Woningnetregio’s en corporaties schenden privacywet

Woningnetregio’s en corporaties schenden privacywet

Woningnetregio’s en corporaties schenden privacywet

Verschillende woningnetregio’s en corporaties houden zich niet aan Europese Privacy wetgeving die dit jaar is in gegaan. Ze vragen inkomensverklaringen van woningzoekenden ver voordat ze een woning toegewezen krijgen. Volgens de AVG, de Europese Privacywet, mogen er geen persoonsgegevens gevraagd worden zonder dat daar een duidelijke reden voor is. Maar veel woonruimte verdeelsites doen dit dus wel. Er moeten inkomensverklaringen van de Belastingdienst worden verstrekt.

Uploaden inkomensverklaring
Om te reageren op woningen moeten woningzoekers hun inkomensgegevens uploaden, terwijl die gegevens pas nodig zijn op het moment dat er een woning wordt toegewezen. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Mensen staan jaren ingeschreven voordat ze een woning toegewezen krijgen. Dat betekent dat je jaar in jaar uit je in inkomensgegevens moet delen. Terwijl pas op het moment dat je een woning toegewezen krijgt relevant is wat je verdient. Er is geen enkele reden om je inkomensgegevens in 2018 te delen voor een woning die je vijf jaar later krijgt toegewezen.’

Kassa
Het consumentenprogramma BNNVARA KASSA dook in de zaak. Jurist Mathieu Paapst van ICTRecht wijst in de uitzending ook op een serieus veiligheidsrisico “Alle informatie kan online in de verkeerde handen vallen”. Hij doelt daarmee op de gegevens op de inkomensverklaring: naam, BSN-nummer en inkomen zijn interessant voor criminelen die identiteitsfraude willen plegen. Paapst raadt daarom de corporaties aan hun beleid te veranderen. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan Kassa aan dat het niet is toegestaan om inkomensverklaringen te vragen wanneer dit pas op een veel later tijdstip nodig is.


Brief van de Woonbond

De Woonbond schreef een brief naar woningnetregio’s naar aanleiding van klachten die binnenkwamen op ons Meldpunt Huuralarm. Inmiddels hebben Woningnet Utrecht, Drechtsteden en Kennemerland laten weten het uploaden van inkomensgegevens niet meer te verplichten.

Bron: Woonbond