Weigering traplift onterecht

Weigering traplift onterecht

Een gemeente is door de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op de vingers getikt vanwege het afwijzen van een aanvraag voor een traplift op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De gemeente stelde dat de bewoner had kunnen voorzien dat ze op den duur minder goed te been zou zijn in verband met ouderdom en dat ze daarom zelf tijdig maatregelen had moeten nemen. Dit is door de CRvB van tafel geveegd. De gemeente moet de aanvraag opnieuw behandelen.

Wat was er aan de hand?
Een oudere inwoonster van de gemeente Noordenveld in Drenthe vroeg bij de gemeente op grond van de WMO een traplift aan. Met een traplift zou ze ondanks haar beperkingen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Precies wat de overheid ook wil. De traplift werd door de gemeente echter geweigerd. Het argument van de gemeente: de vrouw had gezien haar leeftijd kunnen voorzien dat ze minder mobiel zou worden en had zich dus tijdig moeten inschrijven voor een gelijkvloerse seniorenwoning. Dan was de aanvraag voor een traplift niet nodig geweest. Deze weigeringsgrond heet ‘voorzienbaarheid’ en wordt regelmatig door gemeenten gegeven.

Beroep
De aanvraagster liet zich niet met een kluitje het riet in sturen en ging in beroep tegen de afwijzing van haar aanvraag. In eerste instantie werd de gemeente door de rechtbank in het gelijk gesteld. Vervolgens kwam de zaak bij de Centrale Raad van Beroep voor. Dit is een van de hoogste bestuursrechters in Nederland. De CRvB oordeelde dat de reden voor de weigering niet juist was. Als ‘voorzienbaarheid’ op deze manier wordt toegepast, dan zou het namelijk betekenen dat ouderen nooit meer in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening in het kader van de WMO. Iedereen weet immers dat ouder worden gepaard gaat met een toenemende kans op gezondheidsklachten en verlies van mobiliteit. En volgens de redenatie van de gemeente moet iedereen dan tijdig allerlei maatregelen treffen om eventuele (onzekere) gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen. En dat kan niet de bedoeling van de WMO zijn, zo oordeelde het CRvB.

Wat betekent dit voor WMO aanvragen?
Deze uitspraak van de CRvB levert belangrijke jurisprudentie op. Voorzienbaarheid kan niet te pas en te onpas door een gemeente als reden worden gegeven voor het weigeren van een WMO voorziening. De gemeente moet veel beter kijken naar de werkelijke situatie en hoe ze ouderen kunnen ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen. Ze mogen niet van burgers verwachten dat die zelf alle maatregelen treffen om een mogelijke verslechtering van de gezondheid in de toekomst op te vangen. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen en niet afschuiven op de burger onder het mom van zelfredzaamheid.

Let op:
Bovenstaande is een landelijke uitspraak dus ook voor de Gemeente Krimpenerwaard

Bron: Woonbond