Verduidelijking toewijzing 14 nieuwbouwwoningen Stolwijk

Verduidelijking toewijzing 14 nieuwbouwwoningen Stolwijk

Vandaag lazen wij op de website van Groen Wonen Vlist bovengenoemd bericht. Dit bericht van Groen Wonen Vlist begint met ‘Ons is ter ore gekomen dat er veel onduidelijk is onder de inwoners van Stolwijk over de toewijzing van onze 14 nieuwe NoM woningen aan de Groenhove e.d’

Omdat Huurdersbelang het ‘ter ore komen’ een wat cryptische omschrijving vindt is het goed om onze leden, huurders maar ook woningzoekenden duidelijk te maken dat Huurdersbelang deze zaak al op 31 december 2018 per brief heeft aangekaart bij de directeur van Groen Wonen Vlist.

De aanleiding hiervoor was de vele vragen die aan Huurdersbelang zijn gesteld door woningzoekenden en huurders over de toewijzing. Er was behoorlijk wat reuring in het Stolwijkse hierover. 

In de brief van 31 december 2018 heeft Huurdersbelang onder meer opheldering gevraagd over de gevolgde toewijzingsprocedure. Ook hebben we aangegeven dat wij van mening zijn dat bij toewijzing van een sociale huurwoning de inwoners van Haastrecht, Stolwijk, Vlist een voorrangspositie dienen te hebben ten opzichte van woningzoekenden uit andere plaatsen. 

Omdat wij niet tevreden waren met de onvolledige schriftelijke reactie van de directeur van Groen Wonen Vlist van 8 januari 2019 hebben wij op 15 januari 2019 opnieuw een brief naar de directeur verzonden met het verzoek een reactie te geven op alle door Huurdersbelang gestelde vragen. Ook in een schriftelijke vervolg reactie van 22 januari 2019 van de directeur bleven nog steeds vragen onbeantwoord. 

Reden voor Huurdersbelang deze zaak aan de orde te stellen in het eerstvolgende bestuurlijk overleg in februari 2019.

Om u optimaal te informeren over onze vragen en ondernomen acties publiceren wij beide brieven aan Groen Wonen Vlist op onze website zodat u volledig op de hoogte bent van de opvatting en inspanningen van Huurdersbelang.

Door op onderstaande link (van beide brieven) te klikken krijgt u de brief eerst “klein” te zien en daarna nogmaals op de (kleine) brief klikken dan opent de brief in “normaal” formaat zodat u hem gemakkelijk kunt lezen.

070 Toewijzing(s)procedure 14 woningen Stolwijk

072 Toewijzing(s)procedure 14 woningen in Stolwijk