Oprichting vereniging Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist

Oprichting vereniging Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist

Heel recent, in april 2017 is de vereniging Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (HB HSV) officieel opgericht. De statuten zijn vastgesteld en is er een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, zodat de vereniging ook als rechtspersoon wordt aangemerkt. De nieuwe vereniging is ontstaan uit het Huurdersplatform van Groen Wonen Vlist. Het voormalige platform was van mening dat, mede vanwege het in werking treden van de Woningwet 2015, het noodzakelijk was een huurdersvereniging op te richten. Deze wet geeft huurdersorganisaties meer wettelijke, juridische bevoegdheden en zeggenschap als het gaat om het lokale huurbeleid. In de gemeente Krimpenerwaard zijn nog meer huurdersorganisaties werkzaam, bijvoorbeeld in Ammerstol, Gouderak, Krimpen a.d. Lek, Lekkerkerk, Schoonhoven.

Waarom een vereniging Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist

Omdat een verhuurder niet met alle huurders tegelijk kan praten, is het belangrijk dat huurders een organisatie hebben, die namens hen de verhuurder kan adviseren. Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist is zo’n huurdersorganisatie die opkomt voor de belangen van de huurders. Huurdersbelang overlegt met de directeur van Groen Wonen Vlist, over zaken die u aangaan.

Irene van Vliet, secretaris van Huurdersbelang zegt daarover:  
‘het overleg tussen huurder en verhuurder is niet alleen wettelijk verplicht, maar gewoonweg ook erg belangrijk. Zit je niet aan tafel, dan mis je een kans om invloed uit te oefenen’.  

Arie Groenevelt, de  penningmeester van de vereniging, wijst daarbij op een aantal onderwerpen waarover advies uitgebracht mag worden zoals:
het huurbeleid, de jaarlijkse huurverhoging, onderhoudsbeleid en veel andere zaken, zoals hoe te handelen bij een verhuizing, wat mag er blijven zitten en wat niet’

De bestuursleden Jan Been en Dick Schuiling, hechten er aan op te merken:
‘dat een huurdersorganisatie geen klachtenloket is voor de huurders, maar als blijkt dat er regelmatig zaken misgaan bij de verhuurder, bijvoorbeeld met de klachtenbehandeling en de termijn waarbinnen de klacht wordt afgehandeld, dan trekt Huurdersbelang wel degelijk aan de bel bij de verhuurder. 

Voorzitter Bas Noorlander, beaamt dit en benadrukt:
dat Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist een onafhankelijke vereniging is van- en voor alle huurders. Hij roept de huurders van Groen Wonen Vlist dan ook op om  lid te worden. De positie in het overleg met Groen Wonen Vlist is dan  sterker. Daardoor kunnen wij ook de huurdersbelangen beter behartigen. Kortom; het lidmaatschap van Huurdersbelang heeft voor alle huurders in Haastrecht, Stolwijk, Vlist, toegevoegde waarde’.             

Wat is ons doel                                                                                    

Huurdersbelang heeft als doel voor alle huurders de belangen te behartigen op het gebied van de volkshuisvesting. Te denken valt aan het zich inzetten voor kwalitatief goede, betaalbare en passende woningen. Ook hechten we groot belang aan zaken, zoals leefbaarheid in de wijk, een propere woonomgeving, goede en snelle dienstverlening door Groen Wonen Vlist.

Een huurdersorganisatie heeft een wettelijk recht op informatie en recht op het uitbrengen van advies. De verhuurder kan een advies van Huurdersbelang HSV niet altijd zomaar naast zich neerleggen, maar zal hier serieus naar moeten kijken en op reageren.  Bij belangrijke zaken zal de verhuurder dan ook met goede argumenten moeten komen om een gekwalificeerd advies te negeren. Het doel van Huurdersbelang is op een kritische en constructieve wijze gebruik te maken van de aan huurdersorganisaties toegekende bevoegdheden.

Informatiebijeenkomsten                                                                

Het bestuur is van plan dit najaar informatiebijeenkomsten voor alle huurders uit Haastrecht, Stolwijk en Vlist te organiseren om de doelstellingen en plannen van de vereniging nader toe te lichten.  Tijdens deze bijeenkomsten willen wij de huurders ook raadplegen en hun mening vragen over bijvoorbeeld, wat verwacht u van ons, welke onderwerpen vindt u als huurder belangrijk en gaan u aan het hart als het om uw woning en woonomgeving gaat.

De data van deze bijeenkomsten zullen tijdig bekend worden gemaakt, via onze website, twitter en andere media. Natuurlijk hopen wij dan veel huurders te ontmoeten.

U kunt zich als lid aanmelden via ons mailadres , of met het contactformulier op de website https://huurdersbelanghsv.wordpress.com of schriftelijk bij ons secretariaat:

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist, p.a. Dahliastraat 33, 2821 VP Stolwijk

Met vriendelijk groet,

het bestuur van Huurdersbelang  Haastrecht, Stolwijk, Vlist

Irene van Vliet, Jan Been, Arie Groenevelt, Bas Noorlander, Dick Schuiling.