzel dan geen moment en stel je kandidaat.

Bestuursleden van Huurdersbelang:
• zijn huurders van GWV en zijn (of worden) lid van Huurdersbelang
• zijn mondig en betrokken bij het onderwerp 
• hebben het vermogen om zich in te leven in de wereld van mede-huurders en bij te dragen aan verbetering van woon- en leefklimaat
• zijn wekelijks een paar uren voor het bestuurswerk beschikbaar
• ontvangen een kleine belastingvrije (onkosten)vergoeding

Kandidaten kunnen zich, liefst per mail: aanmelden met vermelding: Nieuw bestuurslid

Schriftelijk kan natuurlijk ook, richt dan uw brief aan:
secretariaat Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist
p/a Dahliastraat 33
2821 VP Stolwijk

Als je interesse hebt in deze functie en dat hopen we, dan verzoeken we je een schriftelijke motivatie in te sturen en daarin ook iets te vertellen over je achtergrond, zoals werk- of bestuurservaring . Het bestuur nodigt u uit voor een gesprek.

Kandidaat bestuursleden met wie het bestuur verder wil, wordt gevraagd om voor een perioden van 3 maanden op proef mee te werken. Bij positieve beoordeling van de kandidaten en wederzijdse ‘klik’, vindt voordracht plaats aan de ledenvergadering.

Huurdersbelang behartigt de collectieve belangen van meer dan 1.000 huurders in het werkgebied van GWV en is een sociale huurdersorganisatie. Huurdersbelang is lid van de Woonbond. Het bestuur geeft in overleg met onze leden en huurders, met GWV, de gemeente en andere partners invulling aan huurdersrechten en huurdersbelangen en volkshuisvestelijke taken, onder andere via wettelijk vastgelegde adviestaken. Als nieuw bestuurslid kom je in een enthousiast en zeer betrokken team.

Wij zien jouw of uw sollicitatie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur HB HSV