Verhuiskostenvergoeding verhoogd per 28 februari 2019

Verhuiskostenvergoeding verhoogd per 28 februari 2019

De minimale verhuiskostenvergoeding is met ingang van 28 februari 2019 verhoogd naar 6.095 euro. Huurders krijgen deze vergoeding als ze moeten verhuizen vanwege sloop of ingrijpende renovatie.

Het nieuwe bedrag is van toepassing op huurders die vanaf 28 februari 2019 verhuizen. Bij een verhuizing in de periode 16 februari 2018 – 27 februari 2019 gold een minimumvergoeding van 5.993 euro.

Vergoeding bij sloop of renovatie
Verhuurders zijn verplicht om deze verhuiskostenvergoeding te betalen aan huurders van zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen. Deze regeling geldt zowel bij renovatie waarbij het huurcontract doorloopt als bij renovatie of sloop waarbij het huurcontract eindigt.

Jaarlijkse aanpassing
De verhuiskostenregeling is in 2010 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties past jaarlijks het minimumbedrag aan.

Op de website van de Rijksoverheid staat wanneer huurders recht hebben op een verhuiskostenvergoeding.

Bron: Aedes